Versió per imprimir
Informació, inscripcions i baixes

INFORMACIÓ

 • Els cursos anuals comencen a l'octubre i finalitzen al juny
 • Els cursos i tallers que no arribin al nombre mínim de persones inscrites no es duran a terme
 • No es duen a terme classes de prova
 • El Centre Cultural es reserva el dret d'alterar o modificar el programa per causes imputables a raons alienes
 • Horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous de 8.30 a 13 h i de 16.30 a 20 h i els divendres de 8.30 a 13 h

INSCRIPCIONS

 • 19 i 20 de març: antic alumnat i veïnat d'Alella
 • A partir del 21 de març: per a tothom
 • Presencialment: de 8.30 a 13 h i de 16.30 a 20 h
 • Per Internet del formulari que es troba a la pàgina principal de Can Lleonart

FORMA DE PAGAMENT

 • Domiciliació bancària
 •  L'import dels cursos i tallers es cobrarà de l'1 al 5 de cada mes següent al que s'efectuï l'activitat
 • La quota mensual dels cursos anuals correspon al prorrateig en 3 pagaments de les sessions del trimestre

PROCEDIMENT D'ALTA

En el cas dels cursos anuals (quotes mensuals) i fora dels períodes d'inscripcions, s'estableixen les següents condicions:

 •  Altes* del dia 1 al 15 del mes en curs: s'efectuarà el pagament del 100% de la quota inscrita
 •  Altes* del dia 16 a endavant del mes en curs: s'efectuarà el pagament del 50% de la quota inscrita un cop iniciada l'activitat

*es considera Alta l'enviament del formulari d'inscripció que es troba a la pàgina principal de Can Lleonart

PROCEDIMENT DE BAIXA

 •  No es tramitaran baixes dins del mes en curs. Sempre seran efectives a partir del mes següent
 • Per donar-se de baixa d'una activitat o sortida cal omplir el formulari que podeu trobar:
 •  Cal fer-ho en els següents terminis:
  •  CURSOS ANUALS (quota mensual): Fins al dia 25 (aquest inclòs) del mes en curs amb efectes el mes següent
  •  CURSOS ANUALS (quota única): fins al 27 de setembre, aquest inclòs
  • CURSOS TRIMESTRALS (quota única): 4 dies naturals abans de la data de l'inici del curs
  • CURSOS MONOGRÀFICS (quota única): 4 dies naturals abans de la data de l'esdeveniment
 • El formulari entregat fora de termini serà efectiu al mes següent.

DESCOMPTES

 •  10% de descompte per a cadascun dels membres de família nombrosa o monoparental (cal presentar documentació) a cadascun dels cursos anuals inscrits (quota mensual)
 • Els cursos i tallers de quota única no tenen descomptes

Can Lleonart: Plaça dels Germans Lleonart d'Alella

Telèfon: 93 540 40 24 / E-mail: canlleonart@alella.cat

Horari: de dilluns a dijous de de 8.30 a 13 h i de 16.30 a 20 h. Divendres de 8.30 a 13 h

Més informació:

Web: alella.cat/canlleonart

Facebook: facebook.com/canlleonart

Instagram: instagram.com/canlleonart

Twitter: twitter.com/canlleonart

Pujar al principi de la pàgina