Versió per imprimir
CURSOS I TALLERS IDIOMES
ANGLÈS
Tots els alumnes nous excepte, els de Beginners, hauran de fer una prèviament una prova de nivell on line en la web de Les Idiomes. http://www.lesidiomes.com/prova-de-nivell/. Des de l'acadèmia es comunicarà el nivell que li correspon a cada alumne.
Preu: 45,50 €/mes (curs anual)
Els cursos comencen a partir del 30 de març


  • BEGINNERS
Un curs per a aquells que mai han estat en contacte amb la llengua anglesa i volen adquirir nocions bàsiques.

Horari: Dilluns i dimecres d'10.30 a 11.30h 

Professora: Mercedes Heaphy, de LES Idiomes

Preu: 45,50 €/mes (curs anual)

INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇ
ELEMENTARY A

Un curs per aquells que tenen nocions molt bàsiques o que han fet el curs de Beginners del curs passat.

Horari: Dilluns i dimecres de 11.30h a 12.30h 

Professora: Mercedes Heaphy, de LES Idiomes

Preu: 45.50 €/mes (curs anual)

INSCRIPCIONS EN AQUEST  ENLLAÇELEMENTARY B
Un curs per als que han fet Elementary A o per aquells que tenen nocions bàsiques en present ja que el curs comença amb el temps passat.

Horari: Dilluns i dimecres de 9.30h a 10.30h 

Professora: Mercedes Heaphy, de LES Idiomes

Preu: 45.50 €/mes (curs anual)

INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇ 
PRE-INTERMEDIATE B

Un curs per a aquells que tenen la capacitat per processar informació senzilla i directa i començar a expressar-se en contextos coneguts o alumnes del curs Pre-Intermediate A del curs passat.

Horari: Dilluns i dimecres de 9.30h a 10.30h 

Professora: Maria de Molina, de LES Idiomes.

Preu: 45.50 €/mes (curs anual)
INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇINTERMEDIATE B
Un curs per a aquells que han estudiat 3 o 4 anys d'anglès o tenen coneixements equivalents al que s'obté a batxillerat i volen consolidar i ampliar aquest nivell. O alumnes del curs Intermediate A del curs passat. En aquest curs els dimarts faran gramàtica i els dijous conversa.

Horari: Dimarts i dijous de 11.30 a 12:30h  

Professora: Mercedes Heaphy, de LES Idiomes.

Preu: 45.50  €/mes (curs anual)
INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇ


 
CONVERSA MATI
Un curs de conversa per poder expressar-se conversant en anglès.

Horari: Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30h

Professora: Mercedes Heaphy, de LES Idiomes.

Preu: 45.50  €/mes (curs anual)

INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇCONVERSA  INTERMIG
Un curs per a aquelles persones que tenen prou coneixements per expressar-se conversant en anglès. Per alumnes que ja han fet el curs de conversa inicial o que han fet algun altre tipus de curs de conversa.

Horari: Dilluns i Dimecres de 11.30 a 12.30h  

Professora:  Cressida Ann Ghush

Preu: 45.50  €/mes (curs anual)
INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇ


 
CONVERSA SUPERIOR TARDA
Un curs per a aquelles persones que tenen un nivell alt amb prous  coneixements per conversar en anglès. Es treballarà el vocabulari i l'expressió.

Horari: Dimarts i dijous de 16h a 17h

Professora: Cressida Ann Ghush.

Preu: 45.50  €/mes (curs anual)
INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇ


 
ALEMANY 


CURS D'INICIACIÓ A2
Curs d'alemany per les persones que hagin tingut contacte amb aquesta llengua i vulguin seguir estudiant-la o hagin cursat el curs d'iniciació A1.

Horari: Dijous de 18 a 19:30h a partir del 2 d'abril.

Preu: 35 €/mes (curs anual)

Professora: Anastasia Mishina, llicenciada en Filologia Germànica

INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇCURS DE PERFECCIONAMENT
Per aquelles persones que ja teniu coneixements d'alemany i voleu refermar-los i continuar ampliant els coneixements d'aquesta llengua.

Horari: Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30h a partir del 31 de març. 

Preu: 45,50 €/mes (curs anual).

Professora: Anastasia Mishina, llicenciada en Filologia Germànica

INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇ
FRANCÈS 
Professor/a llicencia da amb Filologia francesa
Preu de cada curs: 35 €/mes (curs anual) més el llibre del curs corresponent
S'haurà de fer una prova de nivell.


DÉBUTANTS -nivell A1. 2
Destinat als alumnes que l'any passat van cursar el nivell A1. 1 i a persones que ja tenen uns coneixements bàsics  i volen seguir aprenent. 

Horari: Dilluns de 10.30 a 12h (10 sessions) a partir del 30 de març.

Professora: Marie-Josée Yannonie, llicenciada a Filologia Francesa

INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇ
INTERMÉDIAIRE nivell A2
Destinat a persones que ja tenen una certa fluïdesa a l'hora de parlar amb  uns coneixements de francès i volen ampliar el nivell de gramàtica, de vocabulari i de conversa. Es prioritzarà la part oral, fent al mateix temps revisió dels punts essencials de gramàtica. També treballarem vocabulari temàtic per a les diferents situacions de la vida (els comerços, la família, vocabulari de les noves tecnologies,...)

Horari: Dilluns de 9 a 10.30h (10 sessions) ) a partir del 30 de març.

Professora: Marie-Josée Yannonie, llicenciada a Filologia Francesa

INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇ
ITALIÀ 
Professora: Elena Lussu, llicenciada en Filologia Clàssica (Universitat de Cagliari) 
Preu de cada curs: 35 €/mes (curs anual)


INICIACIÓ A L'ITALIÀ nivell A1
Curs adreçat a aquelles persones que es volen apropar per primera vegada a l'italià i aprendre les nocions bàsiques d'aquest idioma.

Horari: Dilluns de 9:00 a 10:30  a partir del 30 de març

INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇITALIÀ ELEMENTAL nivell A2
Per a persones que han fet el curs d’ Iniciació a l'Italià nivell A1

Horari: Dilluns de 10:30 a 12:00 a partir del 30 de març

INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇITALIÀ INTERMIG SUPERIOR nivell B1
Per aquell alumnes que han completat el nivell A2 i volen adquirir agilitat i espontaneïtat en la comunicació

Horari: Dimarts de 9:00 a 10:30 a partir del 31 de març.  

INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇ

ITALIÀ INTERMIG SUPERIOR nivell B2/C1
Per aquell alumnes que han completat el nivell B1 i volen seguir millorant en agilitat i espontaneïtat en la comunicació

Horari: Dimarts de 10:30 a 12:00h a partir del 31 de març.

INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇITALIÀ AVANÇAT C2
Curs adreçat a aquelles persones que ja tenen un bon coneixement d'aquest idioma i poden expressar-se amb fluïdesa i precisió en una conversa amb persones italianes
Horari: Dilluns de 12 a 13.30h a partir del 30 de març.  

INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇ


APRENEM ALELLA: INTERCANVIS LINGÜÍSTICS 
Tallers d'intercanvi lingüístic - català, castellà, alemany, italià, francès i anglès- amb voluntaris que ensenyen el que saben i aprenen el que no saben.

Horari: Dilluns de 18 a 20:30 a partir del 30 de març.  

Preu: Intercanvi
Visiteu-nos a http://aprenem.bloc.cat
Pujar al principi de la pàgina