X
Emergència sequera
Portada|Govern obert|Participació ciutadana|Territori i transformació verda
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Territori i transformació verda

Línia estratègica: 

 • Implementarem un urbanisme preventiu, aplicant criteris sostenibles, restrictius i racionals, fent un especial seguiment al desenvolupament urbanístic i que qualsevol actuació s'integri amb els paràmetres alellencs.

Accions:

    • Promoure una revisió del catàleg de patrimoni per incloure aquells elements i paisatges que calgui protegir.
    • Crear una comissió de persones expertes per donar el màxim seguiment per tal que les actuacions urbanístiques i edificatòries en àmbits sensibles es facin garantint els valors patrimonials i d'identitat alellenca així com la millor integració en el paisatge urbà del poble.
    • Redefinir el Pla Parcial de La Miralda per millorar l'encaix al poble i ampliar al màxim possible el paisatgisme verd i connectant amb els espais naturals existents com la Vall de Rials.
    • Mantenir la prohibició de construcció de pisos als barris d'Alella de Mar.

    Línia estratègica:

    • Impulsarem noves mesures d'eficiència energètica i d'adaptació al canvi climàtic, actuant especialment en els equipaments municipals i l'enllumenat públic. 

    Accions:

    • Executar noves instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques en edificis municipals.
    • Substituir diferents elements de l'enllumenat públic per tecnologia LED.
    • Estudiarem la creació de refugis climàtics.
    • Portar a terme millores en l'àmbit de l'eficiència energètica a l'edifici de Can Gaza.

    Línia estratègica:

    • Farem avançar Alella en el seu compromís en la reutilització de recursos, tot treballant en la minorització de la generació de residus i el malbaratament dels recursos hídrics. 

    Accions:

    • Millorar el sistema de recollida selectiva per complir amb els estàndards de la normativa europea, avançant cap a un sistema que optimitzi la separació.
    • Aprovar una ordenança d'estalvi d'aigua que fomenti la cultura de l'estalvi d'aigua amb la reutilització d'aigües grises i/o pluvials.
    • Estudiar les diferents alternatives de model de gestió del futur servei d'abastament d'aigua potable.
    • Invertir en la xarxa d'abastiment d'aigua, per millorar el servei a la ciutadania i minimitizar-ne les pèrdues.

    Línia estratègica:

    • Fomentarem les polítiques públiques que reforcin l'espai agrari d'Alella per tal de resaltar la importància del sector agrícola i vitivinícola dins la nostra societat. 

    Accions:

    • Implementar el Consell Agrari per protegir i fomentar l'activitat agrària al poble, especialment vitivinícola.
    • Crear un programa específic de formació i recursos en el sector agrari.
    • Avançar cap a una major autosuficiència alimentària del poble, entre d'altres promovent una zona d'horts urbans.
    • Estudiarem la creació d'un banc de terres. 

    Línia estratègica:

    • Apostarem per polítiques de conservació de les zones boscoses i el respecte pels animals.

    Accions:

    • Reforçar les mesures de prevenció d'incendis juntament amb l'ADF i el Parc Serralada Litoral.
    • Potenciar la tinença responsable d'animals de companyia.
    • Seguir potenciant el suport a ADANA en la gestió del benestar dels animals perduts o abandonats.
    • Incrementar les partides destinades a la gestió d'animals a la via pública.
    • Estudiarem els costos d'implantació d'un registre d'ADN dels gossos del poble.

    Línia estratègica:

    • Treballarem en realitzar millores en barris i equipaments que són icònics i doten de singularitat i identitat el nostre poble.

    Accions:

    • Prioritzar una solució de futur per a l'edifici de la Vinícola que sigui sensible al valor icònic que té per a Alella, respectant els usos vitivinícoles públics amb l'assessorament professional i la cerca del consens.
    • Promoure la urbanització del barri de Cal Vell.
    • Aprovar el projecte de reurbanització del barri del Rost.
    • Aprovar el projecte de reurbanització del barri d'Ibars Meia.
    • Definir el futur de l'equipament de Can Magarola.
    Pujar al principi de la pàgina