X
Emergència sequera
Portada|Govern obert|Participació ciutadana|Espai públic i mobilitat
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Espai públic i mobilitat

Línia estratègica: 

 • Continuarem millorant espais públics i fomentant-ne l’ús per garantir-ne la funció social, així com l'aplicació de l'Ordenança de Convivència i Espai Públic per promoure'n la correcta utilització.

Accions:

   • Reforçar la neteja viària als barris i l'eliminació d'herbes de les voreres, ampliant el personal del servei.
   • Millorar la situació del cablejat aeri, requerint a les empreses i a les administracions competents.
   • Millorar i potenciar els camins escolars.
   • Mantenir una partida anual als pressupostos per millorar els carrers i voreres dels barris.

   Línia estratègica:

   • Estudiarem millores en l'àmbit de la mobilitat elèctrica i del transport públic per tal de seguir impulsant la mobilitat sostenible. 

   Accions:

   • Treballar amb la Generalitat l'increment de la freqüència dels autobusos, especialment en la connexió amb Barcelona i Badalona, i estudiant-ne noves parades al poble.
   • Fomentar servei de transport a demanda.
   • Analitzar el servei municipal d'autobusos per estudiar-ne l'ampliació horària.
   • Incorporar nous vehicles elèctrics a la flota municipal.
   • Licitar nous punts de càrrega de vehicles elèctrics al poble.

   Línia estratègica:

   • Treballarem per fer un poble més i millor connectat amb l'objectiu de seguir avançant en la vertebració de tots els nuclis.  

   Accions:

   • Executar el nou passeig fins Alella Parc per arribar-hi caminant de forma segura.
   • Treballar amb la Generalitat de Catalunya per construir la nova rotonda a la sortida de l'autopista.
   • Aprovar el projecte de nou accés al nucli de Can Magarola i cercar els recursos per fer-lo possible.
   • Aprovar el projecte, juntament amb l'Ajuntament del Masnou, per connectar el passeig de la riera fins al mar.
   Pujar al principi de la pàgina