X
Emergència sequera
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Esports

Línia estratègica: 

 • Col·laborarem amb els clubs i les entitats esportives amb l'objectiu de fomentar conjuntament els valors de l'esport, facilitant espais per entrenaments i competicions, així com col·laborant en aquelles propostes que siguin inherents als seus projectes esportius i coherents amb la realitat del municipi. 

Accions:

   • Celebrar el programa de reconeixement dels i les esportistes d'Alella.
   • Facilitar jornades formatives als clubs esportius, entre d'altres de primers auxilis.
   • Col·laborar amb els clubs i entitats en els esdeveniments que organitzen. 
   • Actualitzar els convenis de cessió d'espais als clubs esportius. 

   Línia estratègica:

   • Potenciarem la promoció de l'esport i la pràctica de l'activitat física en totes les edats i circumstàncies personals. Visibilitzar l'equitat de gènere com a característica inseparable de la pràctica esportiva i l'activitat física, així com el dret a les persones amb diversitat funcional i discapacitat a la pràctica esportiva per a un benestar físic i mental i com a agent sociabilitzador.

   Accions:

   • Potenciar l'Escola d'Iniciació Esportiva per fomentar l'esport i els seus valors en la infància, amb la introducció de noves propostes de pràctica esportiva i l'ampliació dels grups i horaris.
   • Organitzar xerrades i tertúlies amb esportistes referents un cop l'any, amb propostes d'accions concretes vinculades a les dates singnificatives de lluita feminista i la pràctica esportiva saludable (Dia Munidal de l'Activitat Física, Setmana Europea de l'Esport...)
   • Promoure l'activitat física a través de la col·laboració amb entitats socials.

   Línia estratègica:

   • Promocionarem la pràctica de l'esport i l'activitat física en entorns i equipament segurs i saludables i ampliarem els espais per a la seva pràctica. 

   Accions:

   • Fer una campanya anual de sensibilització per fer equipaments més saludables (lliures de fum, alimentació, espais segurs...)
   • Crear una nova ruta saludable (Camí Esportiu de Proximitat de la Vall de Rials)

   Línia estratègica:

   • Promourem la millora de diferents insta·lacions esportives per tal de millorar la pràctica esportiva del municipi.

   Accions:

   • Aprovar un projecte de millora del Camp Municipal d'Esports, amb la previsió de nous vestuaris i una pista complementària de futbol 7.
   • Substituir amb un nou paviment la pista interior del Pavelló municipal.
   • Aprovar el projecte de cobertura de la pista exterior del Pavelló municipal.
   • Treballar amb els pobles veïns per preveure una nova pista d'atletisme reglamentària mancomunada al sector del Pla. 
   Pujar al principi de la pàgina