X
Emergència sequera
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Gent gran

Línia estratègica: 

  • Continuar fomentant una estratègia municipal per la lluita contra la soledat no desitjada, especialment en les persones grans i aquelles en situació de dependència, amb un enfocament preventiu i comunitari.  

Accions:

  • Consolidar els projectes d'Àpats en Companyia i el projecte Radars.
  • Visitar, bianualment, els domicilis de persones grans de més de 80 anys per detectar situacions de vulnerabilitat i fer l'acompanyament en tot allò que necessitin.
  • Informar sobre diferents models d'habitatges comunitaris per a persones grans.

Línia estratègica:

  • Remarcar el paper del col·lectiu de la gent gran en el poble, apreciant el seus coneixements i expertesa i posant en valor la seva experiència vital, a més de dotar-los de recursos específics i millorant els espais on es realitzen. 

Accions:

  • Crear el Consell de Gent Gran d'Alella.
  • Reforçar la programació d'activitats i tallers 6.0, especialment aquelles enfocades a eliminar la bretxa digital.
  • Aprovar un projecte de millora dels espais del Casal de Gent Gran.
Pujar al principi de la pàgina