X
Emergència sequera
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Seguretat ciutadana

Línia estratègica: 

 • Dotarem la Policia Local dels recursos humans i materials necessaris per tal de seguir desenvoupant les seves funcions de manera eficaç i eficient. 

Accions:

 • Convocar els processos selectius per cobrir el 100% de les places de la plantilla de la policia local.
 • Elaborar un calendari formatiu anual per al cos de la Policia Local per garantir l'aprenentatge constant.
 • Adquirir un nou dron per reforçar la política de seguretat i especialment la lluita contra els robatoris a domicilis.

Línia estratègica:

 • Establirem mecanismes d'anàlisi, planificació, coordinació i seguiment amb altres agents / actors / administracions per tal de lluitar contra els problemes de seguretat que poden afectar principalment el nostre poble.

Accions:

 • Convocar la Junta Local de Seguretat com a màxim espai de coordinació dels cossos de seguretat que actuen al municipi com a mínim un cop l'any.
 • Instar les administracions responsables a modificar les lleis per tal de lluitar contra les ocupacions i a establir protocols d'actuació clars pels cossos policials.
 • Elaborar un nou Pla Local de Seguretat. 

Línia estratègica:

 • Potenciarem un front comú amb la ciutadania per continuar fent d'Alella un poble segur.

Accions:

 • Informar amb transparència a la ciutadania sobre les dades de seguretat al municipi a través del web municipal.
 • Crear un programa específic de lluita contra els robatoris a domicilis que inclogui un banc de recursos per a la ciutadania.
 • Mantenir la coordinadora de barris també com un espai on potenciar la coordinació entre l'Ajuntament i les diferents associacions veïnals en làmbit de la seguretat ciutadana.
Pujar al principi de la pàgina