X
Emergència sequera
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Ciutadania

Línia estratègica: 

 • Impulsarem polítiques públiques de salut, mitjançant la prevenció, promoció, educació i conscienciació per a la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans, tenint en compte la perspectiva de gènere i intergeneracional. 

Accions:

 • Crear el Consell de Salut d'Alella amb la implicació dels agents sanitaris, socials i educatius.
 • Treballar per recuperar serveis de pediatria al consultori.
 • Crear una figura municipal d'acció i benestar comunitari que coordini les accions en matèria de salut i benestar.
 • Crear un programa transversal per tenir cura del benestar emocional de les persones.

Línia estratègica:

 • Mantindrem els recursos econòmics i humans necessaris en l’àmbit de Serveis a les Persones, des de la perspectiva comunitària, de la prevenció i de l'assistència.

Accions:

 • Reforçar serveis estratègics com el Servei d'Atenció Domiciliària o el de Teleassistència amb l'increment d'hores i serveis tot garantint la sostenibilitat financera a través del copagament en els casos que sigui possible.
 • Estudiar les fórmules per a l'aprofitament dels excedents alimentaris frescos dels establiments del nostre poble.
 • Fomentar especialment el voluntariat d’àmbits i projectes socials amb una trobada anual.
 • Mantenir el servei d'ocupació per donar suport a les persones que busquen una nova oportunitat laboral amb noves línies de capacitació i sinergies entre els perfils de les persones i les necessitats del territori i les seves empreses.

Línia estratègica:

 • Continuarem fent del nostre poble un espai segur, des de la perspectiva de gènere i del col·lectiu LGTBI+ i compromès en l'erradicació de totes les violències i discriminacions.

Accions:

 • Elaborar un apartat al web municipal amb la guia de serveis on s'incloguin els recursos dirigits a les dones i al col·lectiu LGTBI+
 • Retolar les entrades del municipi i els equipaments municipals com a espais segurs i feministes.
 • Programar tallers d'autodefensa feminista.
 • Aprovar un nou pla d'Equitat de Gènere i de les Diversitats de Gènere i Sexuals, amb l'actualització dels protocols de violències masclistes i lgtbifòbiques.

Línia estratègica:

 • Continuarem fent d'Alella un poble solidari i compromès amb les polítiques de cooperació internacional.

Accions:

 • Destinar el 0,7% dels ingressos propis a polítiques de cooperació internacional.
 • Seguir potenciant la Comissió de Cooperació al Desenvolupament com a fòrum de la presa de decisions anuals sobre els projectes a subvencionar.
 • Commemoració dels 20 anys de les Beques de Cooperació alellenques.
 • Reformular les jornades Mirades al Món.

Línia estratègica:

 • Reforçarem les polítiques públiques d'habitatge, entre d'altres, donant una visió social al dret a l'habitatge i promocionant models alternatius de tinença i accés a l'habitatge, com ara les iniciatives de creació de cooperatives d'habitatge.

Accions:

 • Mantenir els ajuts de lloguer per a joves.
 • Actualitzar la Guia d'Habitatge.
 • Fomentar nous habitatges socials, a destacar els 90 de la Serreta i 18 dotacionals per a joves, al carrer Lleida.
 • Ampliar la dotació d'habitatges públics de lloguer prevista al POUM 2014.

Línia estratègica:

 • Ampliarem la dotació d'equipaments municipals al servei de la ciutadania per tal de millorar la qualitat de vida del municipi. 

Accions: 

 • Avançar cap a la previsió d'una piscina municipal a l'aire lliure.
 • Aprovar el Pla Especial per a l'ampliació del cementiri municipal, la millora del tanatori i una sala pública de comiats i adquirir-ne els terrenys necessaris.

Pujar al principi de la pàgina