Portada|Govern obert|Participació ciutadana|SUBVENCIONS ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE LES ENTITATS DE CARÀCTER SOCIAL 2017
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
SUBVENCIONS ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE LES ENTITATS DE CARÀCTER SOCIAL 2017

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS SOCIALS D'ALELLA

Vista la valoració efectuada per la Comissió de Valoració per tal d'examinar, valorar i resoldre les sol·licituds de subvencions de les entitats socials d'Alella per al foment d'activitats.

 

Conformement a la proposta de la regidoria de Participació Ciutadana, la Junta de Govern Local acorda, en la sessió celebrada el 27 de juliol de 2017, atorgar les següents subvencions ordinàries a les entitats socials que es relacionen per als conceptes i requisits que es detallen:

SUBVENCIONS ORDINÀRIES:

ENTITATSIMPORT SOL·LICITATIMPORT CONCEDITCONCEPTE
Fundació Tutelar Santa Clara1.950€700€Despeses generals derivades de la festa de la Fundació.
Disma3.000€200€Monitoratge SEREDUCA (monitoratge de l'esplai).
Associació Síndrome d'Asperger del Maresme2.750€1.000€sous de monitors/es, assegurances, excursions i assessors laborals.  
Esquima Associació de Familiars de Persones amb Malaltia Mental1.000€200€Treballs exteriors, serveis professionals, transports i missatgers. 
Fundació Privada del Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica3.000€1.400€Treballadors socials, neuròleg, psicòleg,s, psiquiatres i suport administratiu. 
Grup local de Càrites de la Parròguia de Sant Feliu d'Alella3.232€2.000€Compra d'aliments i transport d'aliments de Barcelona a Alella del Banc d'Aliments, transport Creu Roja, transport aliments refrigerats, compra aliments congelat. 
TOTAL IMPORT SUBVENCIONS ORDINÀRIES CONCEDIT A ENTITATS SOCIALS5.500€


SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES:

Conformement a la proposta de la regidoria de Participació Ciutadana, la Junta de Govern Local acorda, en la sessió celebrada el 9 de novembre de 2017, atorgar les següents subvencions extrarodinàries a les entitats socials que es relacionen per als conceptes i requisits que es detallen:

ENTITATIMPORT SOL·LICITATIMPORT CONCEDITCONCEPTE
Grup local de Càrites de la Parròquia de Sant Feliu d'Alella1.000€1.000€Mobles d'oficinas, objectes d'emmagatzematge de roba i accessoris. Penjadors de roba. Mobles per emmagatzema la roba. 
TOTAL IMPORT SUBVENCIONS ORDINÀRIES CONCEDIT A ENTITATS SOCIALS1.000€
Pujar al principi de la pàgina