Portada|Govern obert|Participació ciutadana|SUBVENCIONS ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE LES ENTITATS DE CARÀCTER SOCIAL 2016
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
SUBVENCIONS ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE LES ENTITATS DE CARÀCTER SOCIAL 2016

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS SOCIALS D'ALELLA

Vista la valoració efectuada per la Comissió de Valoració per tal d'examinar, valorar i resoldre les sol·licituds de subvencions de les entitats socials d'Alella per al foment d'activitats.

 

Conformement a la proposta de la regidoria de Participació Ciutadana, la Junta de Govern Local acorda en la sessió celebrada el 23 de juny de 2016 atorgar les següents subvencions ordinàries i extraordinàries a les entitats socials que es relacionen per als conceptes i requisits que es detallen:

SUBVENCIONS ORDINÀRIES:

ENTITATSIMPORT SOL·LICITATIMPORT CONCEDITCONCEPTE
Fundació Tutelar Santa Clara5.600€700€Despeses jornades informatives per disseny i publicitat, carpetes i dossiers i projector. Despeses de presentació per impressió cartells, invitacions...
Disma3.000€400€Esplai integrador.
Associació Síndrome d'Asperger del Maresme7.234€1.800€Despeses de sou, activitats i excurcions. 
Fundació Privada del Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica3.000€1.400€Despeses de Treballadors Socials, Neuròlegs i Psiquiatres. 
Voluntariat d'Alella1.770€300€Botes d'aigua, conjunt de guants i buf pels voluntaris de camins escolars i pel curs voluntariat.
Grup local de Càrites de la Parròguia de Sant Feliu d'Alella2.500€1.000€Compra d'aliments i transport d'aliments de Barcelona a Alella del Banc d'Aliments.
TOTAL IMPORT SUBVENCIONS ORDINÀRIES CONCEDIT A ENTITATS SOCIALS5.700€


SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES:

ENTITATIMPORT SOL·LICITATIMPORT CONCEDITCONCEPTE
Grup local de Càrites de la Parròquia de Sant Feliu d'Alella1.000€700€Adquisió de nevera.
TOTAL IMPORT SUBVENCIONS ORDINÀRIES CONCEDIT A ENTITATS SOCIALS700€

Pujar al principi de la pàgina