Portada|Govern obert|Participació ciutadana|SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES D'ALELLA
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES D'ALELLA

Síndic de Greuges d'AlellaRaúl Morales, veí de Mas Coll de 47 anys, llicenciat en medicina i especialitzat en pediatria, és el primer Síndic Municipal de Greuges d'Alella. Ell va ser el candidat escollit per tots els grups municipals entre les deu persones —set homes i tres dones—  que es van presentar a la convocatòria per ocupar aquest càrrec, després de fer dues rondes d'entrevistes, una amb tots els aspirants i una segona amb les persones seleccionades pels diferents grups. El seu nomenament va ser aprovat per unanimitat de tots els grups municipals en el Ple de l'Ajuntament celebrat el 22 de febrer de 2018. 

Tal i com estableix el reglament de la Sindicatura, l'elecció és per un termini de cinc anys, prorrogables cinc més, però una mateixa persona no podrà exercir com a Síndic més de dos períodes consecutius. El seu càrrec és incompatible amb qualsevol altre mandat representatiu, pertànyer a un partit polític, càrrec públic, funció administrativa al servei del municipi, organismes públics municipals, empreses amb participació municipal i qualsevol activitat professional, mercantil i laboral que comporti una relació contractual amb el municipi. 

L'Ajuntament va comptar amb l'assessorament del Fòrum de síndics i sindiques i defensors i defensores locals de Catalunya, per a la creació d'aquesta figura, que està recollida al Reglament de Participació Ciutadana. 

Raúl Morales va presentar la seva renúncia voluntaria al càrrec al mes de juny de 2021. Actualment s'està enllestint el procés de substitució.

Fulletó Sindic

Fulletó Sindic

Fitxer: Fulleto_Sindic.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 203,04 kB

Funcions principals 

La seva funció primordial serà la defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i les veïnes d'Alella en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus ens dependents, d'acord amb els principis de legalitat i equitat, i supervisant les actuacions de l'Administració municipal. A més, tindrà la responsabilitat de garantir el compliment del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament, aprovat al Ple de maig de 2017. 

 Principis d'actuació

  1. La Sindicatura desenvoluparà les seves funcions respectant els principis i les garanties previstos en el Reglament de Participació Ciutadana  i d'acord amb la legislació vigent.
  2. Les actuacions de la Sindicatura també es regeixen pels principis d'autonomia, imparcialitat, sense cap sotmetiment a mandats imperatius ni a instruccions jeràrquiques i es realitzaran respectant els principis de confidencialitat i el secret professional.
  3. Totes les actuacions de la Sindicatura Municipal de Greuges seran gratuïtes i no és preceptiva l'assistència lletrada o de procurador/a.

 Àmbit d'actuació

  • La Sindicatura tindrà la facultat de recaptar, per a l'exercici de la seva funció, tota la informació i la documentació que consideri necessària sobre l'activitat de l'Administració municipal, la dels seus ens instrumentals, la de les autoritats i el personal que en depèn.
  • La Sindicatura podrà actuar d'ofici o a instància de part.
  • La Sindicatura tindrà especialment cura que l'Administració i els seus ens resolguin en el temps i en la forma pertinent les peticions i els recursos que li hagin formulat o presentat.
  • La institució de la Sindicatura es configura com un òrgan de garantia de dret i conciliació amb la finalitat de resoldre el major nombre de conflictes que es plantegin entre l'Administració municipal i la ciutadania. També podrà actuar com a mediadora envers les parts enfrontades sempre que aquestes parts ho consenteixin, o bé proposar fórmules de conciliació o acord.
  • En tot cas, la Sindicatura s'interessarà pels problemes que li plantegi la ciutadania i podrà derivar les seves actuacions a altres instàncies i institucions, de les quals informarà a les persones interessades.

Horari de visites i ubicació

  • L'oficina de la Sindicatura Municipal de Greuges està ubicada als baixos de l'Ajuntament (on abans estava situat el servei d'emprenedoria de l'Ajuntament).
  • Cal demanar cita prèvia de visita enviant un correu electrònic directament a alella.sindic@alella.cat o bé adreçar-se a través de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania presencialment o per telèfon 935552339 perquè gestionin la tramitació de la cita prèvia. 

 

ANTECEDENTS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES D'ALELLA

Article 11 del Reglament de Participació Ciutadana 

REGLAMENT DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES D'ALELLA (aprovat definitivament el 5 d'octubre de 2017 i en vigor des del 8 de novembre de 2017)

def_greuges

def_greuges

Fitxer: def_greuges.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 8
Mida: 190,1 kB

 

 

Pujar al principi de la pàgina