Portada|Govern obert|Participació ciutadana|Consell Sectorial Municipal de Barris
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Consell Sectorial Municipal de Barris

El Ple de l'Ajuntament celebrat el 28 de juliol de 2016 va aprovar la creació del Consell Sectorial Municipal de Barris.

Aquest consell sectorial, previst en les actuacions del Pla d'Acció Municipal, neix com espai d'interlocució amb les associacions de veïns i veïnes d'Alella. Per a la creació d'aquest Consell Sectorial, serà necessària una majoria absoluta, tal com ho descriu l'article 23 del Reglament de Participació Ciutadana d'Alella.

El Plenari del Consell Sectorial està integrat per l'Alcalde, exercint de president, i per un/a representant de cadascuna de les associacions de veïns i veïnes inscrites en el Registre Municipal d'Entitats d'Alella. El president resta facultat de convidar als responsables de les diverses àrees de l'Ajuntament segons l'ordre del dia de la convocatòria.

El Plenari del Consell es reunirà un trimestralment en sessió ordinària i, en sessions extraordinàries, sempre que el president consideri necessària la convocatòria i quan ho sol·licitin una tercera part dels seus membres.

La creació del Consell es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA, Alella Primer-CP i Alternativa per Alella-CUP i el vot en contra de Gd'A, CDC i PP. 


Pujar al principi de la pàgina