Portada|Participació ciutadana|Òrgans Municipals de Participació
 
Versió per imprimir
Òrgans Municipals de Participació

Consell Municipal de l'Habitatge Social
Descripció: El Consell Municipal de l'Habitatge Social de l'Ajuntament d'Alella, creat per acord de Ple municipal en sessió del 26 de juny de 2008, és l'òrgan consultiu i de participació en els assumptes del municipi en matèria d'habitatge. Té per finalitat exercir les funcions consultives i de participació en relació a les diferents accions i interessos vinculats a la planificació, programació i gestió de les polítiques d'habitatge social a Alella. El Plenari està integrat per l'alcalde, el regidor de l'àrea amb competència en habitatge, un regidor o representat de cada grup municipal.
Periodicitat: El Plenari del Consell s'ha de reunir un mínim de dos cops l'any en sessió ordinària i, en sessions extraordinàries, sempre que el president consideri necessària la convocatòria i quan ho sol·licitin una tercera part dels seus membres.
Representant Ajuntament d'Alella: Abel Miravet Rubio (ERC+SxA), Ferran Pou Alsius (Gd'A), Marc Viladecans Molina-Martell (CiU), Mercè Pedemonte Clemente (Alternativa per Alella-CUP) i Carmen Esteras Miñana (Alella Primer-CP)


Consell Escolar Municipal
Descripció: Defineix els objectius, composició i funcionament d'aquest òrgan assessor, de consulta i participació sobre qualsevol tema relacionat amb l'ensenyament al municipi. Al Consell Escolar Municipal, que es va constituir formalment el 10 de novembre de 2010, estan representats tots els sectors implicats en temes educatius del municipi: alumnes, mestres i professors, directors i titulars de centres -tant de la xarxa pública com de la privada-, personal de l'administració i serveis, altres àmbit educatius i representats de l'Ajuntament.
Periodicitat: El Plenari es reunirà en sessió ordinària tres vegades durant el curs escolar, especialment a l'inici i a l'acabament. Amb caràcter extraordinari es podrà reunir a proposta del President/a o a proposta per escrit d'una tercera part dels membres del Consell.
Representant Ajuntament d'Alella: Andreu Francisco i Roger (ERC+SxA), Maria Teresa Vilaró i Comas (ERC+SxA), Anna Alfaro (ERC+SxA), Josep Bardés Conesa (Gd'A), Esteve Garcia-Ossorio Barrosso (CiU) i Oriol Font Casaseca (Alternativa per Alella-CUP).


Comissió de Cooperació Internacional
Descripció: Per tal de gestionar millor els recursos, l'Ajuntament d'Alella va crear al 2009 la Comissió de Cooperació Internacional, formada per ciutadans i ciutadanes d'Alella amb interès en la matèria. Des de la Comissió es planifiquen les accions de sensibilització a la població, es concreta el contingut de les Jornades de Cooperació Mirades al món, que se celebren al novembre; s'avaluen els projectes de cooperació al desenvolupament que reben suport alellenc i es dissenyen estratègies per millorar el treball que fa el municipi en matèria de cooperació i solidaritat. La Comissió de Cooperació Internacional de l'Ajuntament d'Alella és un òrgan consultiu de participació ciutadana que treballa amb l'objectiu de contribuir a la lluita per erradicar la pobresa i les seves causes estructurals. Està formada per totes aquelles persones ciutadanes d'Alella, amb interès en la matèria i que així ho desitgin. La participació és personal i en cap cas podran participar-hi persones en representació d'entitats o organitzacions que treballin la cooperació. La Comissió realitza un mínim de sis reunions l'any.
Periodicitat: Mensual
Els membres de la Comissió són: Àngels Soler, Gisela Miñana, Tomàs Bel, Carmen Esteras, Antònia Molins, Glòria Padrós i Marc Viladecans.
Per participar-hi o per més informació:  alella.cooperacio@alella.cat


Consell Sectorial Municipal de Barris 
Descripció: 
El Ple de l'Ajuntament celebrat el 28 de juliol de 2016 va aprovar la creació del Consell Sectorial Municipal de Barris.Aquest consell sectorial, previst en les actuacions del Pla d'Acció Municipal, neix com espai d'interlocució amb les associacions de veïns i veïnes d'Alella. Per a la creació d'aquest Consell Sectorial, serà necessària una majoria absoluta, tal com ho descriu l'article 23 del Reglament de Participació Ciutadana d'Alella. La creació del Consell es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA, Alella Primer-CP i Alternativa per Alella-CUP i el vot en contra de Gd'A, CDC i PP.  
Periodicitat: El Plenari del Consell es reunirà un trimestralment en sessió ordinària i, en sessions extraordinàries, sempre que el president consideri necessària la convocatòria i quan ho sol·licitin una tercera part dels seus membres. 
Els membres: El Plenari del Consell Sectorial està integrat per l'Alcalde, exercint de president, i per un/a representant de cadascuna de les associacions de veïns i veïnes inscrites en el Registre Municipal d'Entitats d'Alella. El president resta facultat de convidar als responsables de les diverses àrees de l'Ajuntament segons l'ordre del dia de la convocatòria.

  • Primera reunió del Consell Sectorial Municipal de Barris: 22 de novembre de 2016. 
  • Segona reunió del Consell Sectorial Municipal de Barris: 21 de febrer de 2017.  Presentació de la sessió. ALTRES ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

A part d'aquests tres òrgans de participació constituïts formalment, hi ha d'altres espais de participació i trobada que treballen en diferents àmbits i que es convoquen periòdicament al llarg de l'any.

Comissió de Festes: Vinculada a la Regidoria de Cultura i Festes, a la comissió participen diferents entitats del municipi que col·laboren en l'elaboració del programa de Festa Major, de la Festa de la Verema i d'altres festes populars que se celebren a Alella, com ara el Carnestoltes o la Cavalcada de Reis.

Comissió del Cap de Setmana Jove: Vinculada a la Regidoria de Joventut i està formada per joves associats/des del poble que s'encarrega d'organitzar el programa del Cap de Setmana Jove. La comissió es constitueix uns mesos abans de la celebració del Cap de Setmana Jove i després de la valoració de la festa es torna a desfer fins al següent any.

 

Pujar al principi de la pàgina