Portada|Habitatge|Consell Municipal de l'Habitatge Social
 
Versió per imprimir
Consell Municipal de l'Habitatge Social

El Consell Municipal de l'Habitatge Social de l'Ajuntament d'Alella, creat per acord de Ple municipal en sessió del 26 de juny de 2008, és l'òrgan consultiu i de participació en els assumptes del municipi en matèria d'habitatge. Té per finalitat exercir les funcions consultives i de participació en relació a les diferents accions i interessos vinculats a la planificació, programació i gestió de les polítiques d'habitatge social a Alella. El Plenari està integrat per l'alcalde, el regidor de l'àrea amb competència en habitatge, un regidor o representant de cada grup municipal.


Periodicitat: El Plenari del Consell s'ha de reunir un mínim de dos cops l'any en sessió ordinària i, en sessions extraordinàries, sempre que el president en consideri necessària la convocatòria i quan ho sol·licitin una tercera part dels seus membres.

Representant Ajuntament d'Alella:  Marc Almendro Campillo (ERC+SxA), Mercè Vizern López (ERC+SxA), Gemma Grau Huelves (ERC+SxA), Esteve Garcia-Ossorio Barroso (Per Alella Junts-CM), Carme Torres Cassany (PP), Cristóbal Zueras Rosales (AP-PSC) i Glòria Monné Fernández (Primàries Alella).  

Reglament del Consell Municipal de l'Habitatge Social

Propera sessió:

 

 

Pujar al principi de la pàgina