X
Emergència sequera
Portada|Govern obert|Participació ciutadana|Bon govern i transparència
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Bon govern i transparència

Línia estratègica: 

 • Millorarem l'accés a la informació i la resposta ràpida als ciutadans, garantint la qualitat dels serveis i fent més fàcils els tràmits burocràtics a la ciutadania.

Accions:

 • Renovar anualment el segell infoparticipa que garanteix la qualitat i la transparència de la informació pública.
 • Formar al personal municipal en llenguatge planer i amb perspectiva de gènere i estasblir plantilles estandaritzades més comprensibles per a la ciutadania en general.
 • Actualitzar l'ordenança de transparència i administració electrònica per adaptar-la a les últimes novetats normatives en aquesta matèria.
 • Aprovar la carta de serveis delss que encara no la tenen per garantir-ne la qualitat en la prestació.
 • Millorar l'efectivitat en les respostes de l'Ajuntament a través del canal de whatsapp municipal amb l'especialització del menú i dels responsables municipals.

Línia estratègica:

 • Continuarem fent una bona gestió dels recursos públics, portant-ne un control constant i crític, i mantenint un endeutament controlat per garantir el bon estat de salut de les finances de l'Ajuntament.

Accions:

 • Fer una auditoria a un dels diferents serveis concessionats de l'Ajuntament cada dos anys.
 • No superar, a la finalització del mandat, el deute viu de l'Ajuntament en més d'un 35%.
 • Ajustar la taxa de residus al cost real de la gestió i tractament tot aplicant un sistema de taxa justa, és a dir de pagament per generació i permeti la individualització de la taxa.

Línia estratègica:

 • Implementarem els ajustos pressupostaris necessaris per acomplir els objectius fixats amb la major eficàcia i eficiència possible i treballarem amb intensitat per aconseguir recursos econòmics extraordinaris de l'Estat Espanyol i de la Comunitat Europea.

Accions:

 • Prioritzar la transparència en la gestió pressupostària amb les eines d'informació i consulta que facilitin una millor rendició de comptes i fiscalització de la despesa municipal.
 • Editar materials informatius bàsics sobre els serveis, els programes o les activitats que organitza l'Ajuntament.
 • Estudiar la possibilitat de mancomunar serveis i activitats amb pobles veïns.

Línia estratègica:

 • Mantindrem polítiques d'escolta activa, informació i transparència a la ciutadania

Accions:

 • Potenciar les eines d'informació i diàleg amb la ciutadania, mantenir els Directes amb l'Alcalde i crear altres espais d'antenció immediata.  
 • Mantenir anualment les a Audiències de barris i les sessions per a noves persones empadronades.
 • Promoure la Sindicatura Municipal de Greuges com a garantia addicional dels drets de la ciutadania.
 • Mantenir el compromís de respecte de l'expressió majoritària de la ciutadania en eleccions o referèndums acordats entre les institucions competents amb l'objectiu de continuar servint al poble de Catalunya refermant el nostre suport amb la democràcia.
Pujar al principi de la pàgina