Portada|Govern obert|Participació ciutadana|Pressupostos participatius
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Pressupostos participatius
Cartell General Pressupostos participatius

Després de la primera experiència de l'any 2023, l'Ajuntament torna a obrir una nova convocatòria de pressupostos participatius a través de la qual la ciutadania podrà proposar i decidir la destinació d'una part de la partida d'inversions del pressupost municipal de 2025. Amb aquesta iniciativa es pretén implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre l’ús que es fa d'una part dels recursos públics. 
A partir de l'avaluació de la prova pilot del 2023, s'han fet reajustaments en la nova convocatòria, com ara que a les votacions es podran triar fins a 3 propostes, o la reformulació de les propostes més votades, quan no puguin entrar per sobrepassar la dotació.

Dotació i fases del procés 
L'Ajuntament reservarà una partida de 100.000€ del capítol d'inversions del pressupost municipal de 2025. El procés consta de diferents fases i es farà a través de la plataforma Decidim Alella, que permet validar l'empadronament o l'edat de les persones que hi participen. 

Fase 1. Presentació del procés 
Per tal d'afavorir la màxima participació, l'Ajuntament convoca la ciutadania a participar en l'acte de presentació que es farà el 15 d'abril a les 18 h a la sala Carquefou de l'Espai d'Arts Escèniques. També se'n farà difusió a través dels mitjans i les xarxes municipals. 

Fase 2. Presentació de propostes
Totes les persones empadronades a Alella majors de 16 anys poden participar en la presentació i la votació. Les propostes es poden presentar del 22 d'abril al 21 de juny, per Internet a través de la plataforma Decidim Alella (alella.cat/decidim) o presencialment participant en diferents sessions de l'elaboració de propostes obertes a tota la ciutadania.

Fase 3. Anàlisis i valoració 
Un cop tancat el termini de presentació de propostes, del 25 de juny al 25 de setembre es farà la valoració tècnica de les propostes presentades per part de la comissió de seguiment del procés de pressupostos participatius.

Fase 4. Informació propostes finalistes
Una vegada analitzades i quantificades, s'informarà de les propostes finalistes i es publicaran les que han estat desestimades. En aquesta fase, que es desenvoluparà del 26 de setembre a l'11 d'octubre, també es preveu fer una sessió de devolució amb les persones que han presentat les propostes finalistes. 

Fase 5. Votació popular 
La ciutadania podrà votar del 14 d'octubre al 14 de novembre fins a un màxim de tres propostes. Per votar cal tenir 16 anys o més. La votació es farà a través de la plataforma Decidim Alella i presencialment a Can Lleonart. 

Fase 6. Resultat del procés 
Un cop feta la votació, s'informarà la ciutadania de les propostes guanyadores i el calendari d'execució. 

 Calendari del procés 1. Presentació del procés: 15 d'abril de 2024 al 21 d'abril de 2024

2. Presentació de propostes: 22 abril de 2024 al 21 de juny de 2024

3. Anàlisi i valoració: 25 de juny de 2024 al 25 de setembre de 2024

4. Informació de propostes fi nalistes: 26 de setembre de 2024 a l'11 d'octubre de 2024

5. Votació popular: 14 d'octubre de 2024 al 14 de novembre de 2024

6. Resultat del procés: 15 de novembre de 2024 al 15 de desembre de 2024

 CRITERIS PER ACCEPTAR PROPOSTES

 • Criteri de legalitat: Totes les propostes d'actuació han complir la llei.
 • Criteris d'interès general: L'acció proposada ha de promoure un benefi ci per tota la ciutadania.
 • Criteri de competències: Les propostes d'actuacions han de ser competència de l'Ajuntament. S'han de poder assumir des de l'Ajuntament.
 • Criteri econòmic: S'aplicaran límits econòmics a totes les propostes i aquelles que no s'ajustin es descartaran.
 • Criteri de viabilitat tècnica: Han de ser viables. S'han de poder realitzar i per això s'han d'ajustar a la disponibilitat pressupostària.
 • Criteri de duplicitat: Si una de les proposicions sorgides en la fase d'elaboració de propostes, ja es troba recollida al PAM o contradiu algunes de les accions, serà rebutjada.
 • Criteri de sostenibilitat: No s'acceptaran accions que comprometin les necessitats i les possibilitats de desenvolupament, és a dir, sense comprometre els recursos naturals i les possibilitats de desenvolupament de les futures generacions.
 •  Criteri d'inclusió i respectuoses amb els drets humans: No es podran fer propostes que puguin incrementar els riscos d'exclusió social de qualsevol persona. No poden atemptar contra aquests riscos ni poden promoure la discriminació de cap col·lectiu.
 • Criteri de gènere: cal garantir la igualtat d'oportunitats i reduir les desigualtats dels resultats per raó de gènere.

Es proposen les següents limitacions:

 • Les propostes no podran ser superiors a 40.000€, IVA inclòs, i han de ser propostes d'inversió.
 • Les propostes no poden ser serveis permanents, hauran de poder ser executades en un any i formaran part dels pressupostos municipal de 2025.
 • No es podran incloure propostes d'accions que l'Ajuntament ja tingui previst o està obligat a oferir, tot i que es podran valorar millores d'aquests.
 • Les propostes han de ser en espais d’ús públic, per tant queden excloses aquelles que el seu ús sigui privatiu, ja sigui personals o per part d'entitats.

Consulteu la guia de pressupostos participatius

Pressupost participatiu 2024-2025

Pressupost participatiu 2024-2025

Fitxer: Guia_practica_Pressupostos_participatius_ok.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 5
Mida: 85.17 kB

Pujar al principi de la pàgina