Portada|Govern obert|Participació ciutadana|Iniciativa popular ciutadana
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Iniciativa popular ciutadana

Què és?

  • Es pot exercir la iniciativa popular ciutadana per proposar a l'Ajuntament l'aprovació de disposicions municipals de caràcter general, acords o d'actuacions en matèria de competència municipal o d'interès per al poble i no poden correspondre a matèries d'hisenda local i urbanisme..

Quin és el procediment i com es pot exercir? 

  • El veïnat que gaudeixi del dret de sufragi actiu a les eleccions municipals poden exercir la iniciativa popular presentant propostes d'acords o actuacions, projectes de reglaments o disposicions de caràcter general en matèries de competència municipal.
  • Una iniciativa popular ha d'estar subscrita, com a mínim, per un 15% del veïnat en referència a la xifra de població aprovada a l’última rectificació del padró municipal d'habitants.
  • Aquesta iniciativa serà debatuda pel Ple Municipal i resolta per l’òrgan competent, que ha d'exposar els motius pels quals la proposta és acceptada o rebutjada, ja sigui per raó de la matèria o bé per incompliment dels requisits legals, i la resolució s'haurà de comunicar a les persones proposants.
Pujar al principi de la pàgina