Portada|Govern obert|Regidoria de Participació i Associacionisme|Comissió de transparència de l'Ajuntament d'Alella
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Comissió de transparència de l'Ajuntament d'Alella

L'Ajuntament d'Alella va aprovar el 27 de desembre de 2021, mitjançant decret d'alcaldia, la creació de la Comissió de Transparència formada pels següents membres:

 • Alcalde de l'Ajuntament.
 • Regidor de l’Àrea de Serveis Interns.
 • Secretari general de l'Ajuntament.
 • Interventor de l'Ajuntament.
 • Gerent de l'Ajuntament.
 • Tècnica de Comunicació de l'Ajuntament.
 • Tècnica de Participació i Transparència d'Estudi 6 Gestió Socioeducativa, SL. 
 • Administrativa de Secretaria. 
 • Cap de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. 

En el mateix decret, s'estableix un grup motor encarregat de realitzar plans operatius i portar a terme les actuacions necessàries per acomplir el les línies estratègiques establertes integrat pel Gerent, la Tècnica de Comunicació, la Tècnica de Participació i Transparència, la Administrativa de Secretària i la Cap de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. 

La Comissió de Transparència d'Alella es reunirà com a mínim tres cops l'any. 

Juntament amb la creació de la comissió i el grup motor s'acorden els següents objectius estratègics per al període 2022 – 2023:

 • Compliment de la normativa de transparència garantint disposar de tots els indicadors que estableix la Llei i respectant la temporalitat d'actualització dels mateixos. 
 • Disposar del segell Infoparticipa amb un percentatge d'acompliment del 100%.
 • Disposar d'informació de qualitat, amb accés fàcil, dades complertes, actualitzades, informació correcte i veraç, organitzada i classificada, de forma reutilitzable, comprensible per a la ciutadania, amb una comunicació clara.
 • Disposar d'una cultura organitzativa basada en la transparència i els seus principis.
 • La reducció de càrregues administratives mitjançant la sistematització de les dades a publicar. 

 I el pla d'accions per al període 2022 – 2023 que es detalla a continuació:   

 •  Potenciar la càrrega de dades i informació de forma automatitzada.
 • Establir un calendari d'actualització de les dades que requereixen una càrrega manual i el seu responsable.
 • Avaluar la qualitat de la informació publicada i establir mesures correctores potenciant l’ús d'infografies i llenguatge visual i entenedor.
 • Formar el personal de l'organització en transparència i participació ciutadana.
 • Realitzar una guia de treball intern (per al personal de l'organització i per a noves incorporacions).
 • Establir el procediment intern per a la tramitació de les sol·licituds d'accés a la informació pública.
 • Establir un procediment intern per a la tramitació de les queixes ciutadanes.
 • Fomentar el treball transversal a tota l'organització, d'acord amb l'establert al Pla director de participació. 
 • Potenciar la publicació de dades obertes sempre que sigui possible.
 • Facultar a la Comissió de Transparència com a òrgan responsable del  seguiment i avaluació del pla.  

Documents d'interès:

Pujar al principi de la pàgina