Ajuntament d#39;Alella
Portada|Govern obert|Regidoria de Participació i Associacionisme|Comissió de transparčncia de l'Ajuntament d'Alella
 

L'Ajuntament d'Alella va aprovar el 27 de desembre de 2021, mitjançant decret d'alcaldia, la creació de la Comissió de Transparència formada pels següents membres:

 • Alcalde de l'Ajuntament.
 • Regidor de l’Àrea de Serveis Interns.
 • Secretari general de l'Ajuntament.
 • Interventor de l'Ajuntament.
 • Gerent de l'Ajuntament.
 • Tècnica de Comunicació de l'Ajuntament.
 • Tècnica de Participació i Transparència d'Estudi 6 Gestió Socioeducativa, SL. 
 • Administrativa de Secretaria. 
 • Cap de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. 

En el mateix decret, s'estableix un grup motor encarregat de realitzar plans operatius i portar a terme les actuacions necessàries per acomplir el les línies estratègiques establertes integrat pel Gerent, la Tècnica de Comunicació, la Tècnica de Participació i Transparència, la Administrativa de Secretària i la Cap de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. 

La Comissió de Transparència d'Alella es reunirà com a mínim tres cops l'any. 

Juntament amb la creació de la comissió i el grup motor s'acorden els següents objectius estratègics per al període 2022 – 2023:

 • Compliment de la normativa de transparència garantint disposar de tots els indicadors que estableix la Llei i respectant la temporalitat d'actualització dels mateixos. 
 • Disposar del segell Infoparticipa amb un percentatge d'acompliment del 100%.
 • Disposar d'informació de qualitat, amb accés fàcil, dades complertes, actualitzades, informació correcte i veraç, organitzada i classificada, de forma reutilitzable, comprensible per a la ciutadania, amb una comunicació clara.
 • Disposar d'una cultura organitzativa basada en la transparència i els seus principis.
 • La reducció de càrregues administratives mitjançant la sistematització de les dades a publicar. 

 I el pla d'accions per al període 2022 – 2023 que es detalla a continuació:   

 •  Potenciar la càrrega de dades i informació de forma automatitzada.
 • Establir un calendari d'actualització de les dades que requereixen una càrrega manual i el seu responsable.
 • Avaluar la qualitat de la informació publicada i establir mesures correctores potenciant l’ús d'infografies i llenguatge visual i entenedor.
 • Formar el personal de l'organització en transparència i participació ciutadana.
 • Realitzar una guia de treball intern (per al personal de l'organització i per a noves incorporacions).
 • Establir el procediment intern per a la tramitació de les sol·licituds d'accés a la informació pública.
 • Establir un procediment intern per a la tramitació de les queixes ciutadanes.
 • Fomentar el treball transversal a tota l'organització, d'acord amb l'establert al Pla director de participació. 
 • Potenciar la publicació de dades obertes sempre que sigui possible.
 • Facultar a la Comissió de Transparència com a òrgan responsable del  seguiment i avaluació del pla.  

Documents d'interès: