Filtrar esdeveniments
Escrit Alella Primer-CP octubre 2016: "La Gent Gran"
 
Versió per imprimir
  • Alella Primer-CP

    Dies abans de la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran, aquest passat 1 d'octubre, les entitats catalanes d'acció social van presentar l'informe d'indicadors socials en el que es posa de relleu la dificultat d'aquestes persones a arribar a final de mes i cobrir les necessitats bàsiques com l'alimentació o les despeses sobrevingudes. Les reduïdes pensions, el 40% d'aquestes té un import inferior al salari mínim interprofessional, ajudar econòmicament als fills i néts que s'han quedat sense feina, la disminució de les prestacions de dependència o els copagaments sanitaris i farmacèutics són motius prou rellevants que han acabat per fer minvar el poder adquisitiu real de la gent gran.

    Amb un índex d'envelliment en el nostre país del 116% i de sobreenvelliment del 16%, significa que cada vegada més la gent gran superen els 80 anys, que necessitaran més serveis especialitzats i que des de l'administració i en general des de la societat hem de ser capaços de donar. Pensem que cal reflexionar sobre els reptes que suposa aquest envelliment i involucrar-nos per tal que aquesta societat sigui oberta a totes les edats, fomentant i promocionant els valors i el respecte a les persones d'edat avançada.

    Des de l'àmbit local hi aboquem molts recursos per donar-los suport i en promoure activitats per a un envelliment actiu, digne i segur. Estem orgullosos de la nostra gent gran i del que representen en el nostre municipi, de la seva participació en les activitats que s'organitzen en el poble i el més important, per la seva memòria històrica i la seva saviesa. Les Jornades per a la Gent Gran, el dinar d'homenatge a la vellesa o els Relats des d'Alella són uns dels molts exemples que podríem posar en valor com a prova de la vitalitat d'aquest col·lectiu en el municipi.

    Coincidint amb la celebració del dia de la Gent Gran, Alella Primer-Candidatura de Progrés vol reivindicar el paper de la gent gran activa, un col·lectiu que degut al seu envelliment està cridat a ser cabdal en el futur del país, però que també vol ser tingut en compte, que vol ser partícip i motor dels canvis que han de dur les nostres societats a ser més justes i més dignes.

Pujar al principi de la pàgina