Filtrar esdeveniments
Escrit AA-CUP abril de 2018: "La primera modificació del POUM"
 
Versió per imprimir
  • Alternativa per Alella-CUP

    En el darrer Ple s'ha aprovat inicialment la primera modificació del POUM. La proposta fa un bescanvi de cromos entre sòl d'equipaments i sòl destinat a zones verdes, dels àmbits de Can Doctor i la zona esportiva de la creu de Pedra respectivament, per permetre l'ampliació del Gimnàs, a càrrec del concessionari, i la instal·lació d'una planta de biomassa que abasteixi el poliesportiu i el Gimnàs finançada íntegrament amb subvencions.

    Respecte l'aprovació inicial del projecte el grup d'Alternativa per Alella formularem al·legacions donat que hi ha diversos punts que creiem millorables: 1r. En l'àmbit de Cal Doctor el canvi consisteix en reduir la meitat del sòl d'equipaments previstos (que a la pràctica són zona enjardinada) mantenint-ne 1.643 m2 com a crèdit per a futures modificacions amb destí a qualsevol ús d'equipament en qualsevol àmbit del municipi. Acreditat que el sòl d'equipaments a Cal Doctor no és funcional,  caldria modificar el destí del mateix pensant en el sentit propi del POUM.

    Les modificacions del planejament haurien de ser extraordinàries i no servir de banc de sòl per anar gastant crèdit de terres sobre la marxa (del govern). Mantenim fresc el record de la disbauxa modificadora de l'anterior planejament d'Alella que va portar a redactar el nou POUM amb perspectiva de no caure en els mateixos errors. 2n La planta de Biomassa està previst que funcioni amb estelles, i d'acord amb el projecte, seria possible fer-ho amb estelles dels boscos del maresme. Actualment no existeix cap productor d'estelles a la comarca i la nostra proposta de preveure un senzill equipament municipal per a fer-ho possible (aprofitant també el consum de Can Magarola) fins ara ha estat descartada.

    El propi projecte recull que la inversió comportarà un estalvi aproximat de 29.000 euros/any. Pel que cal determinar com repercuteix l'estalvi que beneficia al concessionari en el bé públic i si és viable utilitzar-lo per invertir en el projecte municipal d'aprofitament de la biomassa forestal local i que seria també una bona mesura de prevenció d'incendis. 3r. El projecte comporta retirar la placa solar del Gimnàs. A consulta d'aquest grup el govern afirma que es garanteix la recol·locació de la placa –actualment connectada a xarxa i generant uns 50€/mes d'ingressos per producció– però que pot ser desconnectada al ser un rendiment econòmic baix. Entenem que cal mantenir-la connectada a fi de que la única acció respecte l'energia solar d'aquest mandat no sigui precisament eliminar la única inversió feta mai al respecte per l'Ajuntament. Així doncs, esperem arribar a un acord respecte les al·legacions i poder votar a favor de l'aprovació definitiva de la modificació del Pla i el projecte.

Pujar al principi de la pàgina