Filtrar esdeveniments
Escrit AA-CUP juny de 2018. "Tenim política urbanística?"
 
Versió per imprimir
  • Alternativa per Alella-CUP

    En Ple de maig, la majoria absoluta de govern va desestimar les respectives al·legacions que Alternativa per Alella havia presentat a la modificació del POUM per l'intercanvi de zones verdes i equipaments de La Vera i Cal Doctor i al Pla de Millora urbana per a la construcció d'11 pisos en una finca del carrer Badalona, sense cap voluntat de comentar-les ni estudiar-les. El motiu: les dos propostes de govern són legals i per tant no cal discutir-les.Certament, massa sovint el debat que havíem mantingut des d'Alternativa per Alella amb el govern versava sobre les irregularitats urbanístiques (p.ex. Can Serra on finalment s'hauran d'enderrocar les estructures annexes). Per sort un cop acomiadat l'assessor urbanístic i canviats alguns criteris, les propostes urbanístiques compleixen la legalitat.

    Complir la legalitat urbanística és el mínim comú denominador, i a partir d'aquí, les propostes de planejament passen pel Ple precisament per ser confrontades des dels  diferents prismes que aporten les diverses visions dels grups municipals i per tant, pretendre acabar tot debat ensenyant un informe tècnic de compliment de la legalitat es negar l'essència de la política mateixa, que requereix conjugar la interpretació tècnica de la norma escrita amb les veus que n'aporten el context social. Per exemple: per evitar noves urbanitzacions en sòl rústic, el POUM, preveu permetre que al barri de Mar i Muntanya i la Serreta finques unifamiliars passin a plurifamiliar per a “absorbir la demanda interna d'habitatge del municipi”. Aquesta possibilitat, per facilitar l'accés a l'habitatge dels veïns, no pot ser aliena a la realitat del moment en que es desenvolupa: la gentrificació de Barcelona, l'auge del turisme i la nova pressió especulativa dels fons d'inversió ha dut a un desplaçament de població de la ciutat cap als entorn i es causa, entre altres, que a Alella el preu del m2 de sòl des de 2014 a 2017 hagi crescut un 41% (de 2.202 a 3.116€) i el preu mitjà de lloguer per habitatge al poble en el mateix període  hagi crescut un 35,5% (de 901 a 1.220€).Per tant, quan per Ple passa la validació de la nova promoció privada del carrer Badalona, dins de Mar i Muntanya, perquè allí on actualment hi ha una casa es puguin construir 11 habitatges per a la seva venda sense que s'exigeixi la integració paisatgística de l'edifici (imprescindible veient el nyap de Can Calderó) ni sense plantejar-se si la iniciativa privada és el millor model per respondre a la necessitat de “creixement intern” es estúpid que el govern reivindiqui la legalitat de la proposta com a única resposta, negant l'anàlisi de pros i contres, laminant el necessari debat sobre com ha de créixer el poble i fent veure que el desenvolupament urbanístic es una qüestió burocràtica asèptica. Si quelcom hem aprés de l'urbanisme del tombant de segle es que sense un ull permanentment a sobre la pràctica urbanística sempre s'acaben enriquint als mateixos i socialitzant els perjudicis.  

Pujar al principi de la pàgina