X
Emergència sequera
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Dret de petició

Què és?

La ciutadania d'Alella té dret a fer peticions o sol·licituds al govern municipal en matèria de la seva competència o a demanar aclariments sobre les actuacions municipals.

Com és el procediment?

  • La petició s'ha de formular per qualsevol mitjà escrit, tramès al registre d'entrada general de l'Ajuntament, sempre que permeti acreditar la identitat de la persona peticionària i l'objecte de la petició.
  • L'Ajuntament respondrà totes les peticions i aclariments en un termini màxim de tres mesos, reservant-se per a casos excepcionals previstos per llei la seva inadmissibilitat, la qual es notificarà a la persona peticionària en els quaranta-cinc dies hàbils següents al de la presentació de l'escrit de petició.
Pujar al principi de la pàgina