X
Procés de participació de la diagnosi de la Festa Major
Notícies
Publicat el 29 de juliol de 202029.07.2020
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
Indicacions de la companyia Sorea sobre la facturació del subministrament d'aigua
cànon de l'aigua

L'empresa Sorea, responsable del subministrament d'aigua al nostre municipi, vol fer arribar a la ciutadania algunes de les mesures preses per la companyia en relació a alguns dels processos de l'àrea de gestió comercial del servei d'aigua, tant els aplicats durant les diferents fases de l'estat d'alarma com els que està aplicant a l'actualitat i en previsió de les pròximes etapes. Tot això, després que el servei hagi estan plenament assegurat durant l'emergència sanitària. 

Del comunicat de la companyia se'n poden extreure algunes indicacions que poden resultar d'interès per a la ciutadania: 

Lectura de comptadors: Es tracta d'un procés no essencial per al desenvolupament de l'activitat principal del servei que és el subministrament d'aigua. Per aquest motiu des del dia 13 de març es van aturar les lectures dels comptadors. Es van reprendre les lectures reals dels comptadors el mes de juny amb el pas a la Fase 2 de la comarca, realitzant una lectura adaptada que tenia com a particularitat fonamental, la prohibició de prendre lectures en cas que els comptadors se situessin a l'interior dels immobles. Tant els treballadors propis com els subcontractats, abans de poder iniciar les lectures dels comptadors, van rebre formació i equips de protecció i no va ser permès que cap persona que formés part d'un col·lectiu de sensibles ja sigui per edat o per alguna patologia crònica, realitzes cap tasca de lectura de comptadors.  

Estimació de consums: Degut al que s'ha indicat al punt anterior, es va aplicar el reglament del Servei municipal i es va estimar un consum a cada contracte igual al del mateix període de l'any anterior. Amb les pòlisses que estaven identificades amb algun tipus d'activitat que havia quedat restringida pel decret, per exemple bars, restaurants, hotels, escoles, etc., es va estimar consum de 0 m3 des de l'abril endavant. Aquestes estimacions es van fer en tot moment amb l'ànim d'aproximar-se al consum real i impactar el mínim els usuaris donades les circumstàncies. Cal destacar que, al recuperar el consum real del següent període, es normalitza la facturació. Malgrat l'anterior, sempre que algun usuari considera que l'estimació ha estat mal feta, sol·licita una revisió que sempre és atesa.  

Repartiment de factures: Amb l'ànim de reduir al mínim imprescindible qualsevol activitat generada per la companyia que no fos imprescindible, es va aturar el repartiment a través de correus o altres empreses distribuïdores de tots els tipus de correspondència en paper, incloses les factures, mantenint únicament la distribució de notificacions en format digital. Des de l'entrada en la Fase 3 s'ha recuperat el servei de repartiment de factures.  

Talls de subministrament: des de l'entrada en l'estat d'alarma, han estat aturats tots els talls de subministrament d'aigua per motiu d'impagament o per qualsevol altre motiu.  Actualment encara no s'estan realitzant talls de subministrament i es preveu poder iniciar el procediment a partir de setembre.  

Reclamacions de deute: A mitjans de març es van aturar totes les reclamacions de deute. Des de mitjans de juny, s'ha reiniciat l'enviament de notificacions de deute, eliminant qualsevol referència a una possible suspensió i oferint sistemes per flexibilitzar el pagament.  

Facturació de la tarifa reduïda del cànon de l'aigua: L'ACA va aprovar una mesura de caràcter general que implicava aplicar una tarifa reduïda al 50%, únicament als consums corresponents als mesos d'abril i maig. Això ha provocat haver de diferenciar a les factures els consums anteriors a l'abril amb tarifa normal, els d'abril i maig amb tarifa reduïda i els posteriors a maig amb tarifa normal. La forma de mostrar aquesta bonificació a la factura no és senzilla i ha generat moltes consultes i interpretacions equivocades. En tot moment s'ha donat explicació a les persones que ho han sol·licitat. Per assegurar la màxima transparència, s'inclourà properament a la pàgina web de la companyia informació detallada sobre l'aplicació de la reducció del cànon en factures.  

Facilitats en el pagament: Des del primer moment la companyia s'ha posat al costat de les persones i empreses amb dificultats per pagar les seves factures i ha promocionat la possibilitat d'ajornar pagament o de pagar a terminis sense interessos entre Pimes i Autònoms. Aquesta flexibilitat s'ha ofert tant a empreses com a titulars de contractes amb ús domèstic.  

Vulnerabilitat: A totes les pòlisses amb identificació de vulnerabilitat o risc d'exclusió se'ls ha eliminat la caducitat de la característica de vulnerable, per assegurar la màxima protecció durant la crisi.  

Pujar al principi de la pàgina