Filtrar esdeveniments
Escrit AA-CUP desembre de 2016. "Els nostres suggeriments a les ordenances fiscals"
 
Versió per imprimir
 • Alternativa per Alella-CUP

  El ple d'octubre va aprovar, amb els vots a favor de l'equip de govern, les ordenances fiscals per a 2017. Des d'Alternativa per Alella - CUP hem presentat tres al·legacions que considerem fonamentades i oportunes, i esperem que el govern les comparteixi i incorpori a la normativa de recaptació.

  L'Impost de Béns Immobles (IBI) constitueix la principal font d'ingressos de l'Ajuntament, amb 4,8 milions d´€ el 2017. Amb els mecanismes legals que tenim a l'abast, volem que s'apliqui un 50% de recàrrec als habitatges que porten 2 anys o més tancats i barrats en mans de bancs i fons d'inversió, com a mesura per gravar una passivitat especulativa que contradiu la funció social de l'habitatge. Proposem destinar aquests ingressos a polítiques municipals d'habitatge social i redistribuir així part dels possibles beneficis dels qui pretenen enriquir-se a costa d'aquells que han perdut casa seva durant la crisi.

  D'altra banda, volem que també s'apliqui una bonificació del 50%  per als qui instal·lin plaques fotovoltaiques (tèrmiques o elèctriques) en el seu domicili sense tenir-ne l'obligació legal. És absurd que en un país privilegiat en hores de sol no s'incentivi tant com es pugui l'autonomia energètica i, en canvi, seguim ballant l'aigua als oligopolis energètics i donant suport tàcit a la política bel·ligerant del Govern de l'Estat contra l'aprofitament solar.

  L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana preveu recaptar 1,8 milions d'euros el 2017. En aquest punt volem que s'equipari la parella de fet al matrimoni en la reducció prevista de la quota de  transmissió per causa de mort, i que s'ampliïn aquestes reduccions també als fills, pares, adoptants i adoptats convivents que esdevinguin hereus, també si el motiu de no convivència era que el difunt estava ingressat en una residència o similar per motius de salut. I alhora proposem una bonificació menor per transmissió de la propietat per causa de mort entre familiars directes no convivents.

  Respecte la taxa de publicitat en espais públics, proposem que sempre que s'autoritzi la instal·lació de publicitat en espais públics es faci constar expressament també l'obligació de retirar-la a càrrec del sol·licitant un cop acabi el termini de concessió. D'aquesta manera contribuirem a la millora del paisatge urbà i ens estalviarem de veure als carrers i equipaments municipals rètols i anuncis d'activitats que ja no existeixen.

Pujar al principi de la pàgina