Notícies
Publicat el 13 de març de 202013.03.2020
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
L'Ajuntament intensifica les mesures preventives a l'organització municipal
Ajuntament

L'Ajuntament ha decretat mesures preventives per tal minimitzar el risc de propagació i contagi dins de l'organització municipal i garantir que els serveis municipals essencials es puguin dur a terme amb la màxima normalitat possibla, davant l'alerta decretada per la Generalitat de Catalunya en relació a la pandèmia del coronavirus COVID-19. 

El decret de mesures preventives que afecta als treballadors i treballadores municipals estableix:


 PRIMER.- Aprovar les mesures de prevenció en l’àmbit laboral de l'organització municipal que seguidament es referiran, i que es prendran fins el 29 de març de 2020, revisable en funció de l'evolució de la situació:

1. Mesures vinculades al personal vulnerable Es determina personal professional vulnerable de la nostra organització a:

a) Dones embarassades.

b) Persones amb problemàtiques cròniques de salut que afecten a l'aparell respiratori o altres patologies associades. En aquests casos s'adoptaran les mesures corresponents per eliminar de les funcions implícites del lloc de treball aquelles que tinguin a veure amb l'atenció directa a la ciutadania.

2. Mesures vinculades a la higiene de l'entorn de treball

a) La neteja s'intensificarà durant el temps que duri la situació de risc. Es farà amb especial intensitats taules, teclats, telèfons, recolzaments i teixits de cadires, així com les sales de reunions i les zones d'atenció al públic.

b) Es deixarà la taula de treball o qualsevol superfície de treball, totalment recollida per reforçar i facilitar la realització de les tasques de neteja dels espais corresponents.

c) Es penjaran en tots els lavabos protocols de neteja de mans.

d) Es garantirà la ventilació dels espais, tant amb mitjans forçats, com naturals allà on no es disposi de ventilació forçada.

e) Es repartiran gels hidroalcohòlics als departaments.

3. Mesures vinculades a comportaments individuals relatius a la higiene de tipus general tant en l'entorn laboral com en l'activitat ordinària

a) Rentar-se les mans amb freqüència, la recomanació de l'OMS és amb aigua i sabó, i en cas de no disposar d'accés s'utilitzarà gel hidroalcohòlic.

b) Utilitzar mocadors d'un sol ús i llençar-los una vegada utilitzats, fent un rentat de mans al moment.

c) Si no es té mocador, s'esternudarà en el plec del colze.

d) Rentar-se les mans amb freqüència i recomanable després de cada atenció.

e) En cas de malalties respiratòries, consultar amb el telèfon 061.

4. Mesures preventives sobre les reunions de treball internes i externes

a) Potenciar reunions no presencials sempre que sigui possible, prioritzant els canals telemàtics (telèfon i/o correu electrònic).

b) En cas, de reunions presencials estrictament necessàries, evitar el contacte físic, ja sigui donar la mà o fer salutacions que trenquin les distàncies de seguretat recomanades.

c) Reduir les convocatòries a les persones estrictament necessàries.

d) Cercar sales grans i amb bona ventilació.

5. Mesures preventives en l'atenció i assistència a les persones

a) Potenciar l'atenció no presencial sempre que sigui possible. Les visites a domicili i comunitats es restringiran a les estrictament necessàries.

b) Evitar l'aglomeració de persones en els punts d'atenció ciutadana, potenciant l’ús de la cita prèvia o atenció telefònica.

c) Reforçar els punts d'informació d'atenció ciutadana per reduir aglomeracions i canalitzar l'atenció via cita prèvia identificant i atenent només els tràmits prioritaris.

d) En les atencions personalitzades, mantenir les distàncies de seguretat, durant tota l'atenció.

6. Mesures organitzatives del treball

A partir del 13 de març i fins el 27 de març de 2020 tot el personal excepte la Policia Local gaudirà d'horari obert, de dilluns a divendres de 7:30 a 20:30 hores.

En el cas que no s'assisteixi al lloc de treball durant un o diversos dies, les hores no realitzades s'hauran de recuperar fins el 31 de desembre de 2020.

7. Mesures preventives relacionades amb formació i viatges

a) Queden anul·lades l'assistència a cursos, jornades, congressos i similars.

b) Queden anul·lades totes les activitats formatives presencials.

8. En cas de contagi o sospita de contagi

a) En cas de presentar simptomatologia (febre, tos, dificultats respiratòries) trucar al 061.

b) En cas de sospites o situacions confirmades avisar immediatament, al coordinador de l’àrea o responsable immediat, a la interlocutora del Servei de prevenció de Riscos Laborals i a Recursos Humans per activar el protocols preventius corresponents.

c) En el supòsit de contagi d'un treballador/a es seguiran les indicacions del departament de salut de la Generalitat de Catalunya que prendrà les mesures necessàries d'aïllament i confinament corresponent per protegir i evitar al màxim el contagi i la seva propagació entre els companys/es de l'organització.

SEGON.- Establir els següents serveis mínims i essencials: - Oficina Atenció Ciutadania: 2 persones - Brigada municipal: 3 persones - Serveis Personals: 1 administratiu i 1 tècnic

TERCER.- Donar a conèixer a conèixer aquesta instrucció al personal de l'Ajuntament i als delegats de personal funcionari i laboral.

Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina