X
Procés de participació de la diagnosi de la Festa Major
Portada|Ajuntament|Acords, programa de govern i carpitàs municipal
 
Versió per imprimir
Acords, programa de govern i carpitàs municipal
Mandat 2015-2019

Acord de govern ERC+SxA i Alella Primer-CP  (12 de juny de 2015)

Cartipàs municipal (2015-2019)

Comunicat trencament de pacte de govern ERC+SxA  i Alella Primer-CP 

Retirada de delegació de àrees 

Informació cartipàs municipal 2015-2019

06/07/2015BOPB0Exposició al públic 
RegidoriesArxiu extern

Conté el text complet

23/07/2015BOPB0Correcció d'errades 
Anunci 06/07/2015Arxiu extern

Conté el text complet

23/07/2015BOPB0Exposició al públic 
Tinències d'AlcaldiaArxiu extern

Conté el text complet

23/07/2015BOPB0Exposició al públic 
Junta de Govern LocalArxiu extern

Conté el text complet

27/07/2015BOPB0Exposició al públic 
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacionsArxiu extern

Conté el text complet

07/11/2016BOPB0Exposició al públic 
Delegacions en Alcaldia i tinènciesArxiu extern

Canvi carpitàs municipal. Delegacions de regidories. Decret d'alcaldia núm. 569/2018, de 2 de maig de 2018

Nomenament tinents d'alcalde. Decret d'alcaldia núm. 639/2018, de 17 de maig de 2018. 

Membres de la Junta de Govern Local. Decret de l'Alcaldia núm. 638/2018, de 17 de maig de 2018. 

Mandat 2011-2015

Acord i programa de govern ERC+SxA i PSC (7  juny de 2011)

Acord de govern ERC+SxA, CiU i PSC (31 d'octubre de 2013)

Programa de govern ERC+SxA, CiU i PSC (31 d'octubre de 2013)

Codi ètic de l'equip de govern 2011-2015

Cartipàs municipal

Pujar al principi de la pàgina