Processos de contractació, perfil del contractant històric (fins a l'1 de gener de 2017)
Publicat el 20 de maig de 201520.05.2015
Versió per imprimir
Contractes mitjançant procediment negociat sense publicitat 2015
    • Exp. 46/2015 - Contracte pel subministrament del mobiliari  per a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament d'Alella, adjudicat a COMERCIAL CONTEL, S.A., per la Junta de Govern Local de data 14/05/2015, per un import de 48.189,64€, més 10.119,82€ d'IVA. Formalització del contracte 08/06/2015.
    • Exp. 7/2015 - Contracte pel subministrament d'un vehicle tot terreny mitjançant el seu arrendament amb opció de compra (leasing), adjudicat a BANCO SANTANDER, S.A., per la Junta de Govern Local de data 05/03/2015, per un import de 49.867,52€, més 10.472,18€ d'IVA. Formalització del contracte 07/04/2015.
Pujar al principi de la pàgina