Processos de contractació, perfil del contractant històric (fins a l'1 de gener de 2017)
Publicat el 20 de maig de 201520.05.2015
Versió per imprimir
Contractes mitjançant procediment negociat sense publicitat 2015
    • Exp. 97/15 - Contracte d'obres de "Reformes parcials de consolidació, conservació, reforç i restauració de la Masia Can Magarola Fase III", adjudicat per la Junta de Govern Local de 31 d'agost de 2015, a l'empresa GINÉS & GODINE, S.L., per un import de 53.940,44€, més 11.327,49€ d'IVA. Formalització del contracte 25/09/2015
    • Exp. 17/15 - Contracte d'obres de "Reforma interior del magatzem d'usos varis Fase 2, Via Gandesa núm. 34", adjudicat per la Junta de Govern Local de 13 de març de 2015, a l'empresa GINÉS & GODINEZ, S.L., per un import de 102.016,00€, més 21.423,36€ d'IVA. Formalització del contracte 16/03/2015
    • Exp. 101/14 - Contracte d'obres del projecte de "Redistribució dels espais al parc de les Heures d'Alella", adjudicat per la Junta de Govern Local de 29 de gener de 2015, a l'empresa OBRES I PAVIMENTS BROSSA, per un import de 114.263,56, més 23.995,35 d'IVA. Formalització del contracte 09/02/2015
Pujar al principi de la pàgina