Processos de contractació, perfil del contractant històric (fins a l'1 de gener de 2017)
Publicat el 24 de febrer de 201524.02.2015
Versió per imprimir
Contractes mitjançant procediment negociat sense publicitat 2015.
    • Contracte de serveis per a la realització dels treballs de promoció del municipi a través dels seus comerços i negocis, adjudicat per la Junta de Govern Local de 31/08/15, a ESTER LADERAS MARTÍNEZ, per un import màxim biennal de 52.440€, més 11.012,40€ d'IVA. Formalització del contracte a data d'01/09/2015
    • Contracte de serveis per als treballs d'obertura i manteniment de les franges exteriors de protecció contra incendis forestals, adjudicat per la Junta de Govern Local, a l'empresa TREBALLS FORESTALS PRESEGUE, SL, per un import de 27.104,00€, més 5.691,84€ d'IVA. Formalització del contracte a data de 08/05/2015.
    • Contracte de serveis per la poda de l'arbrat públic d'Alella, adjudicat per la Junta de Govern Local de data 11/12/2014, a l'empresa PAISATGISME MELSIÓ SLU, per un import de 29.621,00€, més 6.220,41€ en concepte del 21% d'IVA. Formalització del contracte a data de 9/01/2015.
Pujar al principi de la pàgina