Processos de contractació, perfil del contractant històric (fins a l'1 de gener de 2017)
Publicat el 23 d'octubre de 201423.10.2014
Versió per imprimir
Contractes mitjançant procediment negociat sense publicitat 2014.
    • Exp. 27/14 - Contracte d'obres de "Remodelació integral de la instal·lació d'enllumenat públic del quadre AJ Can Sors-c/Rosaleda, adjudicat per la Junta de Govern Local de 17/07/2014, a ELECTRICITAT BOQUET, S.L., per un import de  99.395,00€, més 20.872,95€, en concepte del 21% d'IVA. Formalització del contracte el 18/07/2014.
    • Exp. 28/2014 - Contracte d'obres de "Remodelació integral de la instal·lació d'enllumenat públic del quadre BL Alella Parc-Riera Alta", adjudicat per la Junta de Govern Local de 17/07/2014, a ELECTRICITAT BOQUET, S.L., per un import de 107.423,91€, més 22.559,02€, en concepte del 21€ d'IVA. Formalització del contracte el 18/07/2014.
    • Exp. 72/14 - Contracte d'obres “Reforma interior per a un magatzem d'usos varis. Fase 1 Can Segura”, adjudicat per la Junta de Govern Local de 16/10/2014, a l'empresa GINES & GODINEZ, S.L., per un import de 102.000€, més 21.420,00€ en concepte d'IVA.
Pujar al principi de la pàgina