Escrit Alella Primer-PSC novembre 2022. "La Llei de Memòria Democràtica referma la nostra democràcia "
 
Versió per imprimir
Alella primer PSC
 • L'Espanya constitucional és un país democràtic, avançat i modern. Una Espanya on l'esforç i sacrifici de moltes persones demòcrates va fer possible el naixement d'una Constitució sobre la que la societat espanyola ha construït un sistema de drets i llibertats, una democràcia, que està considerada internacionalment com una de les més avançades del món. La Constitució Espanyola de 1978 es va fonamentar amb un ampli compromís social i polític per superar les greus i profundes ferides que havia sofert la societat espanyola amb el cop d'Estat de 1936 contra el Govern de la Segona República elegit democràticament, al que van seguir la cruenta Guerra Civil i quaranta anys de Dictadura i repressió franquista.

  El PSOE reivindica la Transició de la Constitució com un dels moments més brillants de la història d'Espanya, moment històric al que els i les socialistes contribuï m de manera decisiva, i que va suposar passar de forma pacífica d'una cruel dictadura a una democràcia avançada.

  La memòria democràtica suposa la culminació del camí democràtic i de reconciliació emprès per la Transició.
  La Llei de Memòria Democràtica, aprovada per les Corts, ha estat fruit de l'acord d'una majoria de forces polítiques de tot l'arc parlamentari a ambdues cambres, després d'un llarg, assossegat i discret procés de diàleg i negociació, que sens dubte ha enriquit el contingut de la llei des de diferents perspectives.

  La Llei situa a les víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura franquista en el centre de l'acció pública: 
  - Precisa la definició de víctimes conforme als paràmetres internacionals, i les inclou als efectes de l'aplicació de l'Estatut de la víctima del delicte.
  - Es relacionen en particular alguns supòsits entre els que s'inclou a les persones que van sofrir repressió per raó de la seva orientació o identitat sexual, o les que van ser perseguides per fer ús de les llengües i les cultures basca, catalana i gallega.
  - Declara el caràcter injust de les violacions de drets humans, la il·legitimitat i il·legalitat dels Tribunals franquistes i especialment i com a novetat el caràcter il·legal i radicalment nul de les condemnes i sancions que van dictar.

  Quinze anys després de la Llei de Memòria Històrica de 2007, donem un nou impuls a la recuperació de la memòria històrica i les polítiques públiques dirigides bàsicament al reconeixement i reparació de les víctimes de la Guerra i la Dictadura franquista.

Pujar al principi de la pàgina