Escrit Alternativa per Alella-CUP abril 2022. "L'explosió urbanística"
 
Versió per imprimir
Alternativa per Alella-CUP
 • Per a Alternativa per Alella-CUP, l'urbanisme és l'eina pública de gestió i ordenació del territori des d'una perspectiva global i integradora. L'atomització de l'antiga àrea de Sostenibilitat en tres regidories (Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient) contradiu aquests principis i dificulta l'assoliment d'objectius satisfactoris.  

  L'urbanisme ha d'estar netament al servei del bé comú i ha de ser respectuós amb el medi, el paisatge i les persones que hi viuen. Ha de ser, també, un instrument obert a la ciutadania i a la participació dels agents socials de caràcter popular, en contraposició als interessos dels especuladors. A més, en el cas d'Alella, l'urbanisme ha d'integrar l'activitat agrària i ha de ser especialment sensible al patrimoni històric i arquitectònic.

  Des d'Alternativa per Alella-CUP seguim atentament la tramitació de llicències i expedients urbanístics. Fruit d'aquesta supervisió, hem presentat diversos plecs d'al·legacions als projectes de la Serreta-El Pla, la Biblioteca i cal Governador. El nostre esperit és tothora constructiu, amb l´ànim de formular reflexions i d'oferir solucions que ens acostin més al poble que volem per al futur, tot i que no sempre rebem resposta per part del Govern.

  A la Serreta, per exemple, vam reivindicar el lideratge públic de l'actuació (a través del sistema de cooperació previst al POUM), vam denunciar les greus mancances de l'estudi econòmic i financer presentat per la promotora i vam detectar que el pla parcial aprovat pel Govern contenia 24 habitatges socials menys que els consignats a la memòria social del POUM. A la zona esportiva del Pla reclamen que s'hi faci una planificació estratègica que tingui en compte les necessitats territorials del Baix Maresme, amb la idea d'incrementar la rendibilitat social de les instal·lacions i de mancomunar-ne l´ús.

  A cal Governador plantegem la necessitat imperiosa que es resolgui l'enllaç del passeig de Marià Estrada amb la carretera, i exigim que l'Ajuntament obtingui com a cessió obligatòria una part dels jardins o bé que destini els 200.000 euros procedents del 10% de l'aprofitament mitjà a l'adquisició del llac dels Escolapis, amb la finalitat de salvaguardar el vincle emocional de la finca amb el poble i de garantir l'interès general de l'operació.

  En el capítol d'equipaments, apostem inequívocament per la nova Biblioteca, però volem que es mantingui la fesomia del torrent Vallbona mitjançant la conservació dels murs de can Casas i can Ferran, i que es garanteixi un itinerari accessible al voltant de l'antiga fàbrica de pintures per a les persones amb mobilitat reduïda. Per últim, i a la vista de l´àmplia oferta de cultura institucional, som partidaris de donar continuïtat al projecte d'un espai popular autogestionat, alternatiu i contracultural a la Gaietana. Tot el nostre suport i simpatia pel projecte comunitari que representa el col·lectiu de joves que va ocupar La Gaietana per denunciar l'especulació immobiliària i la seva degradació arquitectònica, i per omplir-la de vida i d'obrir-la al veïnat i a la ciutadania en general per desenvolupar-hi activitats esportives, culturals i socials sense ànim de lucre.

   Des del nostre punt de vista, l'Ajuntament hauria d'haver-se mantingut fidel als objectius proclamats a l'inici del procés de revisió del POUM –tal com va aprovar definitivament el 2014–, ja que l'obtenció de la finca –per cessió o per expropiació– no l'obligava en cap moment a entomar la rehabilitació integral de l'edificació, atès que ho podia haver fet per fases o mitjançant l'articulació d'acords de concessió o de masoveria urbana amb altres organismes públics, empreses, cooperatives, entitats o col·lectius. I, en aquesta lògica, el projecte comunitari de La Gaietana era perfectament viable.

  Com veieu, som al cap del carrer i el més calent encara és a l'aigüera.

Pujar al principi de la pàgina