Escrit Alternativa per Alella-CUP octubre 2021. "El Pla de Lleida/La Gaietana 1a part"
 
Versió per imprimir
Alternativa per Alella-CUP
 • A l´últim Ple Municipal es va sotmetre a debat i votació la Proposta de l'Alcaldia sobre aprovació inicial de la Modificació del POUM als àmbits del carrer Lleida i de La Gaietana 
  Alternativa per Allella/CUP hi va votar en contra, sobretot, per la proposta d'ordenació i d'aprofitaments de La Gaietana. Us oferim un resum de la postura de l'Assemblea expressada al Plenari:

  Considerem que la modificació traeix l'esperit i els objectius del POUM pel que fa al destí d'aquesta finca.

  El POUM preveia la cessió integral de la propietat com a espais lliures i equipament públic de referència per als barris d'Alella de Mar, amb la clau 5. 

  És cert que la sentència invalidava el sector discontinu i abocava l'Ajuntament, com a agent planificador, a crear dos sub-àmbits i a equilibrar les càrregues i beneficis en cadascun d'ells.

  El redactor del document sostè en diverses ocasions al llarg del text que la sentència obligava, en cas que l'Ajuntament perseverés en els seus objectius, a expropiar la finca.

  En concret, diu: “la Sentència 886 estableix per a l'obtenció de la masia el mecanisme d'expropiació i les finances municipals no hi poden fer front. No només no poden fer front a una hipotètica expropiació sinó considerant complementàriament les despeses que resultarien necessàries per portar a terme la rehabilitació integral i la dotació de l'edifici d'un ús específic”. I conclou que “la qualificació [d'equipament] suposaria una amenaça a la viabilitat econòmica del consistori”.

  Hem d'entendre que aquestes afirmacions se sustenten en una taxació del valor real de la propietat i en un estudi econòmic-financer dels recursos públics en el marc del POUM, i, per tant, de la seva vigència temporal, que no ho hem sabut localitzar ni veure enlloc. Per tant, hem de pressuposar que es tracta d'una sospita o de meres conjectures, però no pas d'un fet substanciat. 

  En comptes d'obtenir la titularitat plena de la propietat, l'Ajuntament es declara satisfet amb la cessió de 420 metres quadrats de sostre ubicats en la planta baixa de la masia. S'hi destinaran a equipaments, sense precisar quins.

  En aquest punt, interessa assenyalar que la cessió de la planta baixa és parcial, i que la societat Creperia SA es reserva mil metres quadrats corresponents al vestíbul i la caixa d'escales, de manera que la forma que adopta les dependències cedides en limiten i condicionen l´ús i l'aprofitament públic que se'n farà. 

  Continuarà al proper Full. Moltes gràcies i bona tardor!postes de pagament, amb l'excusa dels fons Next Generation de la Unió Europea.

Pujar al principi de la pàgina