Escrit ERC+SxA setembre de 2021. "Convivència i espai públic"
 
Versió per imprimir
Logo ERC+SxA
  • El passat Ple de juliol, va ser aprovada inicialment per unanimitat de totes les forces polítiques l'Ordenança de Convivència i Espai Públic (OCEP) gràcies a la voluntat del Govern Municipal d'arribar a consensos amb totes. El seu contingut és fruit del treball previ realitzat en el marc de la Taula de Convivència, de les diferents aportacions de totes les àrees implicades de l'Ajuntament així com del procés participatiu que es va dur a terme prèviament a la seva presentació al Ple. Això ha permès tenir en compte les diferents visions i sensibilitats de la ciutadania amb una perspectiva tranversal de tots els àmbits socials.    

    Amb la seva aprovació, el Govern municipal pretén donar resposta a la demanda explícita de la ciutadania que vol dotar-se de millors instruments per garantir el dret a conviure dins els principis del respecte, la tolerància, la seguretat, la salubritat i la sostenibilitat ambiental. Així doncs, es defineix el marc normatiu que permet concretar i corregir de manera específica aquells comportaments que dificulten la convivència ciutadana fent-ho compatible amb la utilització de l'espai públic de manera igualitària.  

    Amb aquesta visió, l'Ordenança vol esdevenir un referent amb l'objectiu principal de garantir el dret a utilitzar i gaudir dels espais destinats a l´ús i serveis públics en òptimes condicions i protegir el dret a la seguretat, la tranquil·litat, la tolerància, el respecte i la qualitat de vida en els diferents entorns de relació social on es desenvolupa la vida diària; permetrà reconduir les conductes que es consideren un perjudici per a la comunitat i prendre consciència de les conseqüències dels actes realitzats més enllà de la mera sanció pecuniària. 

    Aquesta Ordenança vol recollir les bases establertes als principis de convivència com el rebuig a la violència, la dignitat de les persones, la contaminació acústica, el medi ambient.... però a la vegada també recull la normativa pel que fa al consum de begudes alcohòliques a la via pública, les activitats als espais públics, el respecte a l'autoritat i als béns comuns, i el bon ús dels espais i equipaments públics. 

    Des de l'Ajuntament es fomentarà, amb accions de comunicació, conscienciació, educació i altres, les conductes cíviques, tolerants, respectuoses i pacífiques dels ciutadans enfront de les conductes contràries, per garantir així l'accés als espais, béns i serveis d´ús comú per la ciutadania.

Pujar al principi de la pàgina