Escrit ERC+SxA gener de 2021. L'emancipació juvenil i el dret a l'habitatge
 
Versió per imprimir
Logo ERC+SxA
 • Vivim en un context d'incertesa en qüestions essencials com són la salut, la feina i l'habitatge. En aquesta situacions, l'administració ha d'estar, més que mai, al costat de la gent jove. Per al jovent que es vol emancipar l'accés a l'habitatge és difícil, per al d'Alella no és una excepció. Tenim una tipologia d'habitatge gran i unifamiliar, amb una mitjana de 120m2 i només un 16% és de lloguer amb un preu mig mensual de 1.121€.

  Les expectatives per al col·lectiu jove són especialment complicades: ha encavalcat diverses crisis econòmiques, la qual cosa fa que hagin de construir el seu projecte vital sobre la incertesa, la vulnerabilitat i la precarietat laboral. A Catalunya només el 23% dels joves es poden emancipar.

  Alella, des del govern, treballem en diferents accions per mitigar aquestes diferències. Volem que la gent jove d'Alella es quedi al poble. Tot i no tenir competències municipals d'habitatge, som conscients d'aquestes dificultats i posem tot l'esforç en millorar aquesta situació desenvolupant una estratègia en matèria d'habitatge jove basada en dos conceptes:

  •  el dret a l'habitatge, amb la “Guia d'habitatge jove”, les assessories especialitzades d'habitatge al GIRA i la borsa d'habitatge jove.
  •  i l'accés a l'habitatge, amb els ajuts al lloguer per a persones joves i persones propietàries d'habitatge, i l'augment, en la mesura de les nostres capacitats, d'habitatge públic: nova convocatòria d'accés als pisos del c/Canonge i l'estudi per promoure nous habitatges per a joves des de l'economia social. 

  Tenim el repte de promoure models alternatius de tinença i accés a l'habitatge i de promoure el lloguer amb ajudes directes perquè el lloguer i la compra siguin accessibles per a tothom. El concepte “habitatge = mercaderia” provoca en el col·lectiu jove xifres esfereïdores: un 40,7% de joves llogateres sent angoixa, un 16,3% deixa els estudis, un 13% redueix el consum d'aliments bàsics per poder pagar el lloguer.

  Ens cal un canvi de paradigma que passa per legislar en matèria d'habitatges buits i fons voltors, i per regular els habitatges d’ús turístic garantint el correcte desenvolupament. L'habitatge és un instrument de redistribució d'oportunitats, garanteix cohesió social,  sense oblidar que l'habitatge és un dret humà.

Pujar al principi de la pàgina