Escrit Ciutadans abril/agost de 2020. La nova normalitat?
 
Versió per imprimir
Ciutadans
 • Estimats veïns:  

  Ens toca viure un moment de la nostra vida per al que no estàvem preparats, conviure amb el COVID-19.  Una situació que ha mostrat l'alçada moral dels diferents partits polítics i que en alguns casos ha significat l'intent de treure rèdit electoral de la pandèmia.

  A principis de març fórem conscients dels primers casos de persones havent contret la malaltia, així com dels primers morts. Han estat uns mesos molt tristos, per mil i un motius, el principal, la pèrdua de vides humanes, i d'altre banda, la manca de previsió dels governs estatal, autonòmic i municipal, davant una situació d'alerta sanitària que els sobrepassava.

  Sense perdre de vista el món local, CS ALELLA ha donat total suport al govern municipal des de l'inici per fer front a la pandèmia i la previsible crisi econòmica que els experts havien previst i que finalment s'ha confirmat.  Davant l'Estat d'Alarma decretat i amb el confinament de la població, es varen prendre mesures amb un elevat impacte social i econòmic , el grup de CS ALELLA es va oferir per buscar solucions de forma conjunta i consensuada, (publicades a la nostra pàgina de Facebook).  

  Aquestes mesures han estat principalment les següents: períodes de carència en el pagament d'impostos, exempcions fiscals, crear un fons de municipal extraordinari per pal·liar la situació, establir una finestreta única de suport per a particulars, autònoms i empreses destinada a facilitar l'accés a les diferents ajudes estatals i autonòmiques, suspensió del cobrament de serveis públics tancats; també es va demanar una rebaixa de l'IBI del 25% per autònoms i empreses no essencials que han estat obligades a tancar, no cobrar serveis funeraris o la taxa a difunts por COVID, així com una ajuda de 200€ mensuals per autònoms i comerços afectats pel RD 463/2020.

  L'ajuda, única de 800€ va ser aprovada pel govern municipal en solitari per Decret de l'Alcaldia  (i no dintre de la Comissió per la Recuperació creada a petició nostra) ja que vàrem demanar que anés lligada al manteniment de llocs de treball, que SI, es una competència municipal.

  Dintre d'aquesta Comissió  CS ALELLA va presentar un pla de xoc per la reconstrucció i recuperació del nostre municipi (teniu els detalls a la pàgina de Facebook). Estem treballant en l'assoliment d'aquestes mesures doncs les trobem molt necessàries per al futur dels veïns i veïnes, i així es va manifestar el Parlament de Catalunya el divendres 10 de juliol aprovant la majoria de les propostes de Ciutadans.

  Quedant pendents moltes actuacions com per exemple la creació de un Ple Monogràfic del Covid 19, un Pla de recuperació sanitària (no ens oblidem de les urgències al CAP del Masnou ), un Pla de recuperació social, un Pla de recuperació econòmica i l'estudi d'un nou pressupost municipal ara que ja coneixem que molts diners no es gastaran on tocava i d'altres es gastaran d'imprevist.

  D'altre banda, la nostra postura a l'últim ple telemàtic va ser participar-hi en total silenci i sense imatge, demanàvem així que el grup de govern fos capaç d'escoltar més a la resta de grups, que tot i ser minoria en regidors, representem a un 60% dels veïns i veïnes tal i com va quedar patent a les passades eleccions, per tant a una majoria de veïns.

  Tenim un govern municipal infructuós a l'hora de materialitzar les seves promeses electorals, la principal, l'HABITATGE SOCIAL, la biblioteca (5 MIL.LIONS €), ... amb un pressupost municipal de 12 milions d'euros on un terç son despeses de personal... i on es varen apujar els impostos per donar millors serveis que els veïns no veuen i el que es pitjor, de moment, no veuran...

Pujar al principi de la pàgina