Escrit AP-PSC octubre de 2019. Les amenaces d´ENDESA als ajuntaments pel deute de famílies vulnerables
 
Versió per imprimir
Alella primer PSC
 • La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta a la població en situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de dificultat o incapacitat de mantenir l'habitatge a una temperatura adequada per al confort i la salubritat, així com de dificultat o incapacitat per fer front al pagament de les factures de subministraments bàsics d'electricitat, gas i aigua, i la incapacitat de viure en una llar sense defectes estructurals (com ara goteres al sostre, humitats...)

  D'acord amb aquestes variables, un estudi d'Ivalua-Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (2016) va fer un càlcul de l'impacte de la pobresa energètica a Catalunya que situava en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 persones). 

  Actualment, a Catalunya, un 8,8% de la població no es pot permetre mantenir l'habitatge a una temperatura adient (Idescat, 2018). Aquesta és una dada que es manté estable en els darrers anys (del 2015 al 2017 era del 8,7%). D'altra banda, un 8,5% de la població catalana arriba amb molta dificultat a fi de mes (Idescat, 2018), el que es pot traduir en dificultats per fer front al pagament de factures de subministraments bàsics. Per tant, la pobresa energètica és una problemàtica social que afecta a un nombre important de famílies a Catalunya de forma sostinguda en els darrers anys. 

  A partir de l'any 2015, la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l´àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaució, pel qual no es poden efectuar talls de subministraments a les persones en risc d'exclusió residencial. Aquesta Llei estableix, també, que les administracions públiques han d'establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d'aigua potable, de gas i d'electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims.

  La Llei 24/2015 mai ha tingut un reglament que la desenvolupi, tan sols un protocol d'actuació que en aquests moments es troba pendent de resolució al tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

  Si vols llegir aquest article sencer el trobaràs penjat a: https://www.facebook.com/AlellaSocialista

Pujar al principi de la pàgina