Filtrar esdeveniments
Escrit Gd'A novembre de 2015 - "I seguim pressionant per a baixar l'IBI..."
 
Versió per imprimir
  • La situació sanejada de l'Ajuntament s'ha convertit en l'excusa per tapar-ho tot. Per exemple, la contractació a dit de Deloitte per un import de 24.000€ de cap interès públic. O les “gratificacions” de 3.800 i de 6.000€ a determinats treballadors. O l'avançament de 4.420€ a l'ajuntament de Vilassar de Dalt pel pagament d'un rebut seu. Exemples de qui actua amb una excessiva permanència en el càrrec?

    L'informe General d'Intervenció destaca la facturació fora de contracte del manteniment de l'enllumenat (156.480€), la neteja d'edificis municipals (359.231 €), la neteja viària (387.154 €) i, des de febrer de 2014, també la recollida de residus (420.000€). Val a dir que ja s'està tramitant la licitació de dos d'aquests contractes, però que durant l'any passat s'han pagat més d'1.322.000€ sense regularitzar. Com donar per bons els comptes 2013?

    Hi ha una vintena de proveïdors que facturen més de 18.000€ que no apareixen al Perfil del contractant. Només del pressupost d'Obres i Manteniment, més de 580.000€ queden fora del Perfil del Contractant. Per tant, la principal eina de transparència, ofereix una informació incompleta, menor i poc representativa de a qui i com contracta l'Ajuntament d'Alella.

    Gent d'Alella considera que es produeix opacitat en algunes pràctiques contractuals, discrecionalitat en la tria de proveïdors i manca de transparència pel que fa a l´ús del diner públic. Proposem l'anàlisi del cost i rendiment dels serveis prestats, valorar objectivament el nivell d'acompliment del pressupost i l'eficàcia de la gestió. Volem posar a l'abast de tothom la informació econòmica necessària per a prendre decisions, tant en l'ordre polític com en el de gestió, condicions imprescindibles per a la transparència i la participació directa de la ciutadania.

    I, amb superàvit any rere any, nosaltres seguim pressionant per a baixar l'IBI. Pot ser el 2015, any electoral, ho aconseguim?

Pujar al principi de la pàgina