Portada|Ajuntament|Junta de Govern Local
 
Versió per imprimir
Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és presidida per l'Alcalde i integrada per les tinències d'alcaldia i altres regidors/es del Consistori. Les seves funcions són les que els delega el Ple i l'alcalde. El nombre màxim de membres de la Junta de Govern és un terç dels regidors/es. Els altres regidors/es del consistori que no són membres de la Junta de Govern poden ser convidats per l'alcalde però hi assisteixen amb veu però sense vot.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern se celebren amb periodicitat setmanal, cada dijous a les 18.30h, a la Sala de Plens de l'Juntes de l'Ajuntament. Les sessions no són obertes a la ciutadania.

Composició de la Junta:
Alcalde: Marc Almendro Campillo (ERC+SxA)
Tinents d'alcalde: M. Teresa Vilaró Comas (ERC+SxA), Israel Payà Todolí (ERC+SxA), Xènia Matas Castany (ERC+SxA) i Joan Pugibet Montané (ERC+SxA). 

Delegacions d'atribucions a la Junta de Govern Local (aprovada al Ple del 27 de juny de 2019)

Recull d'acords de la Junta de Govern Local

 

Pujar al principi de la pàgina