Portada|Ajuntament|Relació de convenis aprovats per l'Ajuntament durant l'any 2016
 
Versió per imprimir
Relació de convenis aprovats per l'Ajuntament durant l'any 2016
Relació de convenis de col·laboració signats per l'Ajuntament durant l'any 2016
 • Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament d'Alella per la compra agregada dels serveis de telecomunicacions a la comarca del Maresme. Dotació econòmica màxima de 108.000 euros per al període comprés de l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2017. (Aprovat el 16 de gener de 2016)
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella per a la promoció turística i la dinamització econòmica. Dotació econòmica de 50.200 euros. (Aprovat el 21 de gener de 2016).
 • Pròrroga del conveni de col·laboració amb el Centre d'Empresses del Marquès d'Alella del Masnou, signat el 18 de març de 2014. (28 de gener de 2016)
  Aportació econòmica 6.000 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Club de Volei Alella per a l'ús de les instal·lacions esportives (2 de febrer de 2016)
  Sense despeses econòmiques.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Club de Rugby Alella per a l'ús de les instal·lacions esportives (2 de febrer de 2016)
  Sense despeses econòmiques.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Club de Bàsquet Alella per a l'ús de les instal·lacions esportives (2 de febrer de 2016)
  Sense despeses econòmiques.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Alella Futbol Sala per a l'ús de les instal·lacions esportives  (2 de febrer de 2016)
  Sense despeses econòmiques.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació Esportiva Alella 2013 per a l'ús de les instal·lacions esportives (2 de febrer de 2016)
  Sense despeses econòmiques.
 • Conveni de cooperació entre l'Ajuntament i el Consells Comarcal del Maresme en matèria d'ajuts extraordinaris per urgència social. (12 de febrer de 2016)
  Dotació econòmica: 5.561 euros. 
 • Conveni ajuntament d'Alella i Consorci del Parc de la Serralada Litoral per a la creació Punt d'Informació del Parc a l'Oficina de Turisme. (7 de març de 2016). 
  Dotació econòmica: 900 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació Síndrome d'Asperger del Maresme per a l'ús d'un espai a la 2a planta de Can Gaza (31 de març de 2016)
  Sense despeses econòmiques.
 • Addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Consell Comarcal del Maresme per al suport tècnic en inspeccions sanitàries d'inici i controls sanitaris i control d'activitats alimentàries (anualitat 2016). (31 de març de 2016)
  Dotació econòmica:  10.018,80 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMPA de l'Escola Fabra per a la promoció de l'esport i de les instal·lacions esportives i d'ocupació de temps de lleure i per la promoció de la cultura i equipaments culturals. (12 d'abril de 2016).
  Dotació econòmica: 9.100 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMPA de l'Institut Alella. (12 d'abril de 2016).
  Dotació econòmica: 6.050 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMPA de l'Escola La Serreta per a la promoció de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions i per  la promoció de la cultura i equipaments culturals. (13 d'abril de 2016).
  Dotació econòmica: 3.750 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMPA de la llar d'infants municipal Els Pinyons per a la promoció de l'esport i de les instal·lacions esportives i d'ocupació de temps de lleure i per la promoció de la cultura i equipaments culturals. (14 d'abril de 2016).
  Dotació econòmica: 500 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Escola Fabra per a la promoció de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions, per a la promoció de la cultura i equipaments culturals i manteniment de l'edifici. (13 d'abril de 2016).
  Dotació econòmica: 18.200 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Escola La Serreta per a la promoció de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions, per a la promoció de la cultura i les activitats esportives.  (13 d'abril de 2016).
  Dotació econòmica: 7.500 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Institut Alella per a la promoció de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions i per  la promoció de la cultura i equipaments culturals. (13 d'abril de 2016).
  Dotació econòmica: 12.100 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Universitat de Barcelona per col·laborar en la programació d'Els Juliols UB edició 2016. (25 d'abril de 2016)
  Dotació econòmica: 4.000 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Centre d'Estudis Musicals REssò per a la promoció i formació musical. (27 d'abril de 2016)
  Dotació econòmica: 9.200 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació de Defensa dels Animals (ADANA) per a la gestió del centre d'acollida d'animals domèstics de Can Magarola i el control de les colònies de gats del municipi. (28 d'abril de 2016).
  Dotació econòmica: 10.000 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació Alella Negocis per a cofinançar diferents accions i activitats organitzades per l'entitat al llarg de l'any. (28 d'abril de 2016).
  Dotació econòmica: 3.500 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació Alella Negocis per la qual l'entitat cedeix a l'Ajuntament la recaptació de la Festa Solidària del passat 19 de desembre ajudar a cobrir necessitats bàsiques de persones necessitades del poble. (28 d'abril de 2016).
  Dotació econòmica: 433 euros (donats per l'entitat a l'Ajuntament)
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació Catalana per la Pau per la concessió de dues places a l'Estiu de Solidaritat 2016 per a les beques per fer estades solidàries que convoca cada any la Regidoria de Cooperació Internacional d'Alella (28 d'abril de 2016). 
  Dotació econòmica: 3.022,20 euros 
 • Aprovar el conveni de col·laboració específic anual de 2016 entre l'Ajuntament d'Alella i l'Associació Casal d'Alella, segons consta en l'acord vuitè del conveni signat entre l'Ajuntament d'Alella i l'Associació Casal d'Alella, i aprovat pel Ple municipal, en sessió celebrada el 24 de juliol de 2014. (6 de maig de 2016). 
  Dotació econòmica: 3.000 euros. 
 • Conveni tipus d'adhesió al programa Anem al teatre, organitzat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments, per als cursos 2016-17, 1017-18, 2018-19 i 2019-20.  (19 de maig de 2016) 
  Dotació econòmica: despesa màxima anual de 2.000 euros. 
 • Conveni entre l'Ajuntament d'Alella i l'Ajuntament de Cabrils per a la cessió d'ús d'equipament informàtic amb motiu de la venda de tiquets a la Mostra Gastronòmica de la 42a Festa de la Verema, que tindrà lloc els dies 9, 10 i 11 de setembre de 2016. ( 26 de maig de 2016).
  Dotació econòmica: 500 euros en concepte de fiança.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació Cultural Revista per a la difusió de la informació cultural i els esdeveniments del municipi a través del mitjà de comunicació escrit "Revista Alella". (30 de maig de 2016).
  Dotació econòmica: 8.000 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Maresme, per a la realització de la XXXIII edició de la Mostra Literària del Maresme (31 de maig de 2016). 
  Dotació econòmica: 600 euros.

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Alta Alella, S.L. per al Festival d'Estiu Alella 2016. (28 de juny de 2016) 
  Dotació econòmica: 2.541 euros. 

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Bouquet d'Alella S.L. per al Festival d'Estiu Alella 2016. (29 de juny de 2016) 
  Dotació econòmica: 2.541 euros. 

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Restaurant Els Garrofers per al Festival d'Estiu Alella 2016. (7 de juliol de 2016) 
  Dotació econòmica: 2.541 euros.

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i GVG Gaesco Valores SV SA per a la promoció de la Mostra Gastronòmica 42a Festa de la Verema. (18 de juliol de 2016). 
  Aportació econòmica: 300 euros 

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Regulador DO Alella per a la promoció de la Mostra Gastronòmica 42a Festa de la Verema. (18 de juliol de 2016). 
  Aportació econòmica: 100 euros

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Gedesco SA per a la promoció de la Mostra Gastronòmica 42a Festa de la Verema. (18 de juliol de 2016). 
  Aportació econòmica: 700 euros

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Instal·lacions Tècniques Alella SL  per a la promoció de la Mostra Gastronòmica 42a Festa de la Verema. (18 de juliol de 2016). 
  Aportació econòmica: 300 euros

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Riera d'Alella SA per a la promoció de la Mostra Gastronòmica 42a Festa de la Verema, en concepte de patrocini de la cafeteria de la mostra. (18 de juliol de 2016). 
  Aportació econòmica: 2.158,30 euros

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Superfícies d'Alimentación SA per a la promoció de la Mostra Gastronòmica 42a Festa de la Verema. (20 de juliol de 2016). 
  Aportació econòmica: 2.000 euros

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Lucas Trading SL  per a la promoció de la Mostra Gastronòmica 42a Festa de la Verema. (20 de juliol de 2016). 
  Aportació econòmica: 1.350 euros
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme (21 de juliol de 2016) 
  Sense dotació econòmica
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i l'empresa Antai Trading S.L, d'inserció de publicitat dels seus serveis professionals a la cartellera municipal de l'espai anomenat Bikepark, des de l'1 d'agost de 2016 i fins el 31 de desembre de 2016, ambdós dies inclosos (21 de juliol de 2016) 
  Aportació econòmica: 250 euros
 • Conveni amb el Servei de Teràpia Ocupacional Can Targa (Fundació Maresme) per a la cessió d'espais esportius del Pavelló, per a la pràctica de proves esportives adaptades. (1 de setembre de 2016) 
  Sense dotació econòmica 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i la Cambra Oficial de Comerç, industria, Serveis i Navegació de Barcelona per a impartir el curs gratuït i adreçat a joves entre 16 i 29 anys. (2 de sembre de 2016) 
  Sense dotació econòmica 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i BANKIA per a la promoció de la Mostra Gastronòmica 42a Festa de la Verema. (6 de setembre de 2016). 
  Aportació econòmica: 1.200 euros 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i PUJOL GESTORIA ADMINISTRATIVA S.L.P., per a la promoció de la Mostra Gastronòmica de la 42a Festa de la Verema 2016 adjunt. (8 de setembre) 
  Aportació econòmica: 150 euros 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Càritas de la parroquia de Sant Feliu d'Alella per a l'atenció de persones en situació de vulnerabilitat social. (28 de setembre de 2016).
  Dotació econòmica: 10.000 euros
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació de Dones Montserrat Roig d'Alella,per a la cessió d'espais esportius del Pavelló, per a la pràctica de gimnàstica de lleure per a dones. (6 d'octubre de 2016) 
  Sense dotació econòmica 
 • Conveni amb el Club Esportiu Llars de l'Amistat Cheshire d'Alella, per a la cessió d'espais esportius del Pavelló, per a la pràctica de proves esportives adaptades.(6 d'octubre de 2016) 
  Sense dotació econòmica 
 • Conveni de col·laboració adjunt, entre els Ajuntaments d'Alella, El Masnou i Teià per a l'edició i publicació conjunta de la guia comercial l'Actiu 2017-2018.  (10 de novembre de 2016)
  Sense dotació econòmica

 • Conveni de col·laboració entre la Fundació DAMM i l'Ajuntament d'Alella, per a la promoció del Festival d'Estiu. (10 de novembre de 2016)
  Aportació econòmica: 3.000 euros 

 • Conveni de col·laboració entre la Fundació AGBAR  i l'Ajuntament d'Alella, per a la promoció del Festival d'Estiu. (23 de novembre de 2016)
  Aportació econòmica: 7.000 euros 

 • Conveni de col·laboració amb l'Assemblea Local de la Creu Roja a El Masnou, Alella i Teià per al subministrament de kits de suport social per a persones en situació de carència. (30 de desembre de 2016)
  Dotació econòmica: 
  21.000 euros.

 •  

Pujar al principi de la pàgina