Portada|Salut i Benestar|Programa "Salut i Escola"
 
Versió per imprimir
Programa "Salut i Escola"

Els nous reptes que afronta la societat a causa de la transformació de les estructures, els valors i les funcions familiars, comunitàries i socials tenen en el medi escolar una manifestació especial.

El centre educatiu, com a espai natural per a l'aprenentatge, l'educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es manifesten més precoçment els signes d'alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d'ajuda a les necessitats, sovint no expressades, però sí manifestades per mitjà de conductes.

És per això que el Departament d'Educació i el Departament de Salut posen en marxa, l'octubre de 2004, el programa "Salut i escola" (PSiE), amb el propòsit de potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d'atenció a l'alumnat.

Objectius

• Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, mitjançant la consulta oberta als centres d'educació secundària amb les màximes garanties d'intimitat.
• Facilitar la promoció d'actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions d'educació per a la salut.
• Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).
• Detecció precoç dels problemes de salut a fi d'intervenir al més aviat possible.

Eixos fonamentals

• la salut mental
• la salut afectiva i sexual
• el consum de drogues legals i il·legals
• els trastorns de la conducta alimentària

Consulta Oberta a Alella

Actualment al municipi d'Alella el programa està implantat a través de la iniciativa Consulta Oberta a l'institut. Es una iniciativa que pretén apropar el sistema sanitari a joves i adolescents en el seu mateix entorn. El servei forma part del programa Escola i Salut que impulsen el departaments d'Ensenyament i Salut de la Generalitat per detectar situacions de riscs i la detecció precoç dels problemes de salut. A Alella el servei es concreta amb la Consulta Oberta que una infermera realitza un cop per setmana en el mateix institut. La visita coincideix amb l'hora del pati, de manera que l'alumnat pot anar a la consulta per plantejar els seus dubtes  o  demanar informació de una forma ràpida i directa. El servei és gratuït i confidencial i pot ajudar a detectar de forma precoç problemes relacionats amb temes d'alimentació, sexualitat, addiccions o maltractaments. 

Més informació en aquest enllaç

Pujar al principi de la pàgina