Portada|Ajuntament|Plantilla i relació de llocs de treball
 
Versió per imprimir
Plantilla i relació de llocs de treball

EXERCICI 2024

EXERCICI 2023 

EXERCICI 2022

EXERCICI 2021

EXERCICI 2020
 
 
 
exercici 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
EXERCICI 2018

Relació de llocs de treball i retribucions del personal laboral i funcionari, segons categoria

Plantilla i relació de llocs de treball de la corporació eventuals, amb les retribucions segons les categories (publicat 29 gener de 2018 BOPB)

Anunci modificació plantilla ( publicat al DOGC el 15 de maig de 2018)

Exercici 2017

Relació de llocs de treball i retribucions del personal laboral i funcionari, segons categoria

Plantilla i relació de llocs de treball de la corporació eventuals, amb les retribucions segons les categories (publicat 30 gener de 2017 BOPB)

 

Exercici 2016

Relació de llocs de treball i retribucions del personal laboral i funcionari, segons categoria

Plantilla i relació de llocs de treball de la corporació eventuals, amb les retribucions segons les categories (publicat 11 gener de 2016 BOPB)


Correcció anunci publicat al BOPB l'11 de gener de 2016 del pressupost 2016 resumit per capítols així com plantilla i relació de llocs de treballs (31 de març de 2016)

 

Modificació plantilla i llocs de treball. Aprovació inicial Ple de l'Ajuntament del 28 de gener de 2016

Modificació plantilla. Aprovació inicial Ple de l'Ajuntament del 28 de juliol de 2016

Modificació plantilla. Aprovació definitiva Ple de l'Ajuntament de 29 de setembre de 2016

Pujar al principi de la pàgina