Notícies
Publicat el 15 de desembre de 202315.12.2023
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
L'Ajuntament reclama la reforma del sistema de finançament local
Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament del 30 de novembre va aprovar una moció presentada per ERC+SxA, Alella Primer-PSC i Per Alella Junts-CM, per reclamar una millora del sistema de finançament local per garantir la solvencia econòmica dels municipis. La moció va ser recolzada per tots els grups municipals excepte el PP que va dividir el seu vot entre l'abstenció del regidor José Antoni Bernal i el vot en contra de la regidora Carme Torres.

A la moció es posa de manifest que els ens locals acumulen en una dècada una legislació lesiva contra l'autonomia local que es va concretar en la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), la COVID-19 i la guerra d'Ucraïna amb la conseqüent i actual crisi que ha provocat un augment del preu de les matèries primeres i, en general, l'increment del cost dels serveis i inversions que es donen o s'impulsen des dels ens locals.  A la moció es constata també la important disminució d'ingressos que ha representat per a molts ajuntaments la recent reforma de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans. 

A la moció s'acorda: 

PRIMER.- Instar el Congrés, el Senat, el Parlament de Catalunya i els Governs de l'Estat i de la Generalitat, a una reforma estructural del finançament dels ens locals que asseguri el compliment del principi de suficiència financera.

SEGON.- Impulsar una taula de negociació amb la Generalitat, per una banda, amb el Govern de l'Estat per una altra, i les entitats municipalistes més representatives per establir les bases del nou finançament local.

TERCER.- Mentre s'acorda el nou sistema de finançament local, cal habilitar de manera conjuntural un repartiment més equitatiu dels tributs i els ingressos de l'Estat i que la participació dels ens locals es correspongui amb les seves competències, la prestació de serveis impropis i resolgui la nul·la capacitat del sistema de finançament actual per a donar resposta a les necessitats de la nostra ciutadania.

QUART.- Instar el Govern de l'Estat a impulsar conjuntament amb els diferents territoris de l'Estat un nou sistema de finançament just i equilibrat que acabi amb el dèficit fiscal o es creï un topall màxim de solidaritat envers l'Estat seguint els models més avançats d'Europa, amb regles explícites i claredat de xifres i que garanteixi que tots els ciutadans reben les mateixes prestacions i serveis.

CINQUÈ.- Instar el Govern de l'Estat a derogar la LRSAL. L'objectiu que perseguia inicialment aquesta Llei, parcialment ja derogada, no té avui cap sentit i limita l'autonomia local a l'hora de donar resposta als reptes actuals. Instar també a modificar la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera de manera que la seva aplicació se suavitzi i flexibilitzi perquè les entitats locals disposin de major autonomia en la despesa pública.

SISÈ.- Instar el Govern de la Generalitat que constitueixi una comissió amb les entitats municipalistes més representatives per treballar conjuntament els continguts de l'avantprojecte de Llei de Governs i Finances locals de Catalunya. En aquesta proposta cal afrontar, entre altres prioritats, el finançament dels Consells Comarcals.

SETÈ.- Comunicar els presents acords al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Congrés de diputats, al Senat, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

 

Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina