Escrit ERC+SxA febrer de 2022. "Consell d'Infància: les noves generacions tenen la paraula"
 
Versió per imprimir
Logo ERC+SxA
  • L'educació és, des de ja fa molts anys, un dels pilars fonamentals de la nostra acció de govern. L'educació entesa com un procés al llarg i ample de la vida, que engloba no només la formació escolar en les etapes d'infantesa i adolescència sinó també la formació en l’àmbit extraescolar i en les diferents etapes de l'edat adulta. Les actuacions que impulsem en l’àmbit educatiu són, doncs, moltes i molt variades. Un dels objectius que ens vam plantejar en el Pla d'Actuació Municipal (PAM) per a aquest mandat va ser la redacció del Pla Local d'Educació. 

    Aquest és un instrument de planificació educativa que ha de servir per endreçar i ordenar totes les actuacions que ja es duen a terme des de l'ajuntament en els àmbits esmentats més amunt, per identificar les necessitats i reptes educatius i per proposar estratègies, accions i activitats encaminades a assolir els objectius que es plantegin, tot potenciant la coeducació, l'educació en valors, la participació, la cohesió, el treball en xarxa i la corresponsabilitat educativa dels diferents agents socioeducatius. L'elaboració d'aquest pla s'aborda des d'un punt de vista transversal des de diverses regidories del propi ajuntament i també comptarem amb la participació i aportacions de la comunitat educativa (centres, famílies, alumnat, grups polítics) a través del Consell Educatiu Municipal. 

    Amb el convenciment que la participació ciutadana ha d'esdevenir també un tret distintiu de l'acció municipal al nostre poble, estem impulsant diverses accions que s'han recollit en l'agenda de participació, que per aquest any 2022 contempla una desena d'actuacions en diversos àmbits. Una d'aquestes accions, també inclosa en el PAM, és la creació d'un nou espai de participació, el Consell d'Infància, un òrgan format per nens i nenes de cinquè i sisè de primària de totes les escoles d'Alella i també per infants que viuen a Alella però no hi van a escola. En aquests moments ens trobem en la fase de presentació de candidatures. Un cop escollits els consellers i conselleres, la constitució del Consell està prevista per al mes de març. 

    Serà un òrgan on els nens i nenes podran fer sentir la seva veu, aportar i debatre les seves opinions i punts de vista, suggerir i proposar maneres i accions per millorar el poble... En definitiva, un fòrum perquè la infància sigui partícip i constructora de la vida de la nostra comunitat i esdevingui ciutadania jove i adulta també implicada i participativa en els afers comunitaris.

Pujar al principi de la pàgina