Notícies
Publicat el 23 de juny de 202123.06.2021
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
El Ple aprova la suspensió de llicències en tres sectors pendents de modificació
Ple 22 dejuny

El Ple de l'Ajuntament celebrat aquest dimarts 22 de juny, dos dies abans del què és habitual per la coincidència amb la festivitat de Sant Joan, va aprovar una proposta d'alcaldia de suspensió de la tramitació de plans urbanístics, atorgament de llicències de noves construccions i grans rehabilitacions i de comunicats d'enderroc als àmbits dels Plans de Millora Urbana 3, 6 i 7, corresponents al sector discontinu Crison – Can Bragulat – Can Viló, al sector Can Manyé i al sector discontinu del carrer Lleida i La Gaietana, respectivament. Són tres sectors, dels nou que conformen el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat l'any 2004, que han estat objecte de recursos contenciosos, els quals han conclòs amb sentències judicials desfavorables que han acordat la nul·litat de ple Dret de la seva delimitació. Per aquest motiu caldrà ara tornar a reformular la seva delimitació. Per aquest motiu, s'acorda la suspensió de llicències per un termini màxim d'un any a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord del Ple en el BOPB. Durant tot el termini de suspensió, el plànol  on es delimiten i grafien els àmbits de suspensió restarà a disposició del públic, per a la seva consulta, al Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament. 

La proposta va ser aprovada amb els vots a favor d'ERC+SxA, Gd'A, JxCAT i AP-PSC i l'abstenció d'AA-CUP i Cs.

Liquidació del pressupost de l'Ajuntament de 2020

A la sessió plenària es va donar compte del decret d'alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2020. L'Alcalde Marc Almendro va aprofitar aquest punt per fer un repàs de la difícil i singular situació que s'ha viscut en aquest passat exercici, una situació de crisi sanitària, econòmica i social que ha condicionat els comptes municipals de 2020 i també els de 2021. En la seva exposició va destacar les dificultats d'un any que es va iniciar amb les destrosses ocasionades pel temporal Glòria i que va estar marcat totalment per la pandèmia que va començar a deixar els seus efectes des del mes de març.

L'Alcalde va recordar que el Consistori ha hagut d'adaptar-se als requeriments d'aquesta situació, tant pel que fa al suport i l'atenció a la ciutadania, com per la manera de treballar de l'Ajuntament, condicionada pels canvis que representa el teletreball. Almendro va reconèixer que l'excepcionalitat de l'exercici va obligar a fer una revisió pressupostària, incorporant unes despeses extraordinàries de 280.000 euros per respondre a les situacions d'urgència i una reducció de les despeses de 716.000 euros. Amb tot, el pressupost s'ha pogut tancar amb un saldo positiu de 212.000, l'1,68% del total del pressupost, que, segons l'Alcalde, "dóna un marge de seguretat que alimenta el romanent de l'Ajuntament", que se situa al tancament de l'exercici 2020 en un romanent de tresoreria per a despeses generals 3.713.853 euros. 

Modificació de dues ordenances fiscals

El Ple va aprovar la modificació de dues ordenances fiscals, la número 6 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, i la número 9, reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres. En tots dos casos, com ja s'ha fet amb altres ordenances, la modificació consisteix a passar d'autoliquidació a liquidació per tal de facilitar el tràmit de cobrament de les taxes. 

Les dues modificacions es van aprovar amb el vot favorable de tots els grups municipals, excepte el de Ciutadans que es va abstenir.

Moció transaccionada referent al lleure juvenil

El Ple va aprovar una moció transaccionada entre JxCAT i ERC+SxA, a la qual també es va sumar Gd'A com a proponent, en què s'acorda que des de l'Ajuntament es facilitin noves iniciatives per a adolescents i joves.  Aquesta moció parteix d'una primera proposta presentada per JxCAT al Ple de maig i que va ser retirada de l'ordre del dia amb la voluntat de consensuar els acords amb altres grups municipals.

A la moció es constata que adolescents i joves han estat un dels col·lectius més castigats per la COVID-19 i totes les administracions en les seves competències han de treballar per capgirar aquesta situació i des d'Alella cal potenciar la relació d'aquestes amb el nostre poble. Un repte que cal assumir des de les institucions és el de connectar les realitats i entorns juvenils per canalitzar de manera adequada les diferents voluntats i les necessitats de les adolescents i les joves. Procurant, per tant, que les seves activitats siguin segures, saludables, de qualitat, i corresponsable sobretot ara amb les noves circumstàncies provocades per la COVID-19.

Veiem la necessitat de potenciar més la participació de les adolescents i les joves en tots els àmbits de la vida cultural i social del poble. Volem afavorir que aquests col·lectius puguin desenvolupar al màxim el seu dia a dia a Alella, i per tant és necessari incentivar àmbits com la cultura, el comerç, l'esport, el lleure etc. Cal treballar perquè Alella recuperi vitalitat després de la covid i ofereixi oportunitats a les adolescents i les joves així com programes amb accions i activitats atractives i de qualitat.

Per tot això proposem els següents acords al ple municipal:

PRIMER . Realitzar, a través de l'elaboració del Pla Local d'Adolescència i Joventut 2022-2025 i amb altres mecanismes, un treball de camp per identificar les seves necessitats i dificultats actuals, analitzant i detectant, de forma participada, possibles situacions de risc, agreujades per la pandèmia.

SEGON. Promoure la participació entre les adolescents i les joves en el grup motor del Pla Local d'Adolescència i Joventut, la Comissió de la Fil·loxera, així com incentivar i fer un acompanyament a qualsevol altra iniciativa d'autoorganització de les adolescents i les joves que propicií un espai de participació, d'opinió i de poder de decisió.

TERCER. Vetllar perquè tota la informació relacionada amb l'oci local adreçada a les adolescents i les joves, arribi a aquest públic a través dels mitjans de comunicació de l'Ajuntament i de la mateixa Regidoria d'Adolescència i Joventut, així com la realització d'accions específiques de difusió.

La moció va ser aprovada amb els vots a favor de JxCAT, ERC+SxA, Gd'A i AP-PSC i l'abstenció d'AA-CUP i Cs.

Renúncia de la regidora Laura Ribalaiga 

El Ple va acabar amb un punt d'urgència, que no estava inicialment en l'ordre del dia, en què es la Laura Ribalaiga, regidora d'ERC+SxA i responsable de l'àrea de Serveis a les Persones durant els darrers sis anys, va donar compte  de la seva renúncia a l'acta de regidora condicionada per les "exigències i el compromís" de la seva nova tasca professional com adjunta al Gabinet de la consellera de Presidència de la Generalitat. Segons va expressar la mateixa regidora en el seu escrit de renúncia i en el comiat al Ple aquesta nova situació laboral "no em permetrà desenvolupar la tasca amb el rigor i la responsabilitat que es mereix el poble d'Alella". En el seu escrit, també sol·licita que s'iniciï el relleu amb la següent persona de la llista presentada a les eleccions municipals per tal d'agilitzar el procés i la recollida de l'acta.

La renúncia de la regidora es va incloure com un últim punt en l'ordre del dia del Ple, després de votar favorablement per unanimitat de tot el Consistori la seva inclusió amb caràcter d'urgència. En el seu comiat, Ribalaiga va valorar com "un regal" el fet d'haver estat regidora de l'Ajuntament durant sis anys, una tasca que va definir com una veritable "escola de ciutadania". També va tenir paraules d'agraïment per l'exalcalde Andreu Francisco per encomanar-li el repte de gestionar l'àrea de Serveis a les Persones i vers totes les persones que formen part de l'equip d'aquesta àrea, dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament i dels seus companys i companyes de govern. La regidora va fer un breu repàs dels canvis i millores que s'han introduït en aquest servei durant aquests anys i que ha culminat amb l'ampliació i adequació de l'equipament del Torrent Vallbona per facilitar l'accés i l'atenció a la ciutadania, fent una al·lusió especial a la feina desenvolupada en la crisi sanitària, social i econòmica derivada de la COVID-19.

L'Alcalde Marc Almendro i altres membres del seu grup municipal i de tots els grups de l'oposició van agrair la tasca desenvolupada per la regidora al llarg d'aquests anys.

Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina