Notícies
Publicat el 29 de març de 202129.03.2021
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
La Generalitat prorroga les restriccions per sortir de Catalunya fins al 9 d'abril
Restriccions fins al 9 d'abril

La Generalitat ha prorrogat fins al 9 d'abril les restriccions que estan vigent a Catalunya des del passat 12 de març. Les mesures inclouses a la  resolució del 26 de març mantenen el toc de queda a les 22h i la prohibició d'entrada i sortida del territori català, permetent els moviments entre comarques sempre que es mantigui la bombolla de convivència.

Limitació de les reunions a sis persones

D'acord a la normativa estatal, a partir del dia 26 de març les reunions o trobades familiars es limiten a un màxim de 6 persones en espais públics a l'aire lliure, i de 4 persones en espais públics tancats llevat de persones convivents.

En espais privats només es poden reunir els  convivents.

Mobilitat

 • Es permet l'entrada i sortida de cada comarca, sempre que es mantingui la bombolla de convivència.
 • A Catalunya: restringida l'entrada i sortida sense motiu justificat. Excepcions que caldrà justificar adequadament:
  • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
  • Compliment d'obligacions laborals que no es puguin desenvolupar mitjançant treball a distància o teletreball, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
  • Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
  • Retorn al lloc de residència habitual o familiar per una necessitat justificada.
  • Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
  • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances per a gestions que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics i a estacions de proveïment en territoris limítrofs.
  • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
  • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
  • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
  • Exercici del dret de manifestació i de participació política.
  • Desplaçaments entre la comarca de l'Alt Urgell i el Principat d'Andorra, per part de les persones residents en aquests dos territoris.
  • Causa de força major o situació de necessitat.
  • Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.
  • Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.
  • Es permeten els desplaçaments motivats pel desenvolupament d'activitats docents, d'activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació a persones amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat que comportin sortides del centre educatiu, i d'activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a infants d'educació infantil i d'educació primària, sempre que no impliquin pernoctació.
  • Només s'autoritza la pernoctació en les sortides quan es pugui garantir l'estanquitat dels grups bombolla escolars.
  • Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d'empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.
 • Es recomana que els desplaçaments personals fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d'ús públic respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes.
 • No està sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit. Sempre està permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Botigues i comerços

 • Poden obrir tota la setmana.
  • Els que no superin els 800m2, amb un 30% d'aforament.
  • Els més grans de 800 m2, si acoten l'espai d'obertura al públic a aquesta superfície i aforament al 30%.
  • Els mercats no sedentaris i les fires de mercat, amb una reducció al 30% de l'aforament.
  • Centres, galeries i recintes comercials
 • Els comerços poden obrir si respecten les indicacions generals. 
  • Limitació al 30% les zones comunes i de pas, ventilació i qualitat de l'aire.
  • Restricció de les zones recreatives: zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
  • Roman suspesa l'obertura al públic dels locals de restauració.

Competicions esportives

 • Es poden jugar les competicions federades per als menors de 16 anys.
 • A excepció de les d'àmbit estatal i internacional (de futbol i bàsquet) de caràcter professional, la resta de competicions permeses es podran desenvolupar amb públic, limitant l'aforament al 50% en instal·lacions i equipaments a l'aire lliure, amb un màxim de 1.000 persones, i al 30% en tancats, amb un màxim de 500 persones o de 1.000 persones si hi ha condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.

Joc, salons i casinos

 • Salons, casinos i sales de bingo podran obrir al 30% i un màxim de 100 persones, tot garantint la ventilació mínima establerta.
 • Si compleixen amb mesures de ventilació i qualitat de l'aire reforçades, i control d'aglomeracions, poden obrir, respectant el límit de l'aforament al 30%, fins a un màxim de 250 persones.

Activitats culturals

 • Als locals i els espais com teatres, cinemes i auditoris es poden fer altres activitats extraordinàries com gales, cerimònies d'entrega de premis i festivals.
 • Es poden reprendre les activitats de cultura popular i tradicional a l'aire lliure en un espai perimetrat i estàtic o en espais tancats, amb ventilació, control d'accessos i limitació d'aforament.

Lleure

 • Es reprenen les activitats inclusives dirigides a persones amb discapacitat, en grups màxims de sis persones
 • Les altres mesures ja vigents es mantenen, com el toc de queda, que continuarà com fins ara, de 22h a 6h.

Recordeu que des de l'enllaç www.alella.cat/alertacoronavirus podeu seguir les informacions municipals i les resolucions oficials sobre la pandèmia. 

Seguiu totes les afectacions a Catalunya en aquest ENLLAÇ

Pujar al principi de la pàgina