Notícies
Publicat el 25 de maig de 202025.05.2020
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
Preguntes i respostes sobre les restriccions pel coronavirus?
PREGUNTES FREQÜENTS

Preguntes freqüents sobre l'autorització per fer esport no professional a l'aire lliure a partir del 2 de maig. Tota la informació, aquí.

IMPORTANT: Consulteu el document "Estratègia d'actuació davant de les noves mesures de restricció de l'activitat laboral aplicables a partir del 14 d'abril, per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID-19".   

Preguntes sobre les restriccions d'activitats per la Covid-19 en la fase 1. 

Sobre mobilitat general

1. Quins canvis hi ha en el confinament?
Continua vigent l'estat d'alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l'exterior, que
està limitada a activitats molt concretes, tal com es descriu a les preguntes posteriors.
Des del 26 d'abril, s'ha autoritzat a passejar els menors d'edat fins a 13 anys
acompanyats d'una persona adulta, amb determinades limitacions.
Des del 2 de maig, s'ha autoritzat a sortir a passejar i a fer activitat esportiva a persones
de 14 anys o més, amb determinades limitacions.
Atès el que es preveu a la fase 1 de les regions sanitàries de Lleida, Girona i la Catalunya
Central, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Barcelona ciutat, també s'ha autoritzat:
 La reobertura dels establiments comercials i locals tancats al públic per l'estat
d'alarma fins a 400 m2 de superfície (o altres de més grans amb reducció fins a 400
m2), amb mesures de prevenció. Aquesta autorització substitueix la vigent des del 4 de
maig, que requeria cita prèvia per comprar o rebre un servei (ja no es requereix).
 La reobertura de terrasses d'establiments d'hostaleria i restauració amb limitacions i
condicions de seguretat. Aquesta autorització s'afegeix a la vigent des del 4 de
maig, que permet recollir menjar per emportar en els establiments de restauració i
hostaleria, sense consum al local.
 Flexibilitzar diferents mesures socials, amb limitacions concretes, com ara grups
de fins a 10 persones, l'autorització de vetlles, els enterraments i els actes de culte.
 L'obertura de biblioteques, museus, establiments d'actes i espectacles culturals i dels
hotels i establiments turístics, amb limitacions d'aforament i condicions de seguretat i
higiene. 
 La mobilitat general dins la regió sanitària per a les activitats autoritzades.
Es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors, de fer teletreball
i prendre mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius
d'activitat laboral. Les persones que no puguin complir amb condicions de teletreball
i s'hagin de desplaçar per desenvolupar la seva activitat laboral han de tenir en
compte les mesures de prevenció i seguretat previstes.
Des del 21 de maig és obligatori l'ús de mascareta a la via pública, espais a l'aire lliure
o qualsevol espai tancat que sigui d'ús públic o obert al públic, sempre que no sigui
possible mantenir una distància d'un mínim de dos metres entre les persones.
Des del 22 de maig els municipis amb una població de fins a 10.000 habitants i una
densitat inferior a 100 habitants km2 que estiguin en fase 0 i 1 podran acollir-se a
algunes mesures previstes per a la fase 2.
Des del 23 de maig es permet fer obres amb les mesures de seguretat i higièniques
establertes.

2. Em puc moure dins del meu municipi?
Sí, la mobilitat està limitada a les activitats autoritzades, a les mesures de seguretat
previstes i a l'ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de
2 metres amb altres persones.

3. Puc entrar i sortir del meu municipi?
Sí, dins de la mateixa regió sanitària i per a les activitats autoritzades. La Generalitat
recomana limitar al màxim aquesta mobilitat entre municipis si no és imprescindible.

4. Puc anar a un municipi fora de la meva regió sanitària?
No, excepte per causes justificades o de força major, que inclouen els desplaçaments als
centres de treball per motius laborals, professionals o empresarials, l'assistència
sanitària, la cura o atenció de persones amb necessitats i el retorn al domicili.

5. Puc anar a la meva segona residència?
Sí, dins de la mateixa regió sanitària del domicili propi.
6. Puc anar a una segona residència fora de la meva regió sanitària, si la meva parella
hi té la residència habitual?
No, només pot anar-hi qui hi tingui la residència habitual.
7. Em puc desplaçar per canviar la custòdia de menors a una altra localitat, tant si és
a prop com lluny del meu domicili?
Està permès, però preval sempre l'interès superior dels fills i filles. Cal complir les
resolucions judicials sobre guarda, custòdia, visites i comunicacions. Els progenitors heu
de fer un exercici responsable de la potestat parental i assolir els màxims acords
possibles, tenint en compte la salut física i emocional dels vostres fills i filles i el bé comú.
Si no us poseu d'acord i voleu resoldre el conflicte mitjançant un procediment de
mediació, podeu demanar ajuda al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
(centremediacio.dj@gencat.cat), que designarà una persona mediadora per ajudar-vos a
trobar una solució al vostre conflicte.

8. Al carrer, he de fer servir guants?
No cal, però sí que és molt important rentar-se les mans abans i després de sortir al
carrer, com a mesura de precaució.

9. Al carrer, he de portar mascareta?
Dels 6 anys en endavant, és obligatori l'ús de mascareta al carrer, als espais a l'aire lliure
i a qualsevol espai tancat que sigui d'ús públic o que sigui obert al públic, sempre que no
sigui possible mantenir una distància d'un mínim de dos metres entre les persones.
Aquesta obligació no s'aplica en el cas de persones que presentin algun tipus de
dificultat respiratòria que es pugui agreujar amb l'ús de la mascareta; persones en què
l'ús de la mascareta sigui contraindicat per motius de salut degudament justificats o
persones que presentin alteracions de conducta per la seva situació de discapacitat o
dependència que facin inviable la seva utilització.
La mascareta tampoc serà obligatòria quan es facin activitats en què, per la seva
naturalesa, sigui incompatible l'ús de la mascareta, com pot ser la pràctica esportiva
d'esforç intens, o per causes de força major o situació de necessitat.

10. Puc anar al meu centre de treball?
Sí, amb les condicions de seguretat establertes en cada cas, però es continua fomentant
el teletreball per a totes les persones treballadores que puguin treballar a distància.

11. Puc sortir a comprar quan vulgui?
Sí, podeu anar a comprar, sense necessitat de cita prèvia i sense limitacions horàries.
Cal respectar l'horari preferent de compra dels majors de 65 anys corresponent a les
franges horàries de 10 a 12 h i de 19 a 20 h.

12. Puc anar a la perruqueria, al fisioterapeuta, a l'òptica...?
Sí, hi podeu anar, perquè tenen autorització per prestar servei amb la limitació d'obertura
de no superar els 400 m2 de superfície i respectant les mesures de seguretat. Consulteu
les preguntes freqüents sobre la reobertura de l'activitat de serveis.

13. Poden obrir els comerços?
Sí, fins a 400 m2 de superfície o superior, sempre que es limitin a fer ús d'un espai
màxim de 400 m2, amb condicions de seguretat (ús de mascareta sempre que no sigui
possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones). També
concessionaris d'automoció, estacions d'ITV i centres de jardineria i vivers de plantes
sense límit de superfície, però amb necessitat de cita prèvia. Consulteu les preguntes
freqüents sobre la reobertura de l'activitat comercial.

14. Restaurants i similars poden obrir i donar servei?
Sí, per a servei en terrasses i també per recollir comandes prèviament encarregades.
Consulteu les preguntes freqüents sobre restauració i hostaleria.
15. Què es recomana i quines mesures de seguretat cal aplicar en aquests casos?
Consulteu les preguntes freqüents sobre la reobertura de l'activitat comercial i sobre
restauració i hostaleria.

16. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili?
No és gens recomanable, però sí que es permet que us acompanyin si és imprescindible.
17. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?
Sí, però es recomana fer-ho sempre a prop del domicili en el mateix municipi, per evitar
desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l'exterior. Anar a comprar fora del
municipi està especialment justificat quan el producte no estigui disponible al mateix
municipi o es tracti de supermercats o similars on es pot fer una compra concentrada o
única.

18. Puc fer la compra per a persones que no poden fer-la elles mateixes?
Sí, però quan li porteu el que heu comprat, recordeu que cal mantenir la distància de
seguretat de 2 metres i la resta de mesures de seguretat.

19. Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?
Sí, està permès dins la mateixa regió sanitària del domicili propi mantenint la distància de
seguretat i la resta de mesures preventives.
No es recomana visitar les persones vulnerables (majors de 70 anys, persones amb
malalties prèvies...). Cal evitar el contacte físic en general (petons, abraçades, etc.),
sobretot amb les persones més vulnerables.
També es permet, en general, l'assistència a domicili per tenir cura de persones
vulnerables o dependents i per recollir menors d'edat als domicilis dels progenitors o
tutors sense límit de regió sanitària, inclòs el règim de custòdia compartida o similar.

20. Puc visitar els meus familiars dependents?
Sí, fins i tot si viuen fora de la vostra regió sanitària, si està justificat per necessitat i per
garantir l'atenció que necessitin. Mantingueu la distància de 2 metres i eviteu el contacte
físic.

21. Soc persona dependent. La persona que m'assisteix podrà venir?
Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.
22. Puc deixar els meus fills a càrrec de la persona que els cuida habitualment perquè
he d'anar a treballar?
Sí, entenent que es tracta de tenir cura d'un menor d'edat.
23. Puc quedar amb gent al carrer?
Els grups màxims de persones són de 10 persones (aquest límit no s'aplicarà a persones
que visquin juntes). Durant aquests contactes socials amb terceres persones, s'hauran
de respectar les mesures de seguretat i higiene, com l'ús de mascareta, la distància
mínima de seguretat de 2 metres, o establir mesures alternatives de protecció física,
d'higiene de mans, etc.
24. Es poden fer reunions en l'àmbit privat, al meu domicili, associació, seu social o
similar?
Sí. Els grups socials poden ser de com a màxim 10 persones (aquest límit no s'aplicarà a
persones que visquin juntes). Durant els contactes socials amb terceres persones,
s'hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene, com la distància mínima de
seguretat de 2 metres, o establir mesures alternatives de protecció física, d'higiene de
mans, etc.

25. Puc fer servir les zones comunes de l'edifici on visc?
Cal respectar la limitació de grups d'un màxim de 10 persones mantenint les mesures de
seguretat (ús de mascareta, distància de 2 metres, absència de contacte físic...). Eviteu
el contacte amb els elements comuns, com ara bancs o similars.

26. Puc baixar les escombraries del meu veí?
Sí, però eviteu el contacte i respecteu la distància de 2 metres.
27. Puc treure a passejar la meva mascota?
Sí, per a les necessitats de l'animal. També durant el passeig i l'activitat física i esportiva
prevista.

28. Puc baixar a donar de menjar als animals del carrer?
Només ho poden fer els voluntaris de les entitats degudament acreditades pel municipi.
S'ha de fer amb la freqüència i el temps mínim imprescindibles.

29. Puc anar a donar de menjar i beure als animals que tinc fora del meu domicili?
Sí, sense limitacions dins la mateixa regió sanitària del vostre domicili.
En el cas que estiguin fora de la regió sanitària del vostre domicili, només ho podreu fer
en el temps i la forma imprescindibles per fer-ho sense poder passejar-los en grup.

30. I les protectores d'animals?
Sí, les protectores d'animals poden fer la seva funció habitual.
31. I si la meva activitat professional és amb animals de granja o similar?
Sí, sempre.
32. Es pot anar a la platja, al bosc o als parcs?
Sí, en l'activitat d'esport o passeig, d'acord amb les limitacions del nombre de persones i
les franges horàries permeses, sempre que l'ajuntament no les hagi tancat per seguretat.

33. Puc anar a l'hort si està fora del meu domicili habitual?
Sí, sempre dins de la mateixa regió sanitària, si és per a l'autoabastiment. En el cas
d'horts en espais municipals (parcs o similars) o de caràcter comunitari, els ajuntaments
poden determinar restriccions específiques. Consulteu el vostre ajuntament.

34. Quin nombre de persones por anar dins de vehicles particulars?
En el cas de motocicletes i ciclomotors podran viatjar dues persones. En el dels vehicles
de fins a 9 places, inclòs conductor, es poden ocupar totes les places si els ocupants 
resideixen al mateix domicili. En cas contrari, la limitació és de dues persones per fila si
utilitzen mascareta i sempre respectant la màxima distància entre ells.

35. També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o
d'empresa?
Sí, les mateixes que en el cas anterior. A més, en el cas de camions, furgonetes o altres
vehicles similars amb una única fila de seients, hi podran viatjar dues persones amb
mascareta i garantint la distància màxima possible.
En els autocars que lloguen les empreses per al transport, incloent-hi el transport per als
seus treballadors, cal limitar l'ocupació de places deixant sempre un seient buit contigu a
cada passatger, excepte en el cas que els passatgers convisquin al mateix domicili. La
fila posterior al seient del conductor no es pot ocupar.

36. I dins de taxis i VTC?
Fins a un màxim de dues persones per fila de seients addicional a la del conductor
(segona i tercera fila de seients, si n'hi ha), amb la màxima distància possible entre els
ocupants i fent ús de mascareta. En el cas que tots els usuaris convisquin al mateix
domicili, podran anar tres persones per cada fila addicional de seients. Al costat del
conductor, no hi pot anar ningú.

37. Poden circular motocicletes, bicicletes i patinets?
Sí, per les causes de mobilitat previstes. Es permet viatjar dues persones si porten
casc integral amb visera o mascareta, o resideixen al mateix domicili. Si són d'ús
compartit, cal que el conductor i l'acompanyant utilitzin guants, que poden ser els
habituals de protecció per a motoristes.

38. Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport, a l'estació...?
Sí, respectant les limitacions de mobilitat dins la regió sanitària, i les mesures de
seguretat establertes dins del vehicle.

39. Podem compartir cotxe per anar al metge?
Sí, amb les limitacions establertes abans.
40. Funciona el transport públic?
Sí, però amb afectacions al servei i l'ocupació segons tipologia, amb l'objectiu d'evitar
aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei.
És obligatori utilitzar mascareta.
En el cas d'autobusos o trens en què tots els passatgers van asseguts, es limita
l'ocupació de places deixant sempre un seient buit contigu a cada passatger, excepte els
casos en què els passatgers convisquin al mateix domicili. La fila posterior al seient del
conductor no es pot ocupar.
En el cas de transport que inclogui viatgers dempeus, s'ha de mantenir la màxima
distància possible, amb la referència de la meitat dels seients disponibles i de dos
viatgers per metre quadrat a la zona de peu.
Cal reforçar la higiene i desinfecció de mans abans d'accedir al transport públic i després
de sortir-ne. 
41. Els repartidors de paqueteria poden circular lliurement per fer la seva feina?
Sí, en el marc de la seva activitat laboral.
42. Funciona Correus?
Sí, atès que el comerç postal està permès.
43. Puc assistir a un acte de culte?
Es permet l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi un terç del seu
aforament i que es compleixin les mesures generals d'higiene i distància física d'1 metre.
No es poden emprar els espais exteriors dels edificis ni la via pública, ni tampoc els
passadissos o els espais laterals interiors dels edificis. És obligatori que facin servir
mascareta les persones dels 6 anys en endavant, sempre que no sigui possible mantenir
una distància d'un mínim de dos metres entre les persones. Cal desinfectar abans i
després de cada acte i, durant l'acte, desinfectar els objectes d'ús compartit freqüent.
Caldrà posar a disposició dels assistents gels hidroalcohòlics o desinfectants d'activitat
viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat. No es permet fer servir aigua beneïda ni les
ablucions. S'han de fer sevir catifes individuals en el cas d'anar descalços pel terra i
s'han d'embossar degudament les sabates en un espai previst específicament. En les
celebracions, limitades al temps imprescindible, s'ha d'evitar el contacte físic, la
distribució de llibres o similars, tocar objectes de devoció o similars i l'actuació de corals.

44. Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o sepelis en cas de mort d'un familiar o
amic?
S'autoritzen les sales de vetlla en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, amb un
límit màxim de 15 persones en espais a l'aire lliure i 10 persones en espais tancats. La
participació en la comitiva per a l'enterrament es restringeix a un màxim de 15 persones.
Als municipis de 10.000 habitants o menys i de menys de 100 habitants per km2,
s'autoritzen les sales de vetlla en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, amb un
límit màxim de 25 persones en espais a l'aire lliure i 15 persones en espais tancats. La
participació en la comitiva per a l'enterrament es restringeix a un màxim de 25 persones.
En tot cas, s'hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes, la
distància mínima de seguretat de dos metres i la higiene de mans.

45. Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?
Sí, però consulteu el vostre metge per si és ajornable.
46. Tinc una cita per a rehabilitació. Hi puc anar?
Sí, però consulteu amb el professional si és ajornable, en el cas que no sigui urgent.
47. Puc anar a fer gestions a l'ajuntament (multes, impostos...)?
Consulteu amb l'ajuntament si podeu fer els tràmits de forma telemàtica o posposar-los.
S'han suspès els terminis de tramitació administrativa (els dies d'estat d'alarma no
computen dins dels terminis disponibles per als tràmits administratius).
48. Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?
Sí, amb limitacions en el cas que es requereixi fer una reunió amb altres persones amb
qui no es convisqui.
Cal recordar que s'han suspès els terminis de tramitació administrativa (no caduquen ni
prescriuen els tràmits durant aquests dies).

49. He de canviar de pis i fer la mudança. Puc fer-ho?
Sí. Porteu al damunt la documentació que ho acrediti.
Cal considerar que la Generalitat ha establert una moratòria en el pagament del lloguer
d'habitatges i locals comercials del parc d'habitatges de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya i ha suspès la facturació corresponent al mes d'abril de 2020.
Cal considerar el dret a pròrroga dels contractes de lloguer per un període màxim de 6
mesos que finalitzen durant el període de declaració d'estat d'alarma i dos mesos
després.

50. Puc anar a donar sang?
Sí, responent a les crides que faci l'autoritat sanitària i amb mesures de precaució.
51. Puc anar al cine, al teatre o a un altre espectacle cultural?
Poden obrir, limitant l'aforament a un terç i mantenint distàncies de 2 metres de
seguretat. I com a màxim s'estableix el límit de 200 persones en espais exteriors i 30 en
locals tancats.

52. Les biblioteques estan obertes? Hi puc anar?
Les biblioteques poden obrir per oferir el servei de préstec, lectura a sala i informació
bibliogràfica i bibliotecària i amb mesures de seguretat. No es permeten les activitats
culturals, l'estudi a les sales, el préstec interbibliotecari, l'ús dels ordinadors i mitjans
informàtics i l'ús de catàlegs d'accés públic o en fitxes. Es limita l'ocupació a un 30% de
l'aforament màxim. Els documents i llibres consultats passaran a una quarantena de 14
dies abans de tornar a préstec. Els usuaris no podran accedir directament als documents
i llibres.

53. Els museus estan oberts? Hi puc anar?
Els museus també poden obrir amb limitacions d'un terç de l'aforament, mantenint
distàncies de 2 metres de seguretat i visites individuals (“individual” s'entén també com a
unitat familiar o de convivència).

54. Estan oberts els hotels i els establiments turístics?
Poden obrir amb limitacions. Les zones comunes hauran de romandre tancades. No es
permetrà l'ús de piscines, spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, salons
d'esdeveniments i d'altres no imprescindibles per a l'hostatge. Cal garantir sempre les
distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció. Sí que podran obrir restaurants i
cafeteries propis per donar servei als clients allotjats.
Els hotels considerats serveis essencials podran permetre l'accés a les seves
instal·lacions i serveis de lavabo i restauració als transportistes professionals de
mercaderies tot i que no hi estiguin allotjats.
55. Es pot fer turisme actiu i de natura?
Sí, per a grups màxims de 10 persones, amb empreses registrades de turisme actiu.
Preferentment mitjançant cita prèvia. No es poden fer en locals o establiments; aquests
només podran estar oberts en la zona de recepció i vestuaris, si s'escau, garantint
sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

56. Està permesa la compravenda entre particulars?
En el marc de les trobades de persones i mantenint la distància de seguretat de 2
metres, es poden considerar autoritzades.

57. Què passa si em caduca el DNI aquests dies?
S'ha establert la pròrroga d'1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de
persones majors d'edat que caduquin des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.

58. I en el cas del carnet de conduir?
La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l'estat d'alarma
quedarà automàticament prorrogada durant 60 dies.

59. Puc continuar conduint si m'ha caducat la ITV?
Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l'estat d'alarma. Encara que
sigui vàlid el certificat ja és possible demanar cita prèvia.

60. Hi ha alguna limitació en la mobilitat específica als carrers?
Cal respectar les mesures de circulació habituals i les restriccions que es puguin establir
puntualment d'horari o nombre de persones. A més, si camineu per la dreta sempre que
pugueu, es redueix el nombre de creuaments amb altres persones.

61. Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de portar per
poder circular a peu o amb vehicle?
El Departament d'Interior ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que
facilita demostrar que el desplaçament s'ajusta a les restriccions de l'estat d'alarma. És
voluntari i no obligatori i es pot obtenir a través del seu web. És vigent des del dilluns 23
de març de 2020 a les 00.00 h. Complementàriament, les persones treballadores tenen
dret a disposar d'un certificat de la seva empresa conforme han de desenvolupar una
activitat laboral. No està limitat a un model concret de certificat.

62. Com justificar una causa de força major o situació de necessitat per circular a
l'exterior?
Porteu a sobre els documents que certifiquin la situació de necessitat o causa de força
major perquè la policia ho pugui comprovar. Són només situacions de molta alta
excepcionalitat.

63. Si veiem gent desobeint el confinament obligatori sense necessitat, es pot
denunciar?
Sí, però s'ha d'evitar l'ús massiu del 112 i de les comissaries. La policia ja està actuant
d'ofici.
64. La policia pot arribar a detenir algú per anar pel carrer?
Sí, en el cas que circuli i no pugui demostrar que ho fa per una de les causes que permet
l'estat d'alarma o no faci cas de les indicacions dels agents de l'autoritat.

Sobre sortida de nens i nenes al carrer

65. A quines hores poden sortir?
Entre les 12 i les 19 hores, però només una vegada al dia. Als municipis de fins a 10.000
habitants i de menys de 100 habitants per km2 no hi ha limitació horària. Recomanem
evitar les hores de més afluència al carrer, sobretot al migdia. Estigueu atents per si hi ha
canvis normatius en relació amb aquestes franges, atès que es poden modificar fins a 2
hores abans o després de l'horari actual tot mantenint la durada total de la franja horària.

66. On poden anar?
Poden caminar al voltant del seu domicili fins a 1 km de distància. Als municipis de fins a
10.000 habitants i de menys de 100 habitants per km2 es pot anar per tot el municipi o
fins a 5 km de distància, sortint a municipis veïns si aquests també són de les mateixes
característiques, de 10.000 habitants o menys i de menys de 100 habitants per km2.

67. Poden anar als parcs, al bosc o a la platja?
Sí, sempre que sigui dins l'àrea de desplaçament permesa i l'ajuntament no hi hagi
restringit l'accés.

68. En un poble o prop de la natura, es pot anar a passejar al bosc o al camp?
Sí, sempre que sigui dins l'àrea de desplaçament permesa i l'ajuntament no hi hagi
restringit l'accés.

69. Es pot anar amb cotxe o transport públic fins al lloc de passeig?
No, perquè la sortida és per passejar a peu.
70. Qui pot fer la passejada i com?
Nens i nenes fins a 13 anys inclosos, sempre acompanyats, com a màxim en grups de
10 persones, excepte en el cas que convisquin junts. Dels 6 anys en endavant han de
portar mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància de 2 metres entre
persones.

Els menors poden sortir acompanyats del germà o germana que ja té 18 anys?
Sí, perquè ja és adult, però sempre que visqui a la mateixa casa o estigui a càrrec seu.
71. Poden sortir amb més d'una persona adulta?
Si, poden sortir en grups de màxim 10 persones, excepte que convisquin juntes.
72. Cal portar alguna documentació?
Si l'adult que acompanya el menor no és el pare, mare o tutor, cal que porti una
autorització expressa del pare, mare o tutor. Cal portar la documentació personal. També 
és recomanable portar el certificat de declaració autoresponsable que va publicar la
Generalitat de Catalunya.

73. Es pot sortir en cas de no trobar-se bé?
No es pot sortir si hi ha símptomes o la malaltia pel coronavirus (COVID-19) o s'està en
aïllament a casa. Preneu-vos tots la temperatura abans de sortir i no ho feu si algú de
casa té 37ºC o més.

74. Què es pot fer al carrer?
Caminar, córrer i jugar, mantenint sempre la distància de seguretat de 2 metres amb
altres persones. També es pot aprofitar per treure el gos a passejar.

75. Es pot anar amb bicicleta o patinet?
La normativa no diu si es pot agafar la bicicleta o el patinet. Si l'agafeu, recordeu que és
per passejar, no per córrer.

76. Es pot anar al parc infantil, als gronxadors i tobogans?
No es pot pujar als tobogans, gronxadors ni altres jocs perquè les superfícies poden
estar contaminades.

77. Es pot anar a instal·lacions esportives?
Sí, està permès anar a instal·lacions esportives a l'aire lliure; ara bé, cal concertar cita
prèvia.

78. Es pot aprofitar per berenar al carrer?
No és recomanable menjar o beure al carrer. Però sí que es pot beure si es necessita.
79. Poden aprofitar per acompanyar la persona adulta i anar a comprar?
No és recomanable que entrin a les botigues, però sí que es permet que acompanyin
l'adult a comprar, si és imprescindible.

80. Si es troben un amic o amiga o familiar, el poden saludar i xerrar?
Sí, poden xerrar una estona breu, però sempre cal mantenir la distància de 2 metres i no
tocar-se, per precaució. El grup pot ser d'un màxim de 10 persones, sense que s'apliqui
a persones que conviuen en el mateix domicili.

81. Poden abraçar o fer un petó als amics i amigues o familiars amb qui es trobin?
No. Cal mantenir la distància amb les persones que no visquin al mateix domicili i evitar
el contacte, és una mesura de protecció bàsica.

82. Poden anar a veure els avis o padrins?
No és recomanable anar a casa dels avis o padrins; en tot cas, cal aplicar mesures de
prevenció i higiene, com la distància de seguretat de 2 metres o portar mascareta i
higiene de mans. Els grups podran ser de com a màxim 10 persones, sense que s'apliqui
aquest límit en el cas de persones que conviuen al mateix domicili.

83. En sortir i tornar a casa, poden fer servir l'ascensor?
Sí, però és millor fer servir les escales sempre que es pugui i deixar l'ascensor per a la
gent que el necessiti.
84. Els germans petits han d'anar amb cotxet?
No és obligatori. Sí que és recomanable si encara no caminen bé i poden caure.
85. Si el menor té algun diagnòstic com TEA o TDAH o alguna discapacitat, els
passejos s'han de limitar a 1 hora?
No, en aquest cas, amb el certificat i la prescripció corresponent, podran sortir el temps
que es necessiti.

86. Si tenen més de 13 anys, poden sortir a passejar?
Els nois i noies de 14 anys o més tenen els mateixos permisos i restriccions que els
adults en el confinament general, perquè es considera que tenen autonomia per poder
sortir a l'espai públic sense un adult. Per tant, poden gaudir del permís per passejar o fer
pràctica esportiva individual com els adults, així com anar a comprar o a passejar el gos
sense un adult.

Sobre activitat física no professional a l'aire lliure per a les persones de 14 anys o més

87. Qui pot sortir?
Totes les persones a partir dels 14 anys inclosos, sense límit d'edat i amb excepció de
persones que resideixen en centres sociosanitaris de gent gran i aquelles que presentin
símptomes o es trobin en període de quarantena domiciliària.

88. Què puc fer?
Activitat física no professional (esport) a l'aire lliure i passejar. També activitats en
instal·lacions esportives a l'aire lliure i en centres esportius, però amb cita prèvia i altres
limitacions descrites més endavant. Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la
neteja i desinfecció.

89. Amb qui es pot sortir a passejar?
Es pot passejar acompanyat de fins a 10 persones no convivents i sense límits en els
convivents o de la persona cuidadora en el cas de persones que ho necessitin.

90. Amb qui es pot sortir a fer esport?
L'exercici físic es pot fer com a màxim en grups de 10 persones, excepte en el cas de
persones convivents.

91. Per on es poden fer els passejos?
Els passejos s'han de fer sempre a una distància màxima d'1 km del domicili habitual.
En els municipis de 10.000 habitants o menys i de menys de 100 habitants per km2, els
passejos es poden fer al mateix municipi i també es pot anar a municipis limítrofs fins a 5
km, si també compleixen el criteri de població (fins a 10.000 h i menys de 100 h/km2).
92. I la pràctica esportiva?
Es pot practicar esport a qualsevol via o espai públic, inclosos els espais naturals i les
zones verdes autoritzades, sempre dins del terme municipal del domicili habitual. Cal
respectar els possibles tancaments d'espais que, per raons de seguretat, duguin a terme
les autoritats locals.
En els municipis de 10.000 habitants o menys i de menys de 100 habitants per km2, es
pot practicar esport en el municipi o els limítrofs fins a 5 km, si també compleixen el
criteri de població (fins a 10.000 h i menys de 100 h/km2).

93. Puc fer servir el cotxe o el transport públic per anar a fer esport o per passejar?
No, està expressament prohibit fer servir vehicles o transport públic per desplaçar-se per
fer esport individual o passejar. Sí que es permet per anar a instal·lacions esportives.

94. Quines activitats esportives no professionals es poden practicar?
Es pot practicar qualsevol esport que no comporti contacte amb terceres persones.
95. Puc anar amb la bicicleta?
Sí, es pot fer servir la bicicleta, de qualsevol tipus, i altres mitjans individuals com patins,
patinets o similars.

96. Puc utilitzar instal·lacions esportives a l'aire lliure?
Sí, però només aquelles que tenen controlat el seu accés i respectant l'aforament del
30% de l'ús esportiu. Amb cita prèvia i per torns. Només per a la pràctica esportiva
individual, dues persones si la modalitat ho requereix, però sense contacte físic i
respectant la distància de seguretat de 2 m. Podrà accedir-hi l'entrenador si és necessari
i s'acredita. Els menors i les persones amb discapacitat poden anar amb un
acompanyant. No es poden utilitzar piscines ni zones d'aigua. Cal garantir sempre les
distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.
Respecteu les possibles restriccions establertes pels ajuntaments.

97. Puc utilitzar instal·lacions i centres esportius?
Sí, està permesa l'obertura de centres esportius públics i privats però amb limitacions.
Cal cita prèvia i per torns. Per a la pràctica esportiva individual, només es permet
l'atenció a una persona per entrenador i per torn; si el centre té diversos entrenadors es
podrà prestar el servei individualitzat a tantes persones com entrenadors hi hagi, però en
cap cas es podrà superar el 30% d'aforament d'usuaris i cal respectar sempre la
distància de seguretat de 2 m. No es poden utilitzar els vestidors ni les dutxes (es poden
habilitar espais auxiliars en casos estrictament necessaris). Cal garantir sempre les
distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

98. Quan passegi pel carrer o faci esport, puc anar per on vulgui?
Sí, però si camineu per la vostra dreta sempre que pugueu, us creuareu amb menys
gent.
L'activitat a peu tindrà preferència sobre les bicicletes i altres mitjans similars.
A les ciutats, es recomana que la pràctica esportiva es faci en espais on hi hagi poca
aglomeració i, preferentment, per vies de més de 5 metres d'ample.

99. A quines hores puc sortir?
 Als municipis de 5.000 o menys habitants, les persones de 14 anys o més, a
qualsevol hora del dia entre les 6 i les 23 hores.
 Als municipis de 10.000 o menys habitants, i menys de 100 h/km2, a qualsevol hora
del dia entre les 6 i les 23 hores.
 Als municipis de més de 5.000 habitants que no es poden acollir al punt anterior:
- Les persones de més de 70 anys o que necessitin acompanyament: entre les
10 i les 12 hores i entre les 19 i les 20 hores. Estigueu atents per si hi ha
canvis normatius en relació amb aquestes franges: actualment es poden
modificar fins a 2 hores abans o després, mantenint la durada de la franja.
- La resta de persones entre 14 i 70 anys: entre les 6 i les 10 hores i entre les
20 i les 23 hores.
El límit de 5.000 habitants també és aplicable als nuclis de població separats
administrats per ens d'àmbit territorial inferior al municipi (entitat municipal
descentralitzada).

100. Soc esportista federat, tinc les mateixes condicions?
Les condicions són les mateixes pel que fa a la pràctica de l'esport i les franges horàries.
Ara, però, ja podeu practicar esport dos cops al dia i fora del vostre municipi, sense sortir
de la regió sanitària que us correspongui. Per dur a terme l'activitat, podeu accedir
lliurement als espais naturals que requeriu (mar, rius, embassaments, d'altres).
En el cas que la modalitat es practiqui amb la participació d'animals, es podrà fer a l'aire
lliure de forma individual al recinte on es trobi l'animal, amb cita prèvia i dins la franja
establerta.

101. Els esportistes federats poden entrenar?
Sí, els esportistes de clubs participants en lligues no professionals poden fer
entrenaments de manera individual i complint les corresponents mesures de prevenció i
higiene.

102. Els esportistes professionals poden entrenar?
Els professionals de clubs esportius professionals o societats anònimes esportives poden
fer entrenaments fins a un màxim de 14 persones, complint les corresponents mesures
de prevenció i higiene.

103. Puc passejar o fer esport en dues franges horàries el mateix dia?
En municipis de més de 10.000 habitants i si tenen més de 100 hab./km2, només podeu
sortir en una de les dues franges horàries previstes en cada cas segons la vostra edat,
excepte esportistes federats, que poden sortir dos cops al dia. No obstant, sí que és
compatible dedicar la franja horària corresponent per fer esport o passeig i, després,
acompanyar menors d'edat a passejar.
Sense franges horàries i dins de tot el municipi propi o dels limítrofs fins a 5 km si no
superen els 10.000 habitants i tenen menys de 100 h/km2.

104. I si no puc sortir en la franja horària que em correspon?
Podreu sortir fora de les franges horàries assignades en cas d'acreditar amb justificació
mèdica la necessitat de fer-ho per malaltia incompatible amb els horaris establerts.

105. Si a les persones que vivim al domicili ens corresponen franges horàries
diferents, no podem sortir juntes?
Sí, podeu sortir juntes a passejar com a màxim deu persones en alguna de les dues
franges horàries que tingueu assignades.

106. Què passa si el meu familiar necessita que l'acompanyi i no ho puc fer en
l'horari assignat?
Podreu acompanyar el familiar a passejar en un horari diferent del previst quan es tracti
de persones grans, menors d'edat o amb discapacitat, sempre que pugueu justificar la
impossibilitat d'acompanyar-lo en l'horari previst per motius de conciliació justificada (per
exemple, que només el pugui acompanyar una persona i que aquesta estigui treballant
durant l'horari de sortida previst).

107. Quina distància de seguretat cal mantenir?
Sempre cal mantenir una distància de 2 metres amb la resta de persones que no ens
acompanyin (persona amb qui es conviu o persona cuidadora).
Mentre fem esport es recomana mantenir la màxima distància possible.

108. Què podem fer si ens trobem amb un familiar o conegut?
Cal evitar aturar-se de forma innecessària a les vies i espais d'ús públic.
No obstant, podeu saludar breument les persones conegudes o familiars amb qui us
trobeu, però sempre heu de mantenir la distància de 2 metres i no tocar-vos, per
precaució.

109. Quan surti i torni a casa, puc fer servir l'ascensor?
Sí, però és millor que feu servir les escales sempre que pugueu i deixeu l'ascensor per a
la gent que el necessiti.

110. Puc menjar al carrer?
No és recomanable menjar al carrer. Podeu beure líquid durant l'activitat física.
111. Cal portar alguna documentació?
Recordeu portar la documentació personal. També és recomanable portar el certificat de
declaració autoresponsable que va publicar la Generalitat de Catalunya.

112. Puc sortir si no em trobo bé?
No podeu sortir si teniu símptomes o teniu la malaltia causada pel coronavirus (COVID19) o esteu en aïllament a casa. Preneu-vos tots la temperatura abans de sortir i no ho
feu si algú de casa té 37ºC o més.
113. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat, TEA, TDAH o un altre trastorn que
requereix sortir al carrer. Puc fer-ho?
Ho podeu fer d'acord amb la prescripció d'un professional sanitari o social o del
Departament d'Educació. Porteu a sobre el certificat de discapacitat, el diagnòstic del
trastorn o la prescripció del professional. A banda de l'acompanyament, es permet la
sortida individual si la persona disposa d'autonomia. Aquesta excepcionalitat també es
pot aplicar a persones amb malalties que requereixin mobilitat, sempre que estigui
degudament justificat per professionals sanitaris.
En el cas que hi hagi limitacions horàries, no s'aplicarà a aquest cas.

Caça i pesca

114. Quins tipus d'activitat cinegètica i pesca esportiva i recreativa estan permesos?
Totes les modalitats sempre que es respecti la distància de seguretat i les mesures
d'higiene i prevenció.

115. Quines són les mesures d'higiene generals aplicables a les activitats
cinegètiques i de pesca esportiva i recreativa?
A banda de les mesures d'higiene generals, caldrà tenir en compte que:
- Si no es pot mantenir la distància de seguretat de 2 m, és obligatori l'ús de mascareta.
- No es poden compartir eines ni utillatge de menjar o beguda.
- S'ha de netejar i desinfectar el vestuari després de cada ús.
- S'han de netejar i desinfectar les eines fetes servir.
En el cas de l'activitat cinegètica, si implica més d'un caçador, cal disposar d'un pla
d'actuació on es detallin les mesures de prevenció i higiene.

Sobre l'obertura d'activitats comercials o similars. Poden obrir?

116. Quins establiments i locals poden obrir?
Totes les botigues i locals de serveis que havien estat tancats al públic amb motiu de
l'estat d'alarma, fins a 400 m2 de superfície o superior, sempre que es limitin a fer ús d'un
espai màxim de 400 m2, amb condicions de seguretat i amb limitació de l'aforament
màxim dins dels establiments, que és del 30% de l'ocupació màxima. Les accions
comercials o de promoció han d'anar acompanyades de mesures destinades a assegurar
que no es generin aglomeracions.
També concessionaris d'automoció, estacions d'ITV i centres de jardineria i vivers de
plantes sense límit de superfície, però amb cita prèvia.
117. I els centres comercials?
En el cas d'establiments i locals comercials que es trobin dins de parcs o centres
comercials, fins a 400 m2 de superfície o superior, sempre que es limitin a fer ús d'un
espai màxim de 400 m2 i disposin d'accés directe i independent des de la via pública.

118. Puc anar directament a l'establiment?
Sí, però sempre s'ha de garantir la distància de seguretat, i l'aforament màxim dins dels
establiments ha de ser del 30% de l'ocupació màxima. Aquest aforament màxim no serà
d'aplicació als establiments que no havien suspès l'activitat amb motiu de la declaració
de l'estat d'alarma.
Cal cita prèvia per anar als concessionaris d'automoció, estacions d'ITV i centres de
jardineria i vivers de plantes.
No aneu a l'establiment si us trobeu malament, teniu diagnosticada la malaltia o esteu en
aïllament.

119. Tots els establiments poden fer sistema de recollida per emportar?
Sí, tots els establiments i locals que puguin obrir al públic i que no podien fer-ho
anteriorment, sempre que estableixin un sistema de recollida esglaonat que eviti
aglomeracions tant a l'interior com a l'exterior.

120. Les persones grans tenen preferència?
Sí, els establiments han d'establir un horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys,
que ha de coincidir amb les franges horàries per fer activitat física o passeig d'aquest
col·lectiu (de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores).

121. Quantes persones poden estar dins de l'establiment?
L'aforament màxim dins dels establiments és d'un 30% respecte de l'ocupació màxima.
Aquest aforament màxim no serà d'aplicació als establiments que no havien suspès
l'activitat amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma.
En el cas d'establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en
cadascuna haurà de complir la mateixa proporció.

122. Quanta estona hi puc estar?
Només la imprescindible per comprar el producte o rebre el servei.
123. Quantes persones pot atendre cada persona treballadora?
No hi ha un màxim. És obligatori l'ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir
la distància física de 2 metres amb altres persones. Si no es pot garantir aquesta
distància, només es podrà a un client dintre l'establiment.

124. Quan vagi al comerç o servei, puc entrar-hi amb acompanyant?
Es recomana anar-hi de forma individual i, en tot cas, accedir-hi acompanyant una
persona amb discapacitat, menor o gent gran, si és necessari.
125. Cal garantir distàncies dins la botiga?
Sí, sempre cal garantir una distància mínima de 2 metres entre client i persona
treballadora, i també entre aquestes. Només podrà reduir-se a 1 metre quan hi hagi
elements de protecció o barrera.
La distància de seguretat de 2 metres estarà senyalitzada de forma clara amb marques a
terra o mitjançant balises, cartells i senyalització.

126. He de portar mascareta?
És obligatori que les persones portin mascareta dels 6 anys en endavant, sempre que no
sigui possible mantenir una distància d'un mínim de dos metres entre les persones. En el
cas de rebre un servei que no permet mantenir la distància de seguretat interpersonal,
com són les perruqueries, els centres d'estètica o de fisioteràpia, tant el treballador com
el client han d'utilitzar un equip de protecció (mascareta).
En general, les persones treballadores de l'establiment han de portar-la si no es pot
respectar la distància mínima de 2 metres amb els clients.

127. He de portar guants?
No és obligatori, en general. Feu-ne servir als establiments d'alimentació i a d'altres quan
el comerciant us ho indiqui.

128. M'he de rentar les mans abans d'accedir-hi?
Feu sempre un rentat o desinfecció de mans abans de sortir de casa i en tornar-hi.
A l'entrada dels establiments, tindreu a disposició dispensadors de gel hidroalcohòlic.
Feu-ne servir per prevenció, sempre de forma adequada.
A l'establiment, eviteu tocar cap superfície. Dins de l'establiment, disposareu d'una
paperera amb obertura de pedal per si heu de llençar algun element en aquell moment.

129. Els establiments estaran especialment nets?
Sí. Són obligatòries la neteja i desinfecció dels establiments dos cops al dia, amb
especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents: panys de les portes,
mostrador, mobles, mampares, màquines dispensadores, terra, telèfons...
Hi haurà una neteja obligatòria al final del dia i l'altra es recomana fer-la al migdia,
aprofitant per fer una pausa.
Tots els espais comuns de clients i també de persones treballadores han d'estar
desinfectats. Es podrà desinfectar amb lleixiu diluït en aigua en proporció 1:50 o amb
desinfectants autoritzats pel Ministeri de Sanitat. També cal garantir la ventilació
adequada de l'establiment.
A més, la roba de les persones treballadores s'haurà de desinfectar diàriament.

130. I les persones que treballen a l'establiment, tindran mesures de seguretat
especials?
Sí, als centres de treball la separació entre persones treballadores, així com en relació
amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser de 2 metres. Si no es
pot mantenir aquesta distància, s'han d'habilitar equips de protecció com ara mascaretes
o barreres.
A més, s'han de posar a disposició de les persones treballadores en el lloc de treball de
forma permanent aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida
autoritzats.
Caldrà desinfectar de forma freqüent els espais de treball, sobretot els comuns i les
superfícies, amb una solució de lleixiu en aigua proporció 1:50 acabada de fer o
desinfectants amb acció viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat. També cal garantir la
ventilació adequada de l'establiment, per tal que es renovi l'aire.

131. Puc tocar els productes?
No, els productes només els pot manipular el comerciant. Els establiments d'alimentació
es regeixen per les normes aplicades fins ara i es poden tocar els productes amb els
guants que ha de facilitar el comerciant.

132. Puc fer servir productes de prova?
No, no està permès.
133. Puc demanar per anar al vàter a la botiga o local?
Només excepcionalment. El comerciant ha de desinfectar l'espai immediatament després
que s'hagi fet servir.

134. Puc emprovar-me roba a la botiga?
Sí, podeu fer servir els emprovadors de forma individual. Després de cada ús individual,
el comerciant ha de netejar i desinfectar l'emprovador.
Si no s'adquireix la peça de roba, el comerciant l'ha d'higienitzar abans de posar-la a
disposició d'un altre client.

135. Poden obrir els mercats municipals?
Sí, els mercats municipals corresponents a instal·lacions fixes no temporals poden
funcionar i poden obrir les parades d'alimentació i begudes, productes higiènics, i d'altres
de primera necessitat. Ara també la resta de parades d'altres productes.

136. Poden fer-se els mercats setmanals, no sedentaris?
Sí, poden obrir, prioritzant les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i
d'alimentació animal d'aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir
els contagis.

137. Quines són les mesures que han d'adoptar els mercats setmanals, no
sedentaris?
Pel que fa a les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació
animal i d'altres de primera necessitat, es considera que formen part de l'autorització
prèvia. Per a la resta de parades d'altres productes, l'ajuntament pot autoritzar-les amb
la limitació del 25% (33% en el cas dels municipis de 10.000 habitants o menys i de
menys de 100 habitants per km2) de les parades habituals o autoritzades. L'afluència a
l'espai del mercat setmanal ha de ser inferior a un terç de l'aforament habitual/total.
Alternativament, es pot incrementar la superfície habilitada per al mercat setmanal per
assolir un efecte equivalent a aquesta limitació d'un terç de l'aforament.
La distància entre les parades del mercat setmanal no sedentari a la via pública amb els
vianants ha de ser de dos metres en tot moment. Caldrà senyalar de forma clara la
distància de seguretat de 2 metres entre persones, amb marques, senyals o cartells.

Restauració i hostaleria

138. Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants, bars cafeteries i altres
establiments de preparació o venda de menjars i begudes) poden obrir al públic?
Es permet l'obertura de les terrasses a l'aire lliure amb les condicions següents:
• Ocupació màxima del 50% de les taules (respecte a la llicència municipal).
• Distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules.
• Màxim de 10 persones juntes en una taula (o grup de taules), respectant la
distància mínima de seguretat.
• Especial atenció, en respectar la distància de 2 metres, entre les persones que
ocupen taules diferents.
• En cap cas es pot consumir dins del local.
Als municipis de 10.000 habitants o menys i de menys de 100 habitants per km2, els
bars i restaurants poden obrir a l'interior amb un 40% d'ocupació. Bars de nit i
discoteques, no.
139. Els establiments de restauració i hostaleria (restaurants, bars cafeteries i altres establiments de preparació o venda de menjars i begudes) poden vendre menjar i beguda?
Sí, poden acceptar comandes, que hauran de servir a les terrasses, que podran recollir
els clients amb encàrrec previ o que es podran entregar a domicili. En cap cas es pot
consumir dins del local.

140. Les comandes es poden fer al mateix establiment?
Sí. Recordeu que també es poden fer per telèfon o per internet.
141. Com han de fer les entregues les persones encarregades de l'establiment
d'hostaleria?
L'establiment ha de tenir un espai habilitat i degudament senyalitzat perquè els clients
recullin les comandes i efectuïn el pagament. Cal preveure la separació física de 2
metres o, en el cas que no sigui possible, mitjançant mampares o mostradors de
separació.

142. I si és un establiment ja habilitat perquè el client faci la comanda i reculli el
menjar / les begudes des del seu vehicle?
En aquest cas, tant l'encàrrec com la recollida de la comanda es pot fer mitjançant
aquest servei.

143. Puc anar fins a l'establiment d'hostaleria i restauració per fer una comanda
personalment?
Sí, a la terrassa o l'espai habilitat. Les comandes també es podran fer via telefònica i
telemàtica tant per a l'entrega a domicili com per a la recollida. En el cas de fer la 
comanda per recollir-la a l'establiment, caldrà indicar l'hora de recollida. Es recomana ser
puntual tant en la recollida com en l'entrega, per evitar possibles cues de clients.
També es pot en el cas dels establiments que tinguin habilitada la comanda i la recollida
des del vehicle del client, així com fer comandes directament per al consum a les
terrasses.

144. Els treballadors han de disposar d'algun equipament especial?
El titular de l'activitat ha de garantir que tots els treballadors tinguin a la seva disposició
com a mínim mascaretes i gel hidroalcohòlic o sabó per a un rentat de mans complet.
També ha de garantir les mesures de prevenció de riscos generals i altres d'específiques
per a la prevenció de la COVID-19.

145. I, per als clients, hi ha d'haver alguna mesura d'higiene?
L'establiment haurà de tenir un dispensador de gel hidroalcohòlic a l'entrada a disposició
dels clients.

També caldrà fer una neteja i desinfecció dels equipaments de la terrassa, en particular
taules i cadires, entre un client i l'altre. S'han de fer servir prioritàriament estovalles d'un
sol ús. S'han d'eliminar els productes d'autoservei com ara setrilleres, portatovallons, etc.
Els elements auxiliars del servei s'han d'emmagatzemar en llocs tancats fora de les
zones de pas dels clients i els treballadors. S'ha d'evitar fer servir cartes d'ús comú.
S'ha de fomentar el pagament amb targeta i s'ha de desinfectar després de cada ús.
L'ocupació màxima dels lavabos per als clients serà d'una persona (excepte necessitat
d'assistència). S'hauran de desinfectar els lavabos, com a mínim, sis cops al dia.
146. Estaran obertes les botigues d'aliments, supermercats i similars?
Sí, com a servei essencial, qualsevol botiga de venda d'aliments, inclosos els preparats.
147. Els subministraments a botigues d'aliments i supermercats estan assegurats?
Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i l'arribada de
productes bàsics es coordina amb les plataformes de distribució.

148. Pot obrir el restaurant o la cafeteria d'una àrea de servei o benzinera?
Sí, en les mateixes condicions que la resta de restauració i hostaleria.
149. Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè?
Només venda per emportar, en cap cas consumició a l'establiment, a excepció de la
terrassa.

150. Poden obrir els planters d'horta?
Sí, inclosos els de més de 400 m2 i amb cita prèvia.

Treball, serveis i altres

151. Quines activitats laborals i treballs estan restringits o no permesos?
Amb caràcter general, els que suposen l'obertura comercial al públic d'establiments de
més de 400 m2 d'exposició i venda i els centres comercials.
152. Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball que han de
continuar funcionant?
Es continua fomentant el teletreball sempre que sigui possible.
Si no és possible, als centres de treball la separació entre persones treballadores, així
com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser de dos
metres. Si no es pot mantenir aquesta distància, s'han d'habilitar equips de protecció
com ara mascaretes o barreres.
Caldrà establir sistemes organitzatius de torns i condicions de treball per garantir que es
poden mantenir les distàncies de seguretat i per reduir la coincidència massiva de
persones treballadores.
Els titulars de les activitats han de posar a disposició de les persones treballadores en el
lloc de treball de forma permanent aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants
amb activitat viricida autoritzats.
El sistema d'empremta dactilar se substituirà per un altre de control horari sense
contacte o es farà servir amb desinfecció després de cada ús individual.
Caldrà desinfectar de forma freqüent els espais de treball, sobretot els comuns i les
superfícies, amb una solució de lleixiu en aigua proporció 1:50 acabada de fer o
desinfectants amb acció viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat. També cal garantir la
ventilació adequada de l'establiment, per tal que es renovi l'aire.
L'ocupació màxima dels lavabos pels clients ha de ser d'una persona (excepte necessitat
d'assistència). Se n'haurà de reforçar la neteja i desinfecció.
A més, la roba de les persones treballadores s'haurà de desinfectar diàriament.
Els treballadors amb símptomes s'han de posar en contacte amb Salut i amb el seu
servei de prevenció de riscos laborals i han de marxar del seu lloc físic de treball.

153. Poden continuar les obres?
Sí, poden continuar sempre que es compleixin les mesures de seguretat, com la
distància mínima i la higiene.

154. Estan oberts els centres i serveis on es presten serveis socials?
Es garanteix la prestació efectiva de tots els serveis socials recollits al catàleg de
referència dels serveis socials. Es prioritzarà que els serveis i prestacions es facin per via
telemàtica, reservant l'atenció presencial per a aquells casos que sigui imprescindible.
Està garantida la disponibilitat d'accés als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció precoç
i atenció diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.

155. Estan obertes les escoles?
Està permesa l'obertura de les escoles per a la desinfecció i condicionament dels centres
i per dur a terme tasques administratives.

156. Estan oberts els centres i laboratoris universitaris?
Està permesa l'obertura dels centres universitaris per a la desinfecció i condicionament
dels centres i per dur a terme tasques administratives inajornables. 
Està permesa l'obertura de laboratoris universitaris per dur a terme tasques de recerca
que li son pròpies.

157. Poden obrir les instal·lacions cientificotècniques?
Poden reiniciar l'activitat totes les entitats, públiques i privades, que desenvolupin o
donin suport a activitats de recerca científica i tècnica i que desenvolupin o innovin en els
camps de l'economia i de la societat.

158. Es poden celebrar seminaris i congressos científics o innovadors?
Està permesa la realització de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris dins
l'àmbit de la recerca científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació. S'han de
limitar a 30 assistents.
S'hauran de complir les condicions que estableix l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

159. S'han accelerat els tràmits per defuncions?
Sí, s'ha previst poder practicar l'enterrament, la incineració o la donació del cadàver a la
ciència sense que hagin transcorregut 24 hores de la mort, sempre que no sigui contrari
a la voluntat de la persona difunta o dels seus hereus.

160. Està permesa la recollida dels aliments que es puguin fer malbé?
Sí, es permet als ajuntaments organitzar la recollida d'aliments quan hi hagi risc que es
facin malbé (per exemple, el que es disposi a escoles municipals), per tal d'evitar el
malbaratament i alhora amb l'objectiu d'abastir els col·lectius més vulnerables a través
de bancs d'aliments o similars. Es farà sempre amb el vistiplau de l'activitat corresponent
i respectant les mesures de prevenció establertes per l'autoritat per a la COVID-19 i per a
la manipulació d'aliments.

161. Puc beure o agafar aigua d'una font pública?
Atès que són instal·lacions on pot hi haver més contacte amb les mans o la boca, es
recomana no utilitzar-les. Si s'han de fer servir, cal netejar-se les mans convenientment
abans i després d'utilitzar la font i evitar que la boca toqui l'aixeta. En el cas d'omplir
ampolles, no han de tocar l'aixeta de la font. Es recomana als municipis, quan sigui
possible, deixar les fonts sense funcionament i adoptar mesures per evitar-hi l'accés.

162. He de posar una denúncia: puc anar a una comissaria a posar-la?
Com a servei essencial, les comissaries són obertes, amb el mateix horari. No obstant,
els desplaçaments s'han de reduir al màxim; per tant, eviteu anar a les comissaries si no
es tracta d'assumptes urgents i rellevants.

163. Si soc víctima de violència masclista o domèstica, puc sortir del meu domicili?
Sí, en cas de situació de violència masclista podeu sortir del seu confinament per anar a
denunciar-ho a un servei d'acolliment d'emergència, a una comissaria de policia o al
jutjat. També podeu fer servir el telèfon 900 900 120 de l'Institut Català de les Dones o
bé trucar al telèfon d'emergències 112. En el cas que necessiteu assessorament i
informació durant la situació de confinament domiciliari, podeu adreçar les vostres
consultes a mossos.atenciovictimes@gencat.cat.
164. Quin tipus de mascareta s'ha d'utilitzar?
Es pot fer servir qualsevol tipus de mascareta, preferentment higièniques i quirúrgiques,
que tapin nas i boca. Estigueu atents a les indicacions de les autoritats sanitàries sobre
com s'han d'utilitzar.

165. Quins són els grups de més risc?
Salut indica que els grups de més risc són les persones d'edat avançada i les persones
amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, les cardíaques o les pulmonars, la
diabetis o els problemes en el sistema immunològic.

166. Què faig si rebo informació dels meus contactes a través del mòbil?
Contrasteu sempre la informació amb les instruccions i dades de les fonts oficials. No
reenvieu informació que no sigui de fonts oficials i no hagueu comprovat prèviament.

167. Hi ha un telèfon d'informació centralitzat?
D'informació, el 012; per a simptomatologia, el 061. El 112, només per a emergències i
en cap cas per a informació. 

HISTÒRIC PREGUNTES FREQÜENTS 

 

Alerta Coronavirus

Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina