Portada|Ajuntament|OBJECTIUS ASSOLITS /ACCIONS EXECUTADES
 
Versió per imprimir
OBJECTIUS ASSOLITS /ACCIONS EXECUTADES

BON GOVERN 


1.1. Continuarem fent una administració al servei de les persones, amb rigor i austeritat 

 • Avançarem en la implantació d'un sistema d'avaluació de la qualitat del servei i de compliment d'objectius.
 • Posarem en funcionament un sistema de gestió digital de la despesa.
 • Establirem un calendari d'amortització del deute tenint en compte les inversions previstes.
 • Promourem la contractació laboral pública del personal, quan la legislació ho permeti

1.2. Amb un govern que escolta i actua, potenciant la participació ciutadana. 

 • Activarem les audiències públiques com a nova via d'interrelació amb la ciutadania.
 • Redactarem el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell de Poble. 
 • Es mantindran les reunions amb els barris tot valorant-ne l'actualització del seu format.
 • Establirem mecanismes de relació continuada amb les associacions de veïns amb la creació del Consell Sectorial de Barris.

1.3. Incrementant la transparència i la comunicació. 

 • Posarem en funcionament del portal de transparència i dades obertes.
 • Treballarem per fer possible la posada a disposició del màxim de dades obertes.
 • Continuarem implementant millores en la comunicació digital.
 • Passarem d'àudio a vídeo les retransmissions en streaming del ple.

 • Mantindrem la imposició fiscal els primers dos anys.

1.5. Amb major proximitat, desplegant la nova Oficina d'Atenció Ciutadana presencial i virtual. 


 • Introduirem un nou mètode de treball a l'OAC presencial.
 • Ampliarem el nombre de tràmits disponibles en línia a l'OAC virtual.


 • Redacció del reglament del Síndic de Greuges.
 • Aprofundir  en les  accions  conjuntes  vinculades  a  la  promoció  econòmica,  ocupació, turisme i emprenedoria. 


 • Donarem continuïtat al projecte Espais de Poesia i la Mostra Literària.
 • Suport al projecte Músics en Residència en el marc del Festival d'Estiu.
 • Ampliarem de propostes del projecte Alella Viu la Música.
 • Després de la seva recuperació el 2015, donarem continuïtat dels Juliols de la UB a Alella. 
 • Recuperació de les Jornades Ferrer i Guàrdia i establiment de la seva celebració biennal.
 • Potenciació de l'Espai Actiu, centre de formació d'adults, i amb voluntat d'ampliar la col·laboració amb el món universitari. 
 • Continuïtat  del  projecte  artístic  i  de  pensament  de  Can Manyé  tot  avançant  en  la col·laboració amb d'altres centres del país.

2.3. Mantindrem el suport als centres educatius públics i les seves AMPA 

 • Increment dels recursos econòmics transferits als centres educatius i les seves AMPA
 • Manteniment del suport psicopedagògic municipal als centres educatius.

2.4. Ampliarem els programes de reforç escolar en col·laboració amb els centres educatius per tal d'afavorir la igualtat d'oportunitats en l'educació. 

 • Donarem continuïtat al Projecte de Currículum Obert a l'Institut.
 • Continuarem el Programa de Transició al Treball en col·laboració amb municipis de l'entorn.
 • Ampliarem el programa de reforç escolar a primària i secundària.

2.5. Posarem en marxa propostes per millorar l'aprenentatge d'idiomes. 

 • Introducció d'un curs de preparació per al nivell B2.2 orientat als estudiants universitaris.
 • Actuarem per facilitar l'aprenentatge de l'anglès entre els nostres infants i joves.
 • Fomentarem l'intercanvi lingüístic.

2.8. Impulsarem la formació artística i creativa. 

 • Continuarem l'experiència dels casals d'estiu musicals.
 • Aprofundirem en les propostes formatives musicals des de l'Ajuntament.
 • Introduirem una oferta de formació artística a Can Manyé.

IDENTITAT I ECONOMIA 

3.1. Avançarem en la promoció de l'enoturisme i continuarem liderant el territori de la Denominació d'Origen Alella per convertir-nos en referent del turisme del vi més enllà de les nostres fronteres

 • Continuarem impulsant el Consorci de Promoció Enoturística de la DO Alella.
 • Ampliarem l'oferta enoturística municipal aprofundint en el turisme familiar.
 • Treballarem per tal que la Festa de la Verema continuï sent referent al territori.
 • Mantindrem el suport al Grau Superior de Màrqueting i Publicitat Enològics i intentarem donar  continuïtat a les Beques Verema.
3.2. Invertirem en la millora de l'arxiu municipal per tal de facilitar la seva consulta i conservació i seguirem donant suport a projectes de recuperació de la memòria històrica. 
 • Adequarem un espai per aquest arxiu mentre l'edifici del Torrent Vallbona no es construeix.
 • Condicionament i catalogació dels diferents fons documentals municipals i fotogràfic.
 • Condicionament i recatalogació del fons material de Can Magarola. 
 • Mantindrem les beques de recerca històrica biennals. 
 • Iniciarem el procés de separació de l'arxiu administratiu de l'històric.

  • Crearem de la Xarxa d'Empresaris/es i Emprenedors/es d'Alella.
  • Continuarem liderant les Jornades d'Emprenedoria "Enlaira't" conjuntament amb El Masnou i Teià.
  • Mantindrem el conveni de col·laboració amb el Centre d'Empreses de la Casa del Marquès del Masnou, amb l'objectiu d'oferir un espai de trobada, assessorament i formació als emprenedors/es.
  • Continuarem donant suport a les entitats que promoguin la dinamització econòmica i comercial.


 • Redactarem el nou Reglament del Mercat de Marxants i n'estudiarem la possibilitat d'ampliar-lo en parades i ubicació. 
 • Continuarem portant a terme campanyes de promoció i dinamització del mercat municipal.
 • Definirem noves accions de promoció del comerç local, amb la primera edició de la "Nit del Comerç d'Alella.
 • Realitzarem una planificació i reglamentació de l'activitat d'hostaleria del municipi.
ATENCIÓ A LES PERSONES • Reforçarem l'àrea d'atenció a les persones amb més recursos humans i econòmics.
 • Dotarem  la  Xarxa  Municipal  d'Atenció  a  la  Infància  i  a  l'Adolescència  de  les  eines necessàries per oferir una atenció coordinada des dels professionals i agents implicats per tal de prevenir i informar per afavorir la detecció precoç de les situacions de risc.
 • Ampliarem el servei d'acompanyament personalitzat a les persones a l'atur.
 • Farem de la prospecció d'empreses una possibilitat de noves contractacions.
 • Treballarem per aconseguir realitzar formació ocupacional relacionada amb els sectors forts de la nostra activitat econòmica. 


 • Mantindrem els ajuts a l'escolarització.
 • Reformularem els ajuts a l'IBI.

 • Crearem el Consell de savis i sàvies per donar suport a les Jornades de Gent Gran i a les accions destinades al col·lectiu.
 • Ampliarem les places als tallers de memòria com a mesura activa davant l'envelliment.

 • Elaborarem el Pla Local d'Equitat
 • Redactarem amb el personal de l'Ajuntament el protocol contra l'assetjament en el lloc de treball.

 • Potenciarem l'Aula d'Acollida.
 • Donarem resposta des de l'àmbit local a la crisi humanitària dels refugiats. 


 • Fomentarem i potenciarem l'adopció d'hàbits i estils de vida saludables. 


 • Treballarem per aconseguir la instal·lació d'una base del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) a Alella.
JOVENTUT I ESPORTS  • Redactarem el Pla Local d'Adolescència.
 • Actualitzarem el Pla Local de Joventut.
 • Impulsarem la creació d'un marc de participació per als joves. 
 • Revisarem l'horari d'obertura de l'Espai Jove amb l'objectiu d'adaptar-lo a la demanda.

 • Desenvoluparem un programa integral d'assessories basat en la informació, l'orientació,  l'assessorament i l'acompanyament del jovent.
 • Seguirem potenciant l'Espai Deures per a adolescents i la sala d'estudi en èpoques d'exàmens.

 • Impulsarem una línia d'ajuts per facilitar que el jovent es pugui emancipar sense haver de marxar d'Alella.

 • Continuarem impulsant l'Escola d'Iniciació Esportiva. 
 • Donarem suport als clubs esportius.
 • Construirem  les  noves  dependències  al  Camp  Municipal  d'Esports  i  treballarem  per  a l'adquisició dels terrenys adjacents. 
 • Arranjarem la Pista d'Atletisme. 


ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT  • Destinarem 250.000€ anuals a la millora de la pavimentació i les voreres.

 • Implantarem millores tecnològiques per facilitar l'accés a l'aparcament.

 • Potenciarem el servei de taxi a demanda.
 • Millorarem la connectivitat del transport públic amb Barcelona amb un increment de les freqüències i expedicions.

 • Reivindicarem davant la concessionària la ampliació de les barreres acústiques amb l'autopista.

PARTICIPACIÓ I COHESIÓ • Reforçarem l'àrea de participació ciutadana dotant-la de més recursos humans i tècnics.

 • Crearem el Consell de Poble.

 • Incrementarem els recursos econòmics destinats al suport de les entitats del poble.

 • Impulsarem l'acció comunitària i al carrer.

 • Destinarem el 0,7% dels ingressos propis del pressupost a la Cooperació Internacional.
SOSTENIBILITAT I TERRITORI


 • Crearem la comissió de seguiment del POUM 

 • Vetllarem per tal que la rehabilitació de la Torre del Governador sigui una realitat, amb la voluntat que pugui esdevenir un referent de l'oferta turística del municipi.

 • Reforçarem la regidoria de Medi Ambient com una àrea de sostenibilitat i eficiència energètica que també integri el suport al món agrari, especialment el vitivinícola, i la gestió forestal.

 • Seguirem treballant la millora energètica en els equipaments i enllumenat públics i estudiarem la possible implantació d'energies renovables en aquests.
 • Estudiarem la possible implantació d'energies renovables en els equipaments municipals.


 • Continuarem prioritzant la prevenció d'incendis amb la nova ADF, la xarxa d'hidrants, les franges de prevenció d'incendis i la col·laboració amb el Parc Serralada Litoral.

 • Donarem continuïtat al programa d'ajuts agroambientals per facilitar el manteniment de l'agricultura, l'agricultura, la vinya i el paisatge.

 • Desenvoluparem el nou servei de gestió de residus, millorant-ne la qualitat i facilitant a la ciutadania una millor separació, tot mantenint la política de bonificacions.

 • Avançarem en la consecució de nous habitatges públics de lloguer i en la programació d'altres de protecció oficial.


SMART CITY I SEGURETAT • Allà on els operadors privats no arribin, treballarem alternatives per donar cobertura d'Internet d'alta velocitat a totes les llars.


 • Desenvoluparem el Pla Director de Smart City elaborat l'any 2015 per posar la tecnologia al servei de les persones i l'optimització dels serveis que presta l'Ajuntament. 

 • Implantarem un sistema preventiu basat en la lectura de matrícules de vehicles per tal d'incrementar la seguretat dels domicilis.

 • Continuarem implementant millores organitzatives i tècniques en el cos de la policia local per fer-la més eficient i propera a la ciutadania i els comerços.Pujar al principi de la pàgina