Portada|RELACIÓ DE CONVENIS DE SUBSCRITS ENTRE L'AJUNTAMENT I ALTRES ENTITATS I ADMINISTRACIONS DURANT L'ANY 2017
 
Versió per imprimir
RELACIÓ DE CONVENIS DE SUBSCRITS ENTRE L'AJUNTAMENT I ALTRES ENTITATS I ADMINISTRACIONS DURANT L'ANY 2017

RELACIÓ DE CONVENIS SUBSCRITS ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALELLA  I ALTRES ENTITATS I ADMINISTRACIONS DURANT L'ANY 2017

 • Segona pròrroga per un període d'un any, en els mateixos termes i condicions dels conveni de col·laboració signat amb data 18 de març de 2014 entre l'Ajuntament del Masnou i l'Ajuntament d'Alella (19 de gener de 2017). Dotació econòmica: 6.000 euros
 • Conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament d'Alella, l'Associació de Gent Gran d'Alella i la Fundació Bancària "La Caixa" per al desenvolupament dels projectes del programa de gent gran al Casal de la Gent Gran Can Gaza. (27 de gener de 2017) Sense dotació econòmica. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Institut Maremar (El Masnou) per les pràctiques acadèmiques externes del CFGS d'Integració Social. (30 de gener de 2017). Sense dotació econòmica. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, per a la promoció turística i la dinamització econòmica del territori DO Alella amb una vigència des del dia de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2017. (9 de febrer de 2017). Dotació econòmica: 60.200 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Consell Comarcal del Maresme per a la realització de la XXXIV edició de la Mostra Literària del Maresme. (10 de febrer de 2017). Dotació econòmica: 600 euros. 
 • Conveni de prestació de serveis en matèria de salut pública entre l'Ajuntament d'Alella i l'Agència de Salut Pública de Catalunya per realitzar serveis o activitats de la Cartera de serveis al municipi d'Alella, amb una vigència de 2017 a 2022. (21 de febrer de 2017). Sense dotació econòmica. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Ressò, Centre d'Estudis Musicals, per al foment de la formació musical al municipi. (7 de març de 2017). Dotació econòmica: 12.165 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Consell Comarcal del Maresme per l'ús i gestió de les borses de personal d'àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural, amb vigència d'un any. (9 de març de 2017). Sense dotació econòmica. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Consell Comarcal del Maresme per a l'establiment de les condicions de funcionament i gestió dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i geogràfiques per al període 2017-2018. Sense dotació econòmica. 
 • Conveni que regula la concessió de la subvenció a l'Associació de Defensa dels Animals d'Alella (ADANA) per a la gestió del Centre d'Acollida d'Animals d'Alella i les colònies de gats. (27 d'abril de 2017). Dotació econòmica: 11.000 euros 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Universitat de Barcelona per col·laborar en la programació d'Els Juliols UB edició 2017. (16 de maig de 2017). Dotació econòmica: 4.000 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMPA de l'Escola Fabra. (23 de maig de 2017). Dotació econòmica. 9.100 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMPA de l'Escola La Serreta. (23 de maig de 2017). Dotació econòmica: 3.750 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMPA de la llar d'infants municipal Els Pinyons . (23 de maig de 2017). Dotació econòmica: 500 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Institut Alella. (23 de maig de 2017). Dotació econòmica: 12.100 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Escola Fabra. (31 de maig de 2017). Dotació econòmica: 18.200 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Escola La Serreta . (31 de maig de 2017). Dotació econòmica: 7.500 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'AMPA de l'Institut Alella. (31 de maig de 2017). Dotació econòmica: 6.050 euros. 
 • Conveni de col·laboració  entre l'Ajuntament de Cabrils i l'Ajuntament d'Alella per a la cessió d'ús d'equipament informàtic amb motiu de la Festa de la Verema. (6 de juny de 2017). Dotació econòmica: 500 euros (fiança). 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació DAMM en concepte de col·laboració amb la celebració del Festival d'Estiu Alella 2017. (6 de juny). Aprotació econòmica de 3.000 euros a favor de l'Ajuntament. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i l'Associació Catalana per la Pau per a la concessiu de dues places per a l'estades solidàries dins del programa "Estiu de solidaritat 2017". (13 de juny de 2017). Dotació econòmica 1.500 euros (cost de la beca per fer estada). 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Alta Alella SL per a les actuacions programades dins del Festival d'Estiu Alella 2017. (16 de juny de 2017). Dotació econòmica: 2.541 euros.
 • Conveni del col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Bouquet d'Alella SL per a les actuacions programades dins del Festival d'Estiu Alella 2017. (27 de juny de 2017). Dotació econòmica: 2.541 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, per a l'assessorament en tasques superiors de caràcter tècnic en matèria de mobilitat i projectes de mobilitat singulars per part de l'AMTU al municipi d'Alella. (29 de juny de 2017). Dotació econòmica: 10.000 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre la Fundació AGBAR i l'Ajuntament d'Alella,en concepte de col·laboració amb la celebració del Festival d'Estiu d'Alella 2017. (6 de juliol de 2017). Dotació econòmica: 8.000 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Consell Comarcal del Maresme en matèria de transport adaptat per accés a persones amb diversitat funcional al Casal d'Estiu. (12 de juliol de 2017). Aportació de 750 euros a favor de l'Ajuntament. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i la Generalitat de Catalunya  per al projecte de currículum obert en el marc de les mesures específiques d'atenció a la diversitat dels alumnes d'educació secundària d'Alella per als cursos 2017-2018 i 2018-2019. (19 de juliol de 2017). Dotació econòmica: 6.200 euros anuals. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Superfícies d'Alimentació S.A. per a la promoció de la Mostra Gastronòmica de la Festa de la Verema d'Alella. (19 de juliol de 2017). Aportació a favor de l'Ajuntament de 2.000 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Consell Regulador de la DO Alella per a la promoció de la Mostra Gastronòmica de la Festa de la Verema d'Alella. (19 de juliol de 2017). Aportació a favor de l'Ajuntament de 100 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Instal·lacions Tècniques d'Alella per a la promoció de la Mostra Gastronòmica de la Festa de la Verema d'Alella. (19 de juliol de 2017). Aportació a favor de l'Ajuntament de 300 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i  Lucas Trading Maresme SA per a la promoció de la Mostra Gastronòmica de la Festa de la Verema d'Alella. (19 de juliol de 2017). Aportació a favor de l'Ajuntament de 1.350 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Real State Green City Company SL per a la promoció de la Mostra Gastronòmica de la Festa de la Verema d'Alella. (19 de juliol de 2017). Aportació a favor de l'Ajuntament de  950 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Riera d'Alella SA per a la promoció de la Mostra Gastronòmica de la Festa de la Verema d'Alella. (19 de juliol de 2017). Aportació a favor de l'Ajuntament de 2.200 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Gedesco, S.A. per a la promoció de la Mostra Gastronòmica de la Festa de la Verema 2017. (19 de juliol de 2017). Aportació a favor de l'Ajuntament  de 700 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i  l'Escola d'Enoturisme de Catalunya de l'Institut Municipal de  Formació Vilafranca. (26 de juliol de 2017). Sense dotació econòmica. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Maresme per a l'encàrrec d'una anàlisi de l'estudi dels documents del “Pacte per la mobilitat sostenible del Maresme” presentats pel departament de Territori i Sostenibilitat al Consell Comarcal del Maresme. (26 de juliol de 2017). Dotació econòmica: 253 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Associació Cultural Revista Alella per a la difusió de la informació i la cultura d'Alella a través de les publicacions  Revista Alella i Papers de Vi  (27 de juliol de 2017). Dotació econòmica: 10.000 euros. 
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Bankia  per a la promoció de la Mostra Gastronòmica de la Festa de la Verema d'Alella. (5 de setembre de 2017). Aportació a favor de l'Ajuntament de 1.000 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Pujol Gestió Administrativa SLP per a la promoció de la Mostra Gastronòmica de la Festa de la Verema d'Alella. (5 de setembre de 2017). Aportació a favor de l'Ajuntament de 150 euros.
 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Càritas de la Parròquia de St. Feliu d'Alella per l'atenció i suport a situacions de vulnerabilitat social. (7 de setembre de 2017). Dotació econòmica: 10.000 euros. 

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Consell Comarcal del Maresme per desenvolupar el programa d'acollida, capacitació i gestió de la diversitat 2017-2018. (12 de setembre de 2017). Dotació econòmica: 10.500 euros. 

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i l'associació de professionals i comerços Alella Negocis per a la promoció del municipi d'Alella durant l'any 2017. (2 d'octubre de 2017). Sense dotació econòmica. 

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i Ressò, Centre d'Estudis Musicals, per al foment de la formació musical al municipi d'Alella, amb vigència d'octubre de 2017 a juliol de 2018. (17 d'octubre de 2017).  Dotació econòmica: 17.900 euros. 

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntaemnt d'Alella i el Servei de Teràpia Ocupacional Can Targa (Fundació Maresme) per a la cessió d'espais esportius del Pavelló per a la pràctica de proves esportives adaptades durant el curs 2017-2018. (19 d'octubre de 2017). Sense dotació econòmica. 

 • Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació de Dones Montserrat Roig d'Alella per a la cessió d'espais esportius del Pavelló per a la pràctica de gimnàstica de lleure per a dones. (19 d'octubre de 2017). Sense dotació econòmica. 

 • Aprovar el conveni de cool·laboració entre l'Ajuntment i entre el Consell Comarcal del Maresme  per a la realització de tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre (Aedes albopictus) al municipi que s'adjunta a l'esmentada proposta. (10 de novembre de 2017). Dotació econòmica en funció dels embornals que es faci el tractament. 

 • Aprovar el conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament d'Alella per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de Mobilitat Internacional per a joves del Maresme 2018-2021. (14 de novembre). Dotació econòmica: 813,42 euros. 

 • Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Alella pel desenvolupament d'un projecte d'instal·lació d'una caldera de biomassa en el municipi, en el marc de la subvenció atorgada a la Diputació de Barcelona pel programa. (16 de novembre). Sense dotació econòmica per part de l'Ajuntament.
Pujar al principi de la pàgina